Now showing items 1-20 of 89

  • Analysis of the Initial Implementation of CLIL in Mathematics Lessons 

   Defence status: DEFENDED
   Šulista, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou výuky matematiky v anglickém jazyce jako jednou z možností aplikace metody CLIL, jež označuje výuku nejazykových (odborných) předmětů v jiném než mateřském jazyce. Práce ...
  • Analýza a priori jako součást přípravy učitele na výuku 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   5 TITLE: A priori analysis as a part of teacher's lesson planning AUTHOR: Mgr. Hana Nováková DEPARTMENT: Department of Mathematics and Mathematical Education SUPERVISOR: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. This thesis focuses ...
  • Analýza písemně zpracovaných příprav na hodinu CLIL 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 12. 2018
   Content and language integrated learning (CLIL) is a dual focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of both language and a non- linguistic subject or its part. While ...
  • Aplikace algebry v přírodovědných oborech a ekonomii 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
  • Aplikace vlastních čísel a vlastních vektorů 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
  • Celá a necelá část reálného čísla 

   Defence status: DEFENDED
   Bílek, Vladimír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Cílem mé bakalářské práce je seznámit čtenáře s funkcemi celá, necelá, dolní celá a horní celá část reálného čísla a ukázat řešitelnost vybraných rovnic jedné neznámé obsahující funkci dolní celá část reálného čísla. V ...
  • Chápání vztahu části a celku u žáků na druhém stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Sojková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   This master thesis deals with middle school pupils and their comprehension of Part-whole theory within the area of Mathematics. The theory section is divided into five parts. The first part presents sets of knowledge and ...
  • Chyba ve výuce matematiky na základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Krpálková, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Diplomová práce se zabývá postavením chyby ve výuce matematiky v povědomí žáků a učitelů. Zaměřuje se také na reakce žáků a učitelů na výskyt chyb. Hlavní pozornost je věnována matematickým chybám. Práce se skládá ze dvou ...
  • CLIL na 1. stupni ZŠ u žáků se SVP 

   Defence status: DEFENDED
   Karlíková, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Diplomová práce se zabývá výukou metodou CLIL na 1. stupni ZŠ se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně žáky s poruchami učení a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Práce si klade si za ...
  • České a francouzské kurikulární dokumenty se zaměřením na matematiku 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Práce představuje podrobnou srovnávací studii českých a francouzských kurikulárních dokumentů. V první části se autorka věnuje mapování širších historických souvislostí ve vyučování matematice v obou zemích, upozorňuje na ...
  • Číselné obory a soustavy 

   Defence status: DEFENDED
   Michal, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
  • Dělitelnost na 2. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Strnádková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   This diploma thesis deals with the topic of divisibility of natural numbers in mathematics in the 6th year of primary schools. The first, theoretical part of the diploma thesis introduces the concept of didactic situations ...
  • Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL 

   Defence status: DEFENDED
   Šteflíčková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Název práce: Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL Autor: Ing. Alena Šteflíčková Katedra: Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. Abstrakt: Tématem mé práce je ...
  • Didaktické situace pro výuku matematiky ve francouzštině 

   Defence status: DEFENDED
   Sovič, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   The diploma thesis focuses on learning Maths through French language using the CLIL method at a secondary vocational school. The acronym CLIL (Content and Language Integrated Learning), EMILE (Enseignement de Matières par ...
  • Didaktické situace v matematice na základní škole. Třídění čtyřúhelníků na základě vybraných vlastností 

   Defence status: DEFENDED
   Vladyková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   NÁZEV: Didaktické situace v matematice na základní škole. Třídění čtyřúhelníků na základě vybraných vlastností. AUTOR: Bc. Kateřina Vladyková KATEDRA: Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: Prof. RNDr. ...
  • Didaktické situace zaměřené na výuku funkcí na 2. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Krůtová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá možným způsobem využití Teorie didaktických situací na druhém stupni českých základních škol. Hlavním tématem pro experiment je zavedení funkcí u žáků 9. ročníků základních škol. Celá práce ...
  • Digitální prostředky domácí přípravy na výuku matematiky metodou CLIL 

   Defence status: DEFENDED
   Šteidl, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Tato diplomová práce je věnována výuce CLIL, konkrétně v kombinaci s blended learning na druhém stupni základní školy. Východiskem byla úvaha, jak ulehčit přetíženému rozvrhu hodin věnovaných nejazykovým předmětům, ve ...
  • Diofantické rovnice 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   NÁZEV: Diofantické rovnice ABSTRAKT: Práce je věnována diofantickým rovnicím. Jsou v ní souhrnně zpracovány lineární a kvadratické diofantické rovnice o dvou a třech neznámých a některé typy jejich soustav. V úvodní části ...
  • Faktory ovlivňující efektivitu učení v matematice se zaměřením na 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletého gymnazia 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Klímová Hana: Factors Influencing Effective Learning of Mathematics: with respect to lower-secondary education background The question of relevant factors that influence effective human learning has been a centre of attention ...
  • Faktory ovlivňující efektivitu učení v matematice se zaměřením na 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletého gymnázia 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Ve své diplomové práci jsem se zamerila na hledání odpovedí na otázky: jaké faktory ovlivnují studentuv proces ucení se z textu s matematickým obsahem; do jaké míry je možno tento proces ovlivnit co možná nejvetší prítomností ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV