• Analysis of the Initial Implementation of CLIL in Mathematics Lessons 

   Šulista, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou výuky matematiky v anglickém jazyce jako jednou z možností aplikace metody CLIL, jež označuje výuku nejazykových (odborných) předmětů v jiném než mateřském jazyce. Práce ...
  • Analýza a priori jako součást přípravy učitele na výuku 

   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   4 NÁZEV: Analýza a priori jako součást přípravy učitele na výuku AUTOR: Mgr. Hana Nováková KATEDRA: Katedra matematiky a didaktiky matematiky ŠKOLITEL: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. Předkládaná dizertační práce je ...
  • Analýza písemně zpracovaných příprav na hodinu CLIL 

   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 12. 2018
   Content and Language Integrated Learning (CLIL) je pedagogický přístup, kdy se cizí jazyk používá jako nástroj pro vyučování nejazykového předmětu, resp. jeho části. Přestože existují nejrůznější podoby implementace CLIL, ...
  • Aplikace algebry v přírodovědných oborech a ekonomii 

   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
  • Aplikace vlastních čísel a vlastních vektorů 

   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
  • Celá a necelá část reálného čísla 

   Bílek, Vladimír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Cílem mé bakalářské práce je seznámit čtenáře s funkcemi celá, necelá, dolní celá a horní celá část reálného čísla a ukázat řešitelnost vybraných rovnic jedné neznámé obsahující funkci dolní celá část reálného čísla. V ...
  • Chápání vztahu části a celku u žáků na druhém stupni základní školy 

   Sojková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   This master thesis deals with middle school pupils and their comprehension of Part-whole theory within the area of Mathematics. The theory section is divided into five parts. The first part presents sets of knowledge and ...
  • Chyba ve výuce matematiky na základních školách 

   Krpálková, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Diplomová práce se zabývá postavením chyby ve výuce matematiky v povědomí žáků a učitelů. Zaměřuje se také na reakce žáků a učitelů na výskyt chyb. Hlavní pozornost je věnována matematickým chybám. Práce se skládá ze dvou ...
  • České a francouzské kurikulární dokumenty se zaměřením na matematiku 

   Novotná, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Práce představuje podrobnou srovnávací studii českých a francouzských kurikulárních dokumentů. V první části se autorka věnuje mapování širších historických souvislostí ve vyučování matematice v obou zemích, upozorňuje na ...
  • Číselné obory a soustavy 

   Michal, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
  • Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL 

   Šteflíčková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Název práce: Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL Autor: Ing. Alena Šteflíčková Katedra: Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. Abstrakt: Tématem mé práce je ...
  • Didaktické situace v matematice na základní škole. Třídění čtyřúhelníků na základě vybraných vlastností 

   Vladyková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   NÁZEV: Didaktické situace v matematice na základní škole. Třídění čtyřúhelníků na základě vybraných vlastností. AUTOR: Bc. Kateřina Vladyková KATEDRA: Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: Prof. RNDr. ...
  • Didaktické situace zaměřené na výuku funkcí na 2. stupni ZŠ 

   Krůtová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá možným způsobem využití Teorie didaktických situací na druhém stupni českých základních škol. Hlavním tématem pro experiment je zavedení funkcí u žáků 9. ročníků základních škol. Celá práce ...
  • Digitální prostředky domácí přípravy na výuku matematiky metodou CLIL 

   Šteidl, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Tato diplomová práce je věnována výuce CLIL, konkrétně v kombinaci s blended learning na druhém stupni základní školy. Východiskem byla úvaha, jak ulehčit přetíženému rozvrhu hodin věnovaných nejazykovým předmětům, ve ...
  • Diofantické rovnice 

   Strnadová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   NÁZEV: Diofantické rovnice ABSTRAKT: Práce je věnována diofantickým rovnicím. Jsou v ní souhrnně zpracovány lineární a kvadratické diofantické rovnice o dvou a třech neznámých a některé typy jejich soustav. V úvodní části ...
  • Faktory ovlivňující efektivitu učení v matematice se zaměřením na 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletého gymnazia 

   Klímová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Klímová Hana: Factors Influencing Effective Learning of Mathematics: with respect to lower-secondary education background The question of relevant factors that influence effective human learning has been a centre of attention ...
  • Faktory ovlivňující efektivitu učení v matematice se zaměřením na 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletého gymnázia 

   Čechová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Ve své diplomové práci jsem se zamerila na hledání odpovedí na otázky: jaké faktory ovlivnují studentuv proces ucení se z textu s matematickým obsahem; do jaké míry je možno tento proces ovlivnit co možná nejvetší prítomností ...
  • Finanční gramotnost v matematice 

   Lundáková, Naďa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Název: Finanční gramotnost v matematice Abstrakt Bakalářská práce Finanční gramotnost v matematice se zabývá výpočetní stránkou finanční gramotnosti žáků základních škol. První část práce je zaměřena na obecné pojetí ...
  • Finanční matematika na středních školách 

   Chrstoš, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Práce pojednává o současném stavu výuky finanční gramotnosti a finanční matematiky na středních školách. Má za cíl shrnout informace o dokumentech, ze kterých vychází výuka finanční gramotnosti a informovat o současném ...
  • Finanční matematika na základní škole 

   Lundáková, Naďa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Diplomová práce Finanční matematika na základní škole se zabývá finanční matematikou na druhém stupni základní školy. První část práce se skládá ze dvou kapitol. První kapitola je zaměřena na popis finanční matematiky a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV