• Cvičení vsedě s prvky boxu v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Defence status: DEFENDED
   Tučková, Zdislava (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
  • Efekt cvičení pilates na stabilitu a chůzi u pacientů s RS 

   Defence status: DEFENDED
   Gabrielová, Anna (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 6. 2018
   Diplomová práce se zabývá problematikou poruch chůze a rovnováhy u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a jejich ovlivnění pomocí skupinových lekcí Pilates. Teoretická část poskytuje přehled poznatků týkajících se ...
  • Fyzioterapie u pacientů s roztroušenou sklerózou s těžším neurologickým deficitem 

   Defence status: DEFENDED
   Knapová, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 22. 6. 2022
   BACHELOR THESIS ABSTRACT Author: Veronika Knapová Supervizor: Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Title: Physiotherapy in people with multiple sclerosis with higher neurological disability Abstract: The bachelor thesis deals with ...
  • Kognitivní rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou z pohledu ergoterapeuta. Podtitul: Testování nové aplikace pro dotyková zařízení. 

   Defence status: DEFENDED
   Holeňová, Martina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Martina Holeňová Vedoucí práce: Mgr. Klára Novotná Oponent práce: Název bakalářské práce: Kognitivní rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou z pohledu ergoterapeuta: Testování ...
  • Kombinované skupinové cvičení u pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Defence status: DEFENDED
   Staníčková, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 7. 2020
   BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Barbora Staníčková Vedoucí práce: Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Konzultant práce: Ing. Karolína Jakovcová Název bakalářské práce: Kombinované skupinové cvičení u pacientů s roztroušenou sklerózou ...
  • Motivace k pohybovým aktivitám a cvičení u osob s roztroušenou sklerózou 

   Defence status: DEFENDED
   Tikovská, Iva (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 6. 2022
   1 BACHELOR THESIS ABSTRACT Author: Iva Tikovská Supervisor: Mgr. et Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Title: Motivation for physical activity and exercise in people with Multiple Sclerosis Abstract: Multiple sclerosis (MS) is ...
  • Ovlivnění parametrů chůze a rovnováhy pomocí odporového tréninku u pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Defence status: DEFENDED
   Štefánek, Adam (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 6. 2021
   Název: Ovlivnění parametrů chůze a rovnováhy pomocí odporového tréninku u pacientů s roztroušenou sklerózou. Cíl: V první části práce je cílem uvést nejnovější a nejdůležitější údaje o roztroušené skleróze (RS). Dalším ...
  • Porovnání zastoupení pohybových aktivit u pacientů s roztroušenou sklerózou a u jedinců běžné populace 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejkalová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 7. 6. 2022
   Title: Comparison of the proportion of physical activities in patients with multiple sclerosis and individuals of the general population Objectives: The aim of this diploma thesis was to find out, through a questionnaire ...
  • Postoj pacientů s roztroušenou sklerózou k rehabilitaci a cvičení 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejkalová, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 7. 2020
   BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Barbora Šmejkalová Vedoucí práce: Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Konzultant práce: Ing. Karolína Jakovcová Název bakalářské práce: Postoj pacientů s roztroušenou sklerózou k rehabilitaci a ...
  • Soběstačnost osob s roztroušenou sklerózou z pohledu ergoterapeuta 

   Defence status: DEFENDED
   Rotbartová, Eliška (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Eliška Rotbartová Vedoucí práce: Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Konzultant práce: Mgr. Kateřina Rybářová Název bakalářské práce: Soběstačnost osob s roztroušenou sklerózou z pohledu ergoterapeuta ...
  • Terapie poruch rovnováhy s využitím biofeedbacku u osob s RS 

   Defence status: DEFENDED
   Sasínová, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 6. 2020
   The present thesis deals with the issue of balance disorders in patients with multiple sclerosis (MS) and the effect of individual balance training using biofeedback. It presents an overview of the current knowledge about ...
  • Únava u pacientů s roztroušenou sklerózou. Podtitul: Vliv negativní termoterapie na únavu pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Defence status: DEFENDED
   Dědinová, Kristýna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Kristýna Dědinová Vedoucí práce: Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Název bakalářské práce: Únava u pacientů s roztroušenou sklerózou: Vliv negativní termoterapie na únavu pacientů s roztroušenou ...
  • Vliv aktivace hlubokého stabilizačního systému na posturální funkce u pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Defence status: DEFENDED
   Birčáková, Martina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá vlivem aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP) na posturální funkce u pacientů s roztroušenou sklerózou. Cílem je zhodnotit vliv metody akrální koaktivační terapie ...
  • Vliv balančního tréninku na rovnováhu a chůzi u osob s roztroušenou sklerózou 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrychová, Jiřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Název: Vliv balančního tréninku na rovnováhu a chůzi u osob s roztroušenou sklerózou Cíle: Cílem práce je zjistit účinnost čtyřtýdenní terapie pomocí senzomotorické stimulace a čtyřtýdenního cvičebního domácího programu ...
  • Vliv individuální telerehabilitace na funkční mobilitu a rovnováhu u pacientů s RS 

   Defence status: DEFENDED
   Staníčková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 7. 6. 2022
   Title: The effect of individual telerehabilitation on functional mobility and balance in patients with multiple sclerosis Objectives: The aim of the thesis is to verify the usefulness of telerehabilitation in influencing ...
  • Vliv poruchy chůze na možnosti aktivit u pacientů s RS 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrychová, Jiřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá vztahem poruch chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) na možnosti aktivit v každodenním životě (aktivity pracovní, sociální, osobní). Práce je rozdělena na část teoretickou (rešeršní) ...
  • Využití CI terapie u pacientů s RS 

   Defence status: DEFENDED
   Klesnilová, Eliška (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   Rešeršní bakalářská práce se zabývá možnostmi využití Constraint induced movement therapy (CI) v léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). CI terapie představuje souhrn rehabilitačních technik s cílem redukovat deficit ...
  • Využití taneční podložky ve fyzioterapii u pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Defence status: DEFENDED
   Braumová, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Title: Use of dancing mat in physiotherapy of patients with multiple sclerosis Abstract: The bachelor thesis deals with the use of dancing mat in physiotherapy of patients with multiple sclerosis. The aim of the thesis is ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV