Now showing items 1-20 of 43

  • Co je to - fenomenologie? K nevyhnutelnosti sporu mezi Husserlem a Heideggerem 

   Defence status: DEFENDED
   Kvapil, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Based on the explicit Husserl-Heidegger polemic, which concerned the ''Phenomenology'' entry for Encyclopaedia Britannica, my thesis captures conflict between the two protagonists precisely when it ...
  • Čas lidského života v Nietzscheho druhé Nečasové úvaze 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíc, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   I address first of all the interpretation of the first chapter of the second Nietzsche's Untimely Meditation in my thesis. I want to survey construction of foundation human being's life on time, which is synthesis of time ...
  • Člověk ve světle vědy 

   Defence status: DEFENDED
   Houdek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Práce se věnuje pojetí vědy ve vrcholném a pozdním myšlení Friedricha Nietzscheho v kontextu jeho chápání člověka, lidského světa a možnosti jejich vědeckého poznání. Problematiku vědy a obecně poznání klade do souvislosti ...
  • Člověk, intelekt a číslo v myšlení Mikuláše Kusánského 

   Defence status: DEFENDED
   Šenovský, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   This thesis deals with the anthropological thinking of Nicholas of Cusa. The first part presents the fundamental metaphysical motifs that are the basis for this anthropology - above all, it concerns the conception of human ...
  • Diferencia ontologickej diferencie v myslení Martina Heideggera 

   Defence status: DEFENDED
   Dubovec, Marcel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   DUBOVEC, M.: Diferencia ontologickej diferencie v myslení Martina Heideggera (Diplomová práca) Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie Vedúci práce: doc. ...
  • Ezechielovo vidění a prvek Boží moci ve filmu Pulp Fiction. 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabánek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
  • Filosofické úvahy o umění a pravda 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 13. 2. 2018
   Záměrem práce je sledovat téma umění (především hudby) a jeho souvislostí s pravdou a vůbec snaha postihnout to, co je onou pravdou myšleno. V tom se však odhaluje skutečný a nemalý cíl, který si práce klade: pozorně vnímat ...
  • Filosofie umění a masové kultury v pojetí T. W. Adorna, W. Benjamina a H.-G. Gadamera 

   Defence status: DEFENDED
   Horneková, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Práce přináší kriticko-filosofický pohled na problematiku umění a masové kultury v současné společnosti. Opírá se o myšlenky H.-G. Gadamera, T. W. Adorna a W. Benjamina. Provádí shrnutí jejich myšlenek se zaměřením na umění ...
  • Fotografie jako reprezentace 

   Defence status: DEFENDED
   Vřeťonko, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 15. 10. 2012
   Barbora Vřeťonko FOTOGRAFIE JAKO REPREZENTACE ABSTRAKT Fotografie, byť je technologií, je také myšlenkou, implikuje specifický výklad "reprezentace". Je-li tu fotografie, svět se stává fotogenickým a tudíž je možno mít ...
  • Heideggerovo pojetí vědy 

   Defence status: DEFENDED
   Prokop, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 26. 2. 2007
  • Jazyk, řeč a rozumění 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíc, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 11. 11. 2015
   This thesis studies different conceptions of knowledge as they were conceived by George Berkeley and Immanuel Kant. In the first chapter we concentrate on Berkeley's pragmatic interpretation of knowledge which is based on ...
  • K filosofickému vztahu soucitu a svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Sváčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Práce se zabývá dvěma fenomény, soucitem a svobodou, konkrétně jejich pojetím ve filosofii A. Schopenhauera a J.-J. Rousseaua. Domníváme se, že tyto dvě témata představují stěžejní body obou filosofických systémů. Přes ...
  • K Plótínovu člověku 

   Defence status: DEFENDED
   Bindásová, Juliána (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 15. 10. 2009
  • "Kde si bol, keď som kládol základy zeme?" Jób, Giovanni Pico della Mirandola, Blaise Pascal, Friedrich Nietzsche. - Otázka po bytnosti človeka ako odpoveď na ňu 

   Defence status: DEFENDED
   Lentvorský, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   This diploma thesis deals with the issue of the question of the essence of man in the historical1 cross-section from "biblical" times, through the Renaissance to Nietzsche, in conjunction with the interpretation of Nietzsche's ...
  • Kdo je křesťan podle Nietzschova spisu "Antikrist"? 

   Defence status: DEFENDED
   Lentvorský, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 26. 6. 2020
  • Kudy k řeči: s Martinem Heideggerem k tématu řeči 

   Defence status: DEFENDED
   Hustáková, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 3. 6. 2016
   This thesis deals with the issue of language in order to reach at least halfway through - to the word as word and the crucial role of reading. Therefore I deliberately begin with seemingly unrelated topics such as science, ...
  • Motív slobody u Heideggera v rokoch 1927-1930 

   Defence status: DEFENDED
   Dubovec, Marcel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   DUBOVEC, M.: Heidegger's concept of freedom, 1927-1930 Charles University in Prague, Faculty of Humanities, Institute for German and French Philosophy The purpose of this doctoral thesis is to present Heidegger's concept ...
  • Nástroje a lidské bytosti: Svoboda a limity univerzálního darwinismu 

   Defence status: DEFENDED
   Houdek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   The object of this essay is to point out the possibility and options of human freedom in relation to neo-darwinistic conception of human beings, especially in relation to the principle of universal Darwinism, which creates ...
  • Nietzsche a čas: stopy Nietzscheho koncepce věčného návratu téhož v jeho nejránějšíích dílech 

   Defence status: DEFENDED
   Kobylka, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 22. 10. 2007
  • Nietzsche a Dostojevskij. Idea nadčlověka 

   Defence status: DEFENDED
   Hrybkova, Katsiaryna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Předložená diplomová práce se věnuje vyjevení styčných bodů na jedné straně, a odlišných východisek na straně druhé v Nietzscheho a Dostojevského pojetí nadčlověka s použitím tzv. filosoficko-antropologického přístupu k ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV