Now showing items 1-20 of 44

  • Aktivní a pasivní svoboda u Pelagia a Augustina 

   Defence status: DEFENDED
   Outrata, Filip (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 2. 2006
   Tématem této práce je srovnání pojetí svobody vůle v části díla Pelagia a Augustina. Práce se bezprostředně dotýká pravděpodobně nejdůležitější kontroverze dějin západní křesťanské teologie, nevěnuje se však sporům o ...
  • Alexander Schmemann's Ecclesiology: Witnessing the Crisis within the Orthodox Church. 

   Defence status: DEFENDED
   Panaitescu, Cristian (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Dizertační práce Christiana Panaitescu zkoumá ekleziologii Alexandra Schmemanna v souvislosti s krizí uvnitř pravoslavné církve. Sleduje zásadní změny, kterým musela Schmemannova generace pravoslavných teologů v emigraci ...
  • Boží trojice z feministické perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Knězů, Jaroslava (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
   Bakalářská práce boží Trojice z feministické perspektivy se pokouší načrtnout směr a základní kontury feministické obnovy metaforické řeči o svaté Trojici. Autorka vychází zejména z děl Cathryne M. LaCugna a Elisabeth A. ...
  • Bůh a utrpení - problém teodicey v teologii J. B. Metze 

   Defence status: DEFENDED
   Hartman, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Práce se zabývá dílem německého katolického teologa Johanna Baptisty Metze se zaměřením na otázku teodicey. Sleduje provázanost Metzovy biografie s tématem teodicey a zkoumá teologické a filozofické vlivy na Metzovo myšlení ...
  • Christologie zdola? Spor o Jacquese Dupuise, Rogera Haighta a Jona Sobrina 

   Defence status: DEFENDED
   Jandejsek, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 1. 2016
   Disertace Petra Jandejska analyzuje christologie tří současných jezuitských teologů, Jacquese Dupuise, Rogera Haighta a Jona Sobrina, které z hlediska jejich metody charakterizuje jako "teologie zdola", tedy teologie ...
  • The Church as a Non-familial Solidary Political Community 

   Defence status: DEFENDED
   Kušnieriková, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 5. 2014
   Táto dizertačná práca skúma prečo je metafora cirkvi ako rodiny nepostačujúca, keď sa sústredíme na vzťah cirkvi k svetu a predovšetkým na holistický koncept kresťanského konania. V tomto úsilí je do rozhovoru vovedená ...
  • Courage in Nicolae Steinhardt's life and theology 

   Defence status: DEFENDED
   Isaic, Camelia Cristina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   This dissertation explores the topic of courage in Nicolae Steinhardt's life and theology. Nicolae Steinhardt (1912-1989) was a Jewish-born intellectual who converted to Orthodoxy as a political prisoner in Communist ...
  • Člověk jako součást stvoření v teologii Dumitru Stăniloae 

   Defence status: DEFENDED
   Miencil, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 2. 2015
   Ve své bakalářské práci se věnuji vybraným tématům teologie stvoření a člověka, tedy teologické kosmologie a antropologie v díle rumunského pravoslavného teologa Dumitru Stăniloae. Po vykreslení životní dráhy, teologického ...
  • Dokud nebudeme mít tvář: Proces dorůstání do křesťanské dospělosti v mýtickém jazyce C.S. Lewise 

   Defence status: DEFENDED
   Litvan, Daniel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Title of this work is Till we have faces: The process of growing up to Christian maturity in mythic language of C.S. Lewis. This work deals with the theme of Christian maturity in faith, specifically the process of growing ...
  • Duchovní doprovázení v kontextu české post-sekulární společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Syrovátková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Diplomová práce "Duchovní doprovázení v kontextu české postmoderní společnosti" přibližuje duchovní doprovázení pohledem vybrané praxe české římskokatolické církve. Tento pohled pak dává do kontextu s teoretickými poznatky ...
  • Eklesiologické názory Rogera Haighta S.J. 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Lukáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 6. 2009
   Americký jezuita Roger Haight dokončil v roce 2008 třetí svazek svého díla o eklesiologii pod názvem Christian Community in History. V prvních dvou svazcích věnovaných historické a komparativní eklesiologii se Haight snaží ...
  • Eucharistický anarchismus:Politická teologie Williama T. Cavanaugha 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Horizons of Human Understanding and Transcendence: Gadamer in Dialogue with Modern Orthodox Hermeneutics 

   Defence status: DEFENDED
   Širka, Zdenko (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   This thesis brings into conversation Western and Orthodox hermeneutical schools, one represented by Hans-Georg Gadamer and his followers; the other school is less focussed around one person, and yet displays common distinct ...
  • "Is it Rational to Believe in God?". Epistemology, Metaphysics and Method in the Works of Bernard Lonergan 

   Defence status: DEFENDED
   Nevrkla, Svatopluk (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 8. 2006
   The aim of this thesis is to demonstrate interrelatedness between various concepts of God and metaphysical assumptions from which they have been derived. This will be done with special attention paid to philosophical work ...
  • Jak orientovat sociální vztahy v době krize? 

   Defence status: DEFENDED
   Littmann, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   This work that called How to orientate social relationships in the crisis period? is concerned with works of three chosen authors of European philosophical phenomenological tradition in the twentieth and twenty-first ...
  • Koncepce možného Boha v díle Richarda Kearneyho. 

   Defence status: DEFENDED
   Härtel, Filip Hanuš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   This thesis concerns with problem of Richard Kearney's concept of Possible God and it's adequacy for post-secular Christian spirituality. The main question is, if Kearney's concept can develop in contemporary situation the ...
  • Kritika totalitního myšlení u Theodora Adorna 

   Defence status: DEFENDED
   Klubalová, Jitka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 1. 2. 2013
   v českém jazyce V několika zemích světa stále panuje totalitní režim, který svým občanům neumožňuje rozvoj osobnosti, potlačuje lidská práva a nerespektuje svobodu jednotlivce. V těchto státech je patrná centralizace moci, ...
  • Metzov pojem nebezpečnej pamäti a jeho aplikácia na dejiny skrytej cirkvi na Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Murín, Jozef (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 2. 2008
   Práca sa zaoberá teológiou nemeckého katolíckeho teológa Johanna Baptistu Metza, predovšetkým jeho pojmom nebezpečnej pamäti a dejinami skrytej katolíckej cirkvi na Slovensku v období druhej svetovej vojny, komunistickej ...
  • Možnosti a meze lidského poznání Boha a řeči o Bohu u Ludwiga Wittgensteina 

   Defence status: DEFENDED
   Kopačková, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 2. 2007
   This bachelor work analyses possibilities and limits of a human knowledge of God and of speech about God in Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein as a key to teological language, is dealing with life and philosophy of Ludwig ...
  • Nauka o stvoření a teologie opomíjeného světa: Rozhovor s O. Clémentem, R. Rohrem, N. T. Wrightem a papežem Františkem 

   Defence status: DEFENDED
   Paluchníková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 9. 2022
   This diploma thesis entitled The Doctrine of Creation and Theology of the Neglected World: A Conversation with O. Clément, R. Rohr, N. T. Wright and the Pope Francis aims to interpret the doctrine of creation and theology ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV