• Adaptační proces z pohledu pracovníka v domově pro seniory se zvláštním režimem 

   Defence status: DEFENDED
   Kabrielová, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Diplomová práce začíná teoretickou částí, která definuje stáří a jeho aspekty, přechází v kapitoly o změnách ve stáří k adaptačnímu procesu v Domově V Podzámčí. Zaměřuje se na se na seniory, kteří se dostávají do nové ...
  • Adopce na dálku jako forma pomoci z pohledu české veřejnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Landová, Alice (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
  • Aspekty každodenního života v romské osadě 

   Defence status: DEFENDED
   Demkovičová, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 1. 2019
   The aim of this work is to describe life in a Roma settlement on the basis of literature and then to capture it directly in reality and to compare these two views. In the introduction, I also deal with the general ...
  • Babyboxy, neznámá identita dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Hessová, Adelina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   V diplomové práci se zabývám problematikou babyboxů a neznámé identity dítěte, za kterou jsou babyboxy kritizovány. Poskytuji ucelený pohled na babyboxy, na jejich kritizované, i kladné stránky. Věnuji se do hloubky identitě ...
  • Cedaka - sociální spravedlnost judaismu 

   Defence status: DEFENDED
   Konvalinová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
  • Celospoločensky tolerované drogy u mládeže - sociálne a spoločenské dopady 

   Defence status: DEFENDED
   Sláma, Michal (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   SLÁMA, Michal: Celospoločensky tolerované drogy u mládeže - sociálne a spoločenské dopady. [Diplomová práca] / Michal Sláma - Praha: Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Katedra psychosociálních věd a etiky. ...
  • Charakteristika sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji a možné řešení problému 

   Defence status: DEFENDED
   Vodseďálková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
  • Charitativní organizace, jako významný prvek pomoci školství v jižní Indii 

   Defence status: DEFENDED
   Paličková, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   Diplomová práce "Charitativní organizace, jako významný prvek v pomoci školství v jižní Indii" pojednává o tom, jaká je v současné době situace ve školství v Indii a jak může charitativní organizace přispět k jejímu zlepšení, ...
  • Charitativní služby církve v průběhu historie 

   Defence status: DEFENDED
   Kuzbová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
  • Čarodějnické kulty a alternativní léčebné metody v rovníkové Africe 

   Defence status: DEFENDED
   Poprocká, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Diplomová práce " Čarodějnické kulty a alternativní léčebné metody v rovníkové Africe" pojednává o problematice šamanských a léčitelských praktik na území Afriky a to především v oblasti rovníku. Představuje čarodějnictví ...
  • Čínská komunita v ČR - integrace a sociální faktory 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Marta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   The thesis discusses the Chinese community in the Czech Republic and focusses in detail on the social factors influencing their lives and integration into Czech society. The thesis determines the composition of the Chinese ...
  • Diskriminace Romů na trhu práce? 

   Defence status: DEFENDED
   Suchá, Jitka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku participace Romů na trhu práce. V rámci šetření se zaměřuji na oblast Broumova. Zde hledám hlavní možné příčiny, překážky a důvody nezaměstnanosti Romů. V rámci empirické části ...
  • Dobrovolné návraty a reintegrace migrantů v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Erdenebat, Otgon-Erdene (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
  • Domácí hospicová péče 

   Defence status: DEFENDED
   Ručková, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Bakalářská práce se zabývá problematikou domácí hospicové péče. Je proveden historický exkurz do problematiky, rozebrán právní rámec poskytování těchto terénních zdravotních a sociálních služeb, provedena rešerše rozsahu ...
  • Domácí násilí ve vztazích z pohledu mladé generace 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušů, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
  • Domy na půl cesty pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Šafaříková, Karolína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 9. 2020
   Diplomová práce se zabývá tématem dům na půl cesty pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. Jedná se o specifickou cílovou skupinu klientů této sociální pobytové služby. Diplomová práce obsahuje teoretickou i ...
  • Důvody bezdomovectví u mladých lidí 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Bakalářská práce na téma "Důvody bezdomovectví u mladých lidí" pojednává o mladých lidech bez domova. Zabývá se definicí bezdomovectví, vysvětlením toho kdo to je člověk bez domova, historii a specifikou bezdomovectví. ...
  • Extrémní formy násilí na školách Fenomén střelby na školách 

   Defence status: DEFENDED
   Vimmerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Tato práce nabízí náhled do problematiky extrémní formy násilí, která se může udát v prostorách školy: situace, kdy student zaútočí střelnou zbraní a ohrožuje své spolužáky, přátele i učitele. Počty případů střelby na škole ...
  • Fenomén potravinové pomoci 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutková, Terezie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Diplomová práce "Fenomén potravinové pomoci" se zabývá potravinovou pomocí, dále vysvětluje pojem potravinová banka, Operačním programem materiální a potravinové pomoci stanoveného na roky 2014 až 2020. Zjišťuje faktory, ...
  • Finanční gramotnost jako vzdělávací proces 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Čižinský, Ondřej (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV