• Antrakologická a xylotomická analýza z pravěkých sídlišť a její vztah k vegetačním poměrům 

   Defence status: DEFENDED
   Prach, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Xylotomická a antrakologická analýza patří mezi základní paleoekologické metody, používané pro rekonstruování vývoje zejména dřevinné vegetace v minulosti. Zaměřením této analýzy je zpracování spáleného i nespáleného ...
  • Antropologické aspekty mužské infertility 

   Defence status: DEFENDED
   Sakmárová, Františka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   V současné době má stále více párů problém počít dítě. Celosvětově postihuje infertilita přibližně 15 % párů, přičemž podíl mužů na tomto problému je odhadován 20-70 %. Prevalence mužské infertility v období několika ...
  • Aspekty ovlivňující kvalitu života u pacientů s lymfomem 

   Defence status: DEFENDED
   Burčíková, Alexandra (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
  • Chůze jako diagnostický marker neurodegenerace 

   Defence status: DEFENDED
   Pytlíčková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Bakalářská práce se zabývá popisem vztahu chůze a neurodegenerativních chorob. Začátek práce je věnován obecné definici chůze a faktorům, které se podílejí na její variabilitě. Dále je popsána její struktura, z jakých fází ...
  • Faktory prostředí určující přítomnost vegetace suchých trávníků Turnovské pahorkatiny 

   Defence status: DEFENDED
   Jagošová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 5. 2022
   Species diversity of vegetation is a result of not only present, but also past processes. Additionally vegetation is affected by local factors, as well as regional. Dry grasslands are significant due to their abundance of ...
  • Faktory vnějšího prostředí v patogenezi diabetes mellitus 1. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitní onemocnění, které vzniká působením faktorů vnějšího prostředí na geneticky vnímavý terén. Stoupající incidence diabetu 1. typu v ekonomicky vyspělých státech při stejném genofondu ...
  • Lidský růst v kontextu nadměrné fyzické aktivity 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šroubová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
  • Lidský růst v kontextu nadměrné fyzické aktvity 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šroubová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
  • Literární přehled pokusů o prevenci autoimunitních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Bernot, Martin (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 1. 2009
   Součástí státnice z preventivního lékařství v rámci magisterského studia všeobecného lékařství je vypracování a prezentace diplomové práce. Vybral jsem si téma diplomové práce "Literární přehled pokusů o prevenci autoimunitních ...
  • Tracing the history of synanthropic flora and vegetation in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 6. 2017
   1 Abstrakt Rostlinné makrozbytky z archeologických situací byly studovány za účelem vystopovat historii postupného utváření dnešní synantropní vegetace. Synantropní rostliny jsou velmi heterogenní skupinou s různými ...
  • Vývoj vegetace v okolí Roztok u Prahy z pohledu antrakologické analýzy 

   Defence status: DEFENDED
   Prach, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Tato práce se zabývá výzkumem vývoje lesa a jeho ovlivnění lidským osídlením během pravěku a raného středověku metodou analýzy půdních uhlíků neboli pedoantrakologie. Zabývá se lokalitou v historicky jednom z nejdéle ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV