Now showing items 1-20 of 73

  • Birchot ha-šachar Analýza textů a prameny 

   Defence status: DEFENDED
   Konvalinová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Cílem predložené diplomové práce je analýza modlitebního celku Birchot ha-šachar. Jedná se o cást ranní liturgie, jejíž základ tvorí skupina požehnání. Práce se zabývá nejprve úlohou modlitby v rámci judaismu. Poté strucne ...
  • Cava'at Ha-RIBaŠ ve-hanhagot ješarot: Vliv ne-luriánské kabaly na novověký východoevropský chasidismus 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivý, Antonín (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   Tzava'at Ha-RIBaSH ve-hanhagot yesharot: The Influence of Non-Lurianic Kabbalah on East-European Hasidism of Modern Age Mgr. Antonín Šedivý This dissertation thesis consists of Introduction, three chapters, and Conclusion. ...
  • Charakteristika a projevy českého antisemitismu (1848-1914) 

   Defence status: DEFENDED
   Antalová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Chrám a chrámový kult v biblickém období. 

   Defence status: DEFENDED
   Průšová, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   In this paper we looked through the Old Testament and focused on the Biblical passages describing temples. We observed the way people live, their religiosity, which had been changing with time. We disputed with scientists, ...
  • Eliezer Ben Jehuda - život a dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Morávková, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
  • Filozofická reflexe významu Izraele pro spásu světa v pojetí rabínského judaismu 

   Defence status: DEFENDED
   Brožík, Josef (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
  • Fonologie masoretské hebrejštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Hedánek, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Phonology of Masoretic Hebrew I Jiří Hedánek Any work dealing with phonology of Masoretic Hebrew must, first of all, cope with theThis work reflects a discontent of a student of the Hebrew Bible (abbreviated TN"K) ...
  • Gijur 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
  • HASKALA A JEJÍ VLIV NA POSTAVENÍ ŽEN VE SPOLEČNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   1 ABSTRAKT Geopolitické podmínky v Evropě konce 17. století, přechod z absolutistického upořádání směrem k demokratickým systémům byl impulsem pro nový kulturní proud - osvícenství. Výsledkem hospodářské, sociální a kulturní ...
  • Hledání identity současných pražských židovských kongregací 

   Defence status: DEFENDED
   Hanousková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Práce je zaměřena na dění v židovských komunitách v Praze, na pozadí post-Holocaustové a postkomunistické Evropy. V první části je čtenář uveden do historických a sociologických souvislostí židovské identity, se zaměřením ...
  • Holokaust- příčiny, důsledky, jak zabránit opakování ( Poselství lidí, kteří přežili holokaust novým generacím) 

   Defence status: DEFENDED
   Weisskopf, Zuzana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Diplomová práce "Poselství lidí, co přežili Holokaust, svědectví a varování, aby se nic podobného neopakovalo". Svědectví účastníků holokaustu z druhé světové války, těch co mají židovský původ a byli transportem posláni ...
  • II. Jeruzalémský chrám - historie, popis a eschatologie 

   Defence status: DEFENDED
   Chejnová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Obsahem diplomové práce je téma II. Jeruzalémský chrám - historie, popis a eschatologie. Hlavní náplní je seznámit čtenáře s historickým pozadím a vývojem chrámového komplexu, uvedení do problematiky chrámové bohoslužby a ...
  • Ikonografie židovských náhrobků 

   Defence status: DEFENDED
   Nedvídková, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá symboly na židovských náhrobcích na území Čech, Moravy a Slezska. Je rozdělena na dvě části a obsahuje úvod i závěr. Úvod se zabývá důvodem, proč si téma autorka vybrala, stručným nastíněním ...
  • Italský a sicilský pijut v dobovém kontextu a jeho jedinečný přínos pozdější básnické tvorbě 

   Defence status: DEFENDED
   Ondrejičková, Sylva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Hermeneutic rules (so-called middot), which developed during the process of the rabbinic literature formation, partially under sopherims' or Greek influence, provided with one of the main viewpoints of hypotext choice ...
  • Jehuda Amichai - BÁSNĚ. Překlad a interpretace se zaměřením na stěžejní tematické okruhy 

   Defence status: DEFENDED
   Koštejnová, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   This diploma paper brings translations of poems by Yehuda Amichai in the Czech language as well as interpratations of the main themes in his poetry.
  • Jemenští Židé - náboženství, kultura, tradice a zvyky 

   Defence status: DEFENDED
   Nepalová, Ivana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Diplomová práce pod názvem "Jemenští Židé, historie, životní styl a prostředí" představuje obecný kompilační náhled do historie židovské komunity, která svými zvyky a tradicemi, je jednou z nejstarších a snad i nejpůvodnějších ...
  • Jiftách a lidská oběť v Tanachu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Baudiš, Adam (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   Jephthah and Human Sacrifice in Tanakh Mgr. Adam Baudiš Main theme of this thesis is the story of Jephthah from Judg 10:6-12:7. Thesis is divided into three main parts and one chapter dealing with interpretation. The first ...
  • Judaismus a židovský feminismus (se zaměřením na USA) 

   Defence status: DEFENDED
   Labendz, Radka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Judaismus v Terezínském ghettu 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Marta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Marta Malá Judaismus v Terezínském ghettu Judaism in the Ghetto Teresin The Dissertation thesis Judaism in the Terezin Ghetto strives to present a new, Judaist view over the part of history of the Terezin ghetto. The aim ...
  • Kabalistická theurgie 

   Defence status: DEFENDED
   Dluhoš, Marek (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 3. 2009
   Marek Dluhoš Kabalistická teurgie Cabalistic theurgy Cabalistic theurgy is a composition of the Hebrew word cabala (meaning 'tradition') and the Greek word theurgy (involving deities and processes, which transpire ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV