• Characterization of protein structures using chemical cross-linking and mass spectrometry. 

   Defence status: DEFENDED
   Kukačka, Zdeněk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 6. 2015
   Některé bílkoviny k plnění své funkce vyžadují přítomnost specifického ligandu, kofaktoru nebo prostetické skupiny. Vazba této specifické molekuly může v molekulách bílkovin způsobit konformační změny. V některých případech ...
  • Copingové strategie se zaměřením na užívání alkoholu a jiných návykových látek u jedinců s balbuties 

   Defence status: DEFENDED
   Gruberová, Blanka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   Vysoká škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta: 1. lékařská fakulta Psychiatrická klinika, Centrum adiktologie Školní rok: 2010/2011 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Blanka Gruberová Obor: Adiktologie Rok imatrikulace: ...
  • Mechanismus protinádorového účinku seskviterpenických laktonů. 

   Defence status: DEFENDED
   Filandr, František (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Jedním ze způsobů, jak zamezit nádorovému bujení je způsobit diferenciaci, apoptosu, nebo nekrózu nádorových buněk. Bylo zjištěno, že skupina chemických látek, které indukují apoptosu a inhibují proliferaci u leukemických ...
  • Molekulární mechanismy indukce programované buněčné smrti v nádorových buňkách. 

   Defence status: DEFENDED
   Fenclová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Nádorová onemocnění jsou v dnešní době třetí nejčastější příčinou úmrtí (20 % všech úmrtí). Proto je důležité najít nové způsoby jak nádorové buňky účinně a specificky likvidovat a nejslibnější cestou je cílená terapie. ...
  • Odhady funkce přežití v analýze spolehlivosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtěch, Jonáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Předložená bakalářská práce se zabývá základními pojmy a meto- dami, které se používají v analýze přežití. Popsán je jak neparametrický, tak parametrický přistup odhadu funkce přežití. Uvádíme neparametrickou Kaplan- ...
  • Příprava rekombinantních extracelulárních domén lidských leukocytárních receptorů LLT1 a NKR-P1A 

   Defence status: DEFENDED
   Vostárek, František (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   NK buňky jsou charakterizovány jako velké granulární lymfocyty, které patří mezi významné buněčné složky přirozené imunity. Dokáží zabíjet cílové buňky velmi rychle, v řádech minut, což je řadí do role obránců první linie. ...
  • Příprava rekombinatních extracelulárních domén leukocytárních receptorů AICL a NKR-P1CBALB 

   Defence status: DEFENDED
   Čonka, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   v českém jazyce NK buňky jsou řazeny mezi populaci lymfocytů, která je schopna cytotoxicky usmrtit některé nádorové či viry infikované buňky. Předmětem této diplomové práce je myší NK buněčný receptor mNKR-P1CBALB a lidský ...
  • Radikálové značení proteinů jako nástroj validace biologických terapeutik 

   Defence status: DEFENDED
   Binar, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   Hmotnostní spektrometrie a techniky s ní spojené jsou velice důležitým a užitečným nástrojem při studiu struktury proteinů. Jednou z těchto technik je i kovalentní značení proteinů, které je možné použít ke zkoumání ...
  • Receptory NK buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Hernychová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   NK buňky jsou důležitou součástí vrozeného imunitního systému, mají ovšem mnoho společných vlastností s imunokompetentními buňkami adaptivní imunity a mohou zároveň modulovat jejich činnost. Pomocí širokého spektra receptorů ...
  • Regulace C-MYC onkoproteinu přírodními látkami. 

   Defence status: DEFENDED
   Filandr, František (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Seskviterpenové laktony, mezi něž patří látka cnicin obsažená v rostlině Cnicus benedictus, jsou látky s protinádorovými účinky, které vyvolávají v buňkách oxidativní stres a aktivují signalizační dráhy způsobující v ...
  • Rekombinantní příprava DNA vazebné domény transkripčního faktoru TEAD1 pro studium jeho interakcí s DNA 

   Defence status: DEFENDED
   Kúdelová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Proteiny TEAD patří do významné rodiny transkripčních faktorů, které se během vývoje organismu podílí na regulaci jeho růstu a diferenciace buněk prostřednictvím aktivace exprese nejrůznějších genů. Tato rodina sdílí dvě ...
  • Rekombinantní příprava DNA vazebné domény transkripčního faktoru TEAD4 

   Defence status: DEFENDED
   Zákopčaník, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   5 Abstrakt Transkripční faktory TEAD hrají důležitou roli v řízení buněčného růstu a diferenciace. Jejich deregulace je spojována s řadou nádorových onemocnění. Proteiny TEAD rozpoznávají DNA pomocí vysoce konzervované DNA ...
  • Rekombinantní příprava proteinu RhoA s afinitní sondou. 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Počet střevních infekcí spojených s užíváním antibiotik u lidí rapidně roste. Virulentní toxiny C. difficile, Yersinií a mnoha dalších bakterií cílí na protein RhoA. Jedná se o GTPasu, která je součástí signálních buněčných ...
  • Rekombinantní příprava transkripčního faktoru TEAD. 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Růžena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Rekombinantní příprava transkripčního faktoru TEAD (abstrakt) Transkripční faktory z TEAD rodiny hrají v organismu důležitou roli během jeho vývoje, kdy aktivují expresi proteinů ovlivňujících růst a diferenciaci buněk a ...
  • Rekombinantní příprava transkripčního faktoru TEAD1. 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   TEAD1 je jedním ze zástupců rodiny transkripčních faktorů TEAD. Tento transkripční faktor je velmi důležitý např. pro vývoj orgánů. Struktura celého transkripčního faktoru TEAD1 ještě není známa. Je známa struktura TEA ...
  • Structure and dynamics of mouse C-type lectin-like receptors. 

   Defence status: DEFENDED
   Wallenfels, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 5. 2019
   NK buňky jsou schopné rychle rozpoznat buňky infikované virem nebo také nádorové buňky a podílí se na regulaci odpovědí adaptivní imunity, proto představují velmi důležitou součást přirozené imunity. Funkce NK buněk jsou ...
  • Strukturní charakterizace interakce dvouvláknových DNA s transkripčním faktorem 

   Defence status: DEFENDED
   Kadavá, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 7. 2020
   Transkripční faktory z rodiny proteinů TEAD jsou důležitou součástí mnohých eukaryotických regulačních procesů. Jsou součástí Hippo signální dráhy a podílí se na kontrole diferenciace buněk a apoptózy. Zájem o tyto proteiny ...
  • Strukturní charakterizace intracelulární formy myšího Nkr-p1a proteinu. 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   4 ABSTRAKT NK buňky jsou komponentou přirozeného imunitního systému, která je odvozena od lymfoidního progenitoru. Pomocí sofistikovaného receptorového repertoáru, jež exprimují na svém povrchu, se účastní obrany organismu ...
  • Studies on structure and biological functions of NKR-P1 receptors 

   Defence status: DEFENDED
   Rozbeský, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Natural killer (NK) cells play a significant role in the detection and destruction of virally infected and tumor cells. The NKR-P1 receptors regulate NK cell function by an alternative missing-self recognition system. ...
  • Studium interakce lektinových receptorů přirozených zabíječů s jejich proteinovými ligandy. 

   Defence status: DEFENDED
   Hernychová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   NK buňky jsou přirozené lymfocyty, které tvoří díky svému receptorovému systému první linii obrany organismu před infekcemi. Jsou důležitou součástí protivirové, ale také protinádorové imunity, hrají roli v transplantační ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV