• Analýza českoslovanské a československé sociální demokracie v letech 1916-1921 

   Defence status: DEFENDED
   Henzl, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Tato práce je analýzou sociální demokracie na českém území v letech 1916 - 1921. Cílem práce je popsat průběh a příčiny rozpadu ČSDSD a vzniku Komunistické strany Československa. Práce hledá odpověď na otázku, proč byl ...
  • The causes of fragility of the Albanian democracy 

   Defence status: DEFENDED
   Shahini, Johana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Mgr. Johana Shahini - The causes of fragility of the Albanian democracy Factors that influenced the fragility of Albanian democracy vary. This work highlights the main weaknesses of Albanian democracy. It focuses on the ...
  • Demokratizace v Guatemale 1985-1999 

   Defence status: DEFENDED
   Beňová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   Guatemala, the most populous and potencially the richest country in Central America happened from geopolitical reasons to be the center stage for the cold war battles in the region. After a brief ten years of democracy ...
  • Důsledky opoziční smlouvy 

   Defence status: DEFENDED
   Eibl, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá důsledky a dopady opoziční smlouvy uzavřené mezi ČSSD a ODS. V úvodu je nejprve vymezena cesta k uzavření této smlouvy a okolnosti jejího vzniku. Následně se práce zabývá rozborem a definováním ...
  • Geneze stranického systému v rodící se demokracii - příklad Španělska 

   Defence status: DEFENDED
   Pour, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   The topic of this bachelor thesis is the formation of Spanish party system from the democratic transition and first free elections in 1977 until now. It follows two mutually interconnected lines - the development and ...
  • Komparace vývoje stranických systémů ČR, Slovenska a Polska z hlediska teorie cleavages 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Předkládaná práce se zabývá vývojem socioekonomické konfliktní linie ve stranických systémech České republiky, Slovenska a Polska v letech 2006 - 2012. Na začátku práce je představena teorie konfliktních linií S. Rokkana ...
  • Konzervativní hodnoty a český stranický systém 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vaněk, Přemysl (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Sociálně konzervativní hodnoty nejsou na české politické scéně často protěžovaným tématem, přesto se několik parlamentních politických stran k konzervatismu hlásí. Konzervativní myšlení je častokrát zaměňováno s pravicovostí ...
  • Konzervativní hodnoty a český stranický systém 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněk, Přemysl (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Sociálně konzervativní hodnoty nejsou na české politické scéně často protěžovaným tématem, přesto se několik parlamentních politických stran k konzervatismu hlásí. Konzervativní myšlení je častokrát zaměňováno s pravicovostí ...
  • Personalizované poměrné zastoupení na Novém Zélandu 

   Defence status: DEFENDED
   Trávníček, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   The thesis is about New Zealand House of Representatives electoral system. In introductory part is briefly presented the political system of New Zealand. Then is currently used electoral system, its genesis and impacts of ...
  • Pokus o reformu volebního systému z let 2007 až 2009 

   Defence status: DEFENDED
   Trávníček, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Bakalářská práce pojednává o pokusu II. vlády Mirka Topolánka reformovat volební systém pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V první části se práce zaměřuje na současný volební systém. Představuje ...
  • Politické perspektivy udržitelnosti sociálního státu v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Mohnert, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Problém udržitelnosti sociálního státu se v posledních několika letech stal jedním z nejvýznamnějších politických, mediálních i společenských témat v České republice. Nedávné zkušenosti ze států jižní Evropy (zejména Řecka) ...
  • Polopřímá demokracie ve Švýcarsku: vzor k napodobení? 

   Defence status: DEFENDED
   Klobouček, Eduard (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 22. 1. 2013
   Main aim of this bachelor thesis is to describe Swiss semi-direct political system. Thesis proceeds from general topics - what are the differences between direct and representative democracy, what is semi-direct democracy ...
  • Portugalsko: stranický a politický systém 

   Defence status: DEFENDED
   Šorfová, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   O sistema partidário e politico no ämbito da evolugäo do regime democrático desenvolveu se do semipresidencialismo a sistema parlamentar pela su logica. A outra transformagäo ocorreu no nivel do funcionamento dos governos. ...
  • Přirozený práh volebních systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Ezechiášová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   The thesis deals with electoral thresholds of the fundamental electoral formulae, in particular, six proportional techniques and four plurality systems are analyzed. First, the general formulae for the theoretical thresholds ...
  • Reflexe skupinových zájmů v procesu politického rozhodování: institucionální přístup 

   Defence status: DEFENDED
   Kotlas, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Ing. Petr Kotlas Reflexe skupinových zájmů v procesu politického rozhodování: institucionální přístup Disertační práce Praha 2012 Annotation PhD thesis "Reflection of group interests in political decision-making processes: ...
  • Role angličtiny v globalizujícím se světě 

   Defence status: DEFENDED
   Hnízdo, Bořivoj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   This work attempts to provide a detailed analysis of the role of English in today's globalizing world. It explains two fundamental theories associated with the role. The first one consists of the existence of a global ...
  • Spolupráce politických stran na nadnárodní úrovni v Evropě a její vývoj 

   Defence status: DEFENDED
   Šimák, Vladislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   Ve své diplomové práci jsem se věnoval analýze a vývoji evropských politických stran a jejich spolupráci v institucionálním rámci Evropského parlamentu. Předpokládal jsem, že evropské politické strany mají v současné fázi ...
  • Vliv volebních systémů na stranické systémy. Srovnání polského, slovenského, německého a rakouského případu 

   Defence status: DEFENDED
   Nemeth, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 8. 2. 2007
   The author is interested in electoral and political system in Poland, Slovakia, Germany and Austria. At the beginning he rises two basic questions which he would like to answer - Which electoral method is similar to ...
  • Vývoj české politické vědy v 90.letech (v Praze) 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Předmětem této bakalářské práce je shrnutí vývoje české politické vědy v porevolučních letech v Praze. Vývoj této vědy na území ČR nebyl jednoduchý a byl přerušen více než 40 letým komunistickým režimem. Práce se věnuje ...
  • Vývoj českého stranického systému: 1992-1996 

   Defence status: DEFENDED
   Kurfiřtová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Tato práce analyzuje vývoj českého stranického systému v období 1992 - 1996. Před listopadem roku 1989 vládl v Československu nedemokratický komunistický režim, který nepovoloval působení jiných autonomních politických ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV