• Asistent v hodině výtvarné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Mladá, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
  • Cesty po vodě 

   Defence status: DEFENDED
   Nadrchalová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 7. 1. 2014
   : Bakalářská práce je vypracována jako celoroční výtvarný projekt určený pro žáky 6 až 13 let na Základní umělecké škole. Její téma Cesty po vodě zahrnuje cestu šumavského dřeva po Vltavě v době, kdy po řece pluly vory. ...
  • Chodníky v našem městě. Výtvarný projekt ve školní družině 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 5. 2016
  • Co jste se dnes učili ve výtvarné výchově? 

   Defence status: DEFENDED
   Viktorinová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Případová studie se bude zabývat analýzou učiva výtvarné výchovy několika vybraných učitelů ZŠ v kontextu platných kurikulárních dokumentů v průběhu školního roku. Bude porovnávat plánované učivo výtvarné výchovy se ...
  • Čtení obrazu a textu jako cesta k novému zážitku z knihy 

   Defence status: DEFENDED
   Štěrbíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 5. 2014
   Štěrbíková, K.: Čtením obrazu a textu jako cesta k novému zážitku z knihy. /Diplomová práce/ Praha 2014 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 125 stran. Diplomová práce zkoumá ilustraci ...
  • Hračka jako forma vizuality 

   Defence status: DEFENDED
   Vojteková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   1 ABSTRAKT Hračka je způsobem enkulturace. Práce se zabývá hračkou v souvislosti současné vizuální kultury, jako produktu kulturního průmyslu. Řeší otázku, jak konkrétní hračky mohou ovlivňovat vnímání dětí. Studuje typy ...
  • I malí mohou dělat velké snímky. Fotografický projekt se skupinou předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Vobejdová, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 5. 2015
  • Interaktivita ilustrací knih pro děti 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   Text hledá klíčové aspekty interaktivity ve vybraných knihách pro děti, jež dětského čtenáře aktivizují v rovině myšlenky i manipulace. Práce zkoumá proces toho, jak si děti prohlížejí, čtou a hrají s knihami Dagmar Urbánkové ...
  • Jak rozvíjet myšlení žáků ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 1. 2019
   Student studied and presents the principles of Harvard University Project Zero programs The Artful Thinking and The Visible Thinking. The goal of both programs is to help teachers to create a connection between works of ...
  • Jak se stávám učitelem? Hledání profesní identity 

   Defence status: DEFENDED
   Králíková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Jak se stávám učitelem? Hledání profesní identity Spočívá rodící se profesní identita studentů učitelství PedF UK a Detroit Teachers Program na podobných základech? Jak se cítí jako začínající učitelé? Do jaké míry je ...
  • Moje škola a její okolí před sto lety 

   Defence status: DEFENDED
   Krátká, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 5. 2014
   Krátká, M.: Moje město před sto lety [Diplomová práce] Praha 2014 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 135 s. Diplomová práce se zabývá interdisciplinárním spojením dvou vzdělávacích oblastí ...
  • Můj vesmír, tvůj vesmír, náš vesmír: sebereflexe ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Rebcová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Předběžná náplň práce: Profesní identita studentky učitelství ve spojení s osobnostním rozvojem jsou ústředními tématy diplomové práce. Autorka je zpracuje pomocí autorského projektu nazvaného "Můj vesmír, tvůj vesmír, ...
  • "Na podzim vždycky otiskujeme listy" aneb stereotypní úkoly ve Vv 

   Defence status: DEFENDED
   Vokáčová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá tématy a výtvarnými úkoly, které se ve výtvarné výchově stereotypně opakují. Autorka se zabývá a dokumentuje ukázky takových stereotypů. Podrobuje je didaktické analýze z hlediska obsahu, učiva, ...
  • Plocha a prostor ve výtvarných činnostech v MŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Kaločová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   NÁZEV: Plocha a prostor ve výtvarných činnostech v MŠ AUTOR: Bc. Lucie Kaločová KATEDRA: Katedra výtvarné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá přechodem plošného a ...
  • Portfolio jako nástroj hodnocení ve speciální výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Formánková, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá sběrem, tříděním a reflektováním výtvarných projevů konkrétního dítěte během školního období. Teoretická část obsahuje informace získané studiem odborné literatury, které se týkají pojmů výtvarná ...
  • Profesní vidění učitelů ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Ochová, Daniela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá profesním viděním učitelů, jako jedním z aktuálních pojmů oborových didaktik, a to vzhledem k výtvarné výchově. Vychází z poznání, že myšlení profesionálů se neodehrává pouze v pojmech, ale ...
  • Rozumíme si? Vliv kulturní identity dítěte na jeho vizuální vyjadřování 

   Defence status: DEFENDED
   Schreiberová, Daniela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá vlivy odlišného mateřského jazyka a kulturního habitu žáků na jejich práci v hodinách výtvarné výchovy. Práce hledá způsoby začlenění kulturních obsahů do VV, aniž by byli žáci s odlišným mateřským ...
  • " SVOBODA": věznice, místo pro umění 

   Defence status: DEFENDED
   Charvátová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
  • Tajemné bytosti 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpán, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Prozkoumejte zobrazování nadpřirozených bytostí a tvorů, vyskytující se v současné vizualitě ve fantasy, počítačových hrách, ilustracích knih a filmu. Studujte a utřiďte vizuální i textové materiály, sledujte podoby a ...
  • Talentovaný žák ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Brajerová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 5. 2022
   AND KEY WORDS The diploma thesis deals with talented students in art education. How these pupils behave in art education, according to which it is possible to recognize these pupils and what demands the work with talented ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV