• Antrakologická a xylotomická analýza z pravěkých sídlišť a její vztah k vegetačním poměrům 

   Prach, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Xylotomická a antrakologická analýza patří mezi základní paleoekologické metody, používané pro rekonstruování vývoje zejména dřevinné vegetace v minulosti. Zaměřením této analýzy je zpracování spáleného i nespáleného ...
  • Antropologické aspekty mužské infertility 

   Sakmárová, Františka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Nowadays, more and more couples have had trouble with conceiving a child. Worldwide, around 15 % couples are affected by infertility, while men make up for 20-70 % of this problem. In last decades, the prevalence of the ...
  • Aspekty ovlivňující kvalitu života u pacientů s lymfomem 

   Burčíková, Alexandra (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
  • Chůze jako diagnostický marker neurodegenerace 

   Pytlíčková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Bakalářská práce se zabývá popisem vztahu chůze a neurodegenerativních chorob. Začátek práce je věnován obecné definici chůze a faktorům, které se podílejí na její variabilitě. Dále je popsána její struktura, z jakých fází ...
  • Faktory vnějšího prostředí v patogenezi diabetes mellitus 1. typu 

   Horáková, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitní onemocnění, které vzniká působením faktorů vnějšího prostředí na geneticky vnímavý terén. Stoupající incidence diabetu 1. typu v ekonomicky vyspělých státech při stejném genofondu ...
  • Literární přehled pokusů o prevenci autoimunitních onemocnění 

   Bernot, Martin (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 1. 2009
   Součástí státnice z preventivního lékařství v rámci magisterského studia všeobecného lékařství je vypracování a prezentace diplomové práce. Vybral jsem si téma diplomové práce "Literární přehled pokusů o prevenci autoimunitních ...
  • Tracing the history of synanthropic flora and vegetation in the Czech Republic 

   Pokorná, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 6. 2017
   1 Abstract Plant macro remains from archaeological situations were studied in order to trace the history of gradual formation of today's synanthropic vegetation. Synanthropic plants represent a heterogeneous group of species ...
  • Vývoj vegetace v okolí Roztok u Prahy z pohledu antrakologické analýzy 

   Prach, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Tato práce se zabývá výzkumem vývoje lesa a jeho ovlivnění lidským osídlením během pravěku a raného středověku metodou analýzy půdních uhlíků neboli pedoantrakologie. Zabývá se lokalitou v historicky jednom z nejdéle ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV