• Aktivita antioxidačních enzymů u pacientů v sepsi 

   Defence status: DEFENDED
   Kodydková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
  • Diabetes mellitus v populaci seniorů v pobytových zařízeních 

   Defence status: DEFENDED
   Stellarová, Apolena (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Problematika výživy není snadným tématem, a je o to náročnější, pokud se týká osob, u kterých je nutné zohlednit období sénia. Navíc pokud toto období života doprovází onemocnění diabetes mellitus, důležitost výživy významně ...
  • Dietní opatření při onemocnění jater 

   Defence status: DEFENDED
   Holcová, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Master thesis summarizes latest knowledge in the field of special nutrition for patients with liver condition. Theoretical chapters describe liver physiology and etiology of selected liver diseases e.g. hepatitis, cirrhosis, ...
  • Dlouhodobé cévní přístupy pro domácí parenterální výživu a jejich komplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Petra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Domácí parenterální výživa je léčebnou modalitou, která umožňuje pacientům s intestinálním selháním pobyt v domácím prostředí. Možnost zahájit a provádět domácí parenterální výživu vyžaduje nejen lékařský a farmaceutický ...
  • Enterální a parenterální výživa v prevenci realimentačního syndromu 

   Defence status: DEFENDED
   Papoušek, Jan (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   U těžce podvyživených jedinců, jejichž energetický příjem potravou byl po delší dobu nízký, může vlivem náhlého znovuobnovení výživy dojít k rychlým poklesům sérových koncentrací minerálů, což může být životu ohrožující ...
  • Exprese na kalciu nezávislé fosfolipasy A2 v myokardu adaptovaném na chronickou hypoxii 

   Defence status: DEFENDED
   Forštová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
  • Exprese PKC alfa v myokardu potkana adaptovaného na/ hronickou hypoxii: vliv chelerythrinu a rottlerinu 

   Defence status: DEFENDED
   Nevělíková, Leona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
  • Fosfolipázy A2 a kardiovaskulární onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Chupíková, Alice (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Funkční tělesná zdatnost a hladiny vit D u pacientů s hepatopatií 

   Defence status: DEFENDED
   Brtková, Helena (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 6. 2022
   Introduction: patients with hepatopathy are at risk of vitamin D deficiency. Vitamin D levels affect, among other things, metabolism and physiological functions of muscle tissue and thus functional fitness. The aim of this ...
  • HDL lipoproteiny a jejich úloha při zánětu 

   Defence status: DEFENDED
   Krychtálková, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 6. 2008
  • Jaterní steatóza a mitochondriální dysfunkce 

   Defence status: DEFENDED
   Páleníčková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Cíle: Stanovit vliv dietně navozené steatózy na rozvoj mitochondriální dysfunkce v játrech a odolnost jater vůči parciální ischémii. Metody: Potkani kmene Wistar (samci; 361 ± 8,8 g) byli krmeni standardní (SD), nebo ...
  • KARDIOLIPIN - METABOLISMUS A FUNKCE 

   Defence status: DEFENDED
   Forštová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Malnutrice v intenzivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Fučíková, Olga (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá malnutricí pacientů na jednotkách intenzivní péče a následně jejich nutriční terapií. Všeobecně platná pravidla týkající se klinické výživy včetně ESPEN guidelines jsou uvedena v teoretické části. ...
  • Organizace nutriční péče v domovech pro seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Konopická, Olga (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 2. 2020
   This thesis deals with the organization of nutrition care in homes for the elderly. The thesis itself is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on social services, age and changes ...
  • PKC delta a PKC epsilon v myokardu potkana adaptovaného na různé formy chronické hypoxie 

   Defence status: DEFENDED
   Kožichová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
  • Produkty lipidových a proteinových peroxidací u pacientů v sepsi 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavatá, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Produkty reaktivních forem dusíku u pacientů v sepsi 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
  • Realimentační syndrom 

   Defence status: DEFENDED
   Krsková, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Realimentační syndrom (RS) je závažná metabolická porucha vyvolaná nevhodným postupem realimentace u pacienta po předchozím období hladovění. Celkový klinický obraz syndromu je výsledkem řady metabolických změn zejména v ...
  • Role destičky aktivujícího faktoru v přenosu signálu při kardiovaskulárních onemocněních 

   Defence status: DEFENDED
   Leontovyč, Ivan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
  • Role of protein kinase C isoforms in cardioprotective mechanism of chronic hypoxia 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 6. 2012
   Kardiovaskulární onemocnění, především akutní infarkt myokardu, jsou jednou z hlavních příčin úmrtí ve vyspělých zemích. Je známo, že dlouhodobá adaptace na chronickou intermitentní hypobarickou hypoxii (IHH) snižuje rozsah ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV