• Aktivní a pasivní svoboda u Pelagia a Augustina 

   Outrata, Filip (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 2. 2006
   Tématem této práce je srovnání pojetí svobody vůle v části díla Pelagia a Augustina. Práce se bezprostředně dotýká pravděpodobně nejdůležitější kontroverze dějin západní křesťanské teologie, nevěnuje se však sporům o ...
  • Alexander Schmemann's Ecclesiology: Witnessing the Crisis within the Orthodox Church. 

   Panaitescu, Cristian (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   The thesis of Cristian Panaitescu analyses Alexander Schmemann's ecclesiology in relation to the crisis within the Orthodox Church. It follows the decisive turning points Schmemann's generation of Orthodox Theologians ...
  • Boží trojice z feministické perspektivy 

   Knězů, Jaroslava (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
   Bakalářská práce boží Trojice z feministické perspektivy se pokouší načrtnout směr a základní kontury feministické obnovy metaforické řeči o svaté Trojici. Autorka vychází zejména z děl Cathryne M. LaCugna a Elisabeth A. ...
  • Bůh a utrpení - problém teodicey v teologii J. B. Metze 

   Hartman, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Práce se zabývá dílem německého katolického teologa Johanna Baptisty Metze se zaměřením na otázku teodicey. Sleduje provázanost Metzovy biografie s tématem teodicey a zkoumá teologické a filozofické vlivy na Metzovo myšlení ...
  • Christologie zdola? Spor o Jacquese Dupuise, Rogera Haighta a Jona Sobrina 

   Jandejsek, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 1. 2016
   The dissertation of Petr Jandejsek analyzes Christologies of the three contemporary Jesuit theologians: Jacques Dupuis, Roger Haight and Jon Sobrino. In terms of method it calls their approaches "from below". Epistemology ...
  • The Church as a Non-familial Solidary Political Community 

   Kušnieriková, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 5. 2014
   This thesis explores why the metaphor of the church as a family is insufficient, when we focus on the relation of the church to the world and primarily on a holistic concept of Christian acting. In this attempt, Arendt's ...
  • Courage in Nicolae Steinhardt's life and theology 

   Isaic, Camelia Cristina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   This dissertation explores the topic of courage in Nicolae Steinhardt's life and theology. Nicolae Steinhardt (1912-1989) was a Jewish-born intellectual who converted to Orthodoxy as a political prisoner in Communist ...
  • Člověk jako součást stvoření v teologii Dumitru Stăniloae 

   Miencil, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 2. 2015
   Ve své bakalářské práci se věnuji vybraným tématům teologie stvoření a člověka, tedy teologické kosmologie a antropologie v díle rumunského pravoslavného teologa Dumitru Stăniloae. Po vykreslení životní dráhy, teologického ...
  • Dokud nebudeme mít tvář: Proces dorůstání do křesťanské dospělosti v mýtickém jazyce C.S. Lewise 

   Litvan, Daniel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Title of this work is Till we have faces: The process of growing up to Christian maturity in mythic language of C.S. Lewis. This work deals with the theme of Christian maturity in faith, specifically the process of growing ...
  • Duchovní doprovázení v kontextu české post-sekulární společnosti 

   Syrovátková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Diplomová práce "Duchovní doprovázení v kontextu české postmoderní společnosti" přibližuje duchovní doprovázení pohledem vybrané praxe české římskokatolické církve. Tento pohled pak dává do kontextu s teoretickými poznatky ...
  • Eklesiologické názory Rogera Haighta S.J. 

   Kratochvíl, Lukáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 6. 2009
   Americký jezuita Roger Haight dokončil v roce 2008 třetí svazek svého díla o eklesiologii pod názvem Christian Community in History. V prvních dvou svazcích věnovaných historické a komparativní eklesiologii se Haight snaží ...
  • Eucharistický anarchismus:Politická teologie Williama T. Cavanaugha 

   Kratochvíl, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Horizons of Human Understanding and Transcendence: Gadamer in Dialogue with Modern Orthodox Hermeneutics 

   Širka, Zdenko (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   This thesis brings into conversation Western and Orthodox hermeneutical schools, one represented by Hans-Georg Gadamer and his followers; the other school is less focussed around one person, and yet displays common distinct ...
  • "Is it Rational to Believe in God?". Epistemology, Metaphysics and Method in the Works of Bernard Lonergan 

   Nevrkla, Svatopluk (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 8. 2006
   The aim of this thesis is to demonstrate interrelatedness between various concepts of God and metaphysical assumptions from which they have been derived. This will be done with special attention paid to philosophical work ...
  • Kritika totalitního myšlení u Theodora Adorna 

   Klubalová, Jitka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 1. 2. 2013
   v českém jazyce V několika zemích světa stále panuje totalitní režim, který svým občanům neumožňuje rozvoj osobnosti, potlačuje lidská práva a nerespektuje svobodu jednotlivce. V těchto státech je patrná centralizace moci, ...
  • Metzov pojem nebezpečnej pamäti a jeho aplikácia na dejiny skrytej cirkvi na Slovensku 

   Murín, Jozef (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 2. 2008
   This Bachelor's thesis introduces the work of the German Catholic theologian Johann Baptist Metz, especially his notion of dangerous memory, and the history of the Catholic underground church in Slovakia during the Second ...
  • Možnosti a meze lidského poznání Boha a řeči o Bohu u Ludwiga Wittgensteina 

   Kopačková, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 2. 2007
   This bachelor work analyses possibilities and limits of a human knowledge of God and of speech about God in Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein as a key to teological language, is dealing with life and philosophy of Ludwig ...
  • The Notion of "Acceptance" in Paul Tillich's American Sermons 

   Chalupníček, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Tato práce analyzuje způsob, jakým používá německo-americký teolog Paul Tillich koncept "přijetí" (acceptance) v kázáních ze svého amerického období. Pro Tillichovu teologii je příznačná snaha hledání nových pojmů, které ...
  • Pojednání o Duchu svatém v teologii Josefa Zvěřiny 

   Janovský, Marek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
  • Pojem naděje mezi Janem Patočkou a Jürgenem Moltmannem 

   Härtel, Filip Hanuš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 2. 2015
   Tato bakalářská práce zkoumá koncepci naděje u dvou vybraných autorů, Jana Patočky a Jürgena Moltmanna. Jejich srovnám chce ukázat naději jako neodmyslitelnou součást lidské existence. Dále si klade za cíl ozřejmit ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV