• Čas lidského života v Nietzscheho druhé Nečasové úvaze 

   Zajíc, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Ve své práci se zaměřuji především na interpretaci první kapitoly druhé Nietzscheho Nečasové úvahy O užitku a škodlivosti historie pro život. Na základě identifikace motivů času, pocitů a řeči chci podat výklad založení ...
  • Člověk, intelekt a číslo v myšlení Mikuláše Kusánského 

   Šenovský, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   This thesis deals with the anthropological thinking of Nicholas of Cusa. The first part presents the fundamental metaphysical motifs that are the basis for this anthropology - above all, it concerns the conception of human ...
  • Diferencia ontologickej diferencie v myslení Martina Heideggera 

   Dubovec, Marcel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   DUBOVEC, M.: Diferencia ontologickej diferencie v myslení Martina Heideggera (Diplomová práca) Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie Vedúci práce: doc. ...
  • Filosofické úvahy o umění a pravda 

   Poláková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 13. 2. 2018
   The aim of this thesis is to study the subject of art (especially music) and its connection to the truth. The effort is also to determine what is meant by the truth. But all this reveals the real and noble goal of this ...
  • Filosofie umění a masové kultury v pojetí T. W. Adorna, W. Benjamina a H.-G. Gadamera 

   Horneková, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Práce přináší kriticko-filosofický pohled na problematiku umění a masové kultury v současné společnosti. Opírá se o myšlenky H.-G. Gadamera, T. W. Adorna a W. Benjamina. Provádí shrnutí jejich myšlenek se zaměřením na umění ...
  • Fotografie jako reprezentace 

   Vřeťonko, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 15. 10. 2012
   Barbora Vřeťonko FOTOGRAFIE JAKO REPREZENTACE ABSTRAKT Fotografie, byť je technologií, je také myšlenkou, implikuje specifický výklad "reprezentace". Je-li tu fotografie, svět se stává fotogenickým a tudíž je možno mít ...
  • Heideggerovo pojetí vědy 

   Prokop, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 26. 2. 2007
  • Jazyk, řeč a rozumění 

   Zajíc, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 11. 11. 2015
   This thesis studies different conceptions of knowledge as they were conceived by George Berkeley and Immanuel Kant. In the first chapter we concentrate on Berkeley's pragmatic interpretation of knowledge which is based on ...
  • K filosofickému vztahu soucitu a svobody 

   Sváčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Práce se zabývá dvěma fenomény, soucitem a svobodou, konkrétně jejich pojetím ve filosofii A. Schopenhauera a J.-J. Rousseaua. Domníváme se, že tyto dvě témata představují stěžejní body obou filosofických systémů. Přes ...
  • K Plótínovu člověku 

   Bindásová, Juliána (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 15. 10. 2009
  • Kudy k řeči: s Martinem Heideggerem k tématu řeči 

   Hustáková, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 3. 6. 2016
   Práce se zaobírá a probírá problematikou řeči, aby došla alespoň do půli cesty, a to je k slovu jako slovu a zásadní úloze četby. Proto záměrně začínám se zdánlivě nesouvisejícími tématy, jako je věda, umění a technika. ...
  • Motív slobody u Heideggera v rokoch 1927-1930 

   Dubovec, Marcel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   DUBOVEC, M.: Motív slobody u Heideggera v rokoch 1927-1930 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá pojmom slobody u ...
  • Nástroje a lidské bytosti: Svoboda a limity univerzálního darwinismu 

   Houdek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Cílem práce je poukázat na možnosti svobody člověka ve vztahu k neodarwinistickému uchopení člověka, zejména pak ve vztahu k principu univerzálního darwinismu, který vytváří prostor pro představu "dvojí evoluce člověka" - ...
  • Nietzsche a čas: stopy Nietzscheho koncepce věčného návratu téhož v jeho nejránějšíích dílech 

   Kobylka, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 22. 10. 2007
  • Nietzsche a Dostojevskij. Idea nadčlověka 

   Hrybkova, Katsiaryna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Předložená diplomová práce se věnuje vyjevení styčných bodů na jedné straně, a odlišných východisek na straně druhé v Nietzscheho a Dostojevského pojetí nadčlověka s použitím tzv. filosoficko-antropologického přístupu k ...
  • Nietzscheovo pojetí tělesnosti 

   Suchý, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 19. 3. 2008
  • Nikdy neuskutečněný dialog mezi Heideggerem a Levinasem 

   Býmová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Předkládaná práce je nesena snahou o zodpovězení otázky: V čem spočívá nesoulad filosofie? Nemůže být Lévinasova etika chápána jako doplnění Heideggerovy ontologie? Na zmíněné otázky je hledána odpověď prostřednictvím ...
  • Odkud se berou objekty? 

   Novotný, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Proposed thesis is an attempt to summarise the term object in the work of American philosopher Graham Harman, he himself named Object oriented ontology. The accent will be given also to other terms such as realism, essence, ...
  • Pojem úzkost mezi Kierkegaardem a Heideggerem 

   Vácha, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 18. 6. 2009
  • Das Prinzip vom Grund bei Kant und Meillassoux. Über Anfangs- und Ungründe des post-metaphysischen Denkens 

   Sistiaga, Sergey (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 18. 10. 2017
   The Principle of Sufficient Reason in Kant and Meillassoux: On the Reason and Unreason of Post-metaphysical Thought. The aim of this thesis is to probe the alleged grounds of post-metaphysical thought in order to unearth ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV