Now showing items 1-20 of 32

  • Analýza sepolker Jiřího Ignáce Linka 

   Defence status: DEFENDED
   Tříletý, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Autor předkládané práce si klade za úkol prověřit použitelnost konceptu galantního stylu, jak je představen v pojednání Roberta Gjerdingena, Music in the Galant Style, 2007. Za hudební materiál, jejž se chce pokusit pomocí ...
  • Anonymní oratorium Das siebenfältig Verunreinigte (1746) z loretánské hudební sbírky. 

   Defence status: DEFENDED
   Maršíková Michálková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   (česky) Práce se zabývá hudebním životem v pražské Loretě v polovině 18. století. Obsahuje stav bádání, historický úvod zaměřující se na hudební život, hudebníky a oratorní produkci na tomto poutním místě na základě bádání ...
  • Antonio Ferradini - Stabat Mater 

   Defence status: DEFENDED
   Roubalová, Michala (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Předkládaná práce je věnována kompozici Stabat mater italského skladatele a kapelníka Antonia Ferradiniho (1718/19-1779). Práce hodnotí dosavadní stav bádání k osobnosti Ferradiniho a vyhodnocuje dochovanné prameny. Základem ...
  • Antonín Borový a jeho hudební činnost ve Zlaté Koruně na přelomu 18. a 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
  • Antonín Celestýn Mentzel a hudba v Broumově v 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Dědečková, Viktorie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Práce se zabývá nejprve historickým pozadím Broumova. Zaměřuje se také na provoz obou broumovských škol v 18. století (klášterního gymnázia a městské školy) s důrazem na tamní hudební vzdělávání a činnost. Dále se práce ...
  • Domenico Cimarosa: Il matrimonio segreto v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Staňová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Bakalářská práce pojednává o opeře Il matrimonio segreto Domenica Cimarosy a její pražské premiéře, která se konala roku 1792 v Nosticově divadle. V úvodní kapitole této práce se věnuji životu a tvorbě D. Cimarosy. V další ...
  • Drobná duchovní díla Jana Křtitele Vaňhala 

   Defence status: DEFENDED
   Dobošová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Na základe tématického katalogu Alexandra Weinmanna, mezinárodní databáze rukopisu a tisku RISM, Souborného hudebního katalogu a katalogu Ceského muzea hudby byl vytvoren soupis pramenu drobné duchovní tvorby autora ceského ...
  • Duchovní hudba Domenica Sarriho v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato diplomová práce je příspěvkem ke zkoumání hudebních pramenů italské a české provenience zaznamenávajících duchovní hudbu nepolských autorů první třetiny 18. století. První kapitoly práce jsou zaměřeny na utřídění ...
  • Giovanni Manzuoli a jeho vokální profil z 60. let 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíčková, Magda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Tématem bakalářské práce je osobnost pěveckého kastráta Giovanniho Manzuoliho (1720-1782). Práce shrnuje dosavadní znalosti a na základě známých operních vystoupení rekonstruuje jeho pěveckou kariéru. Podrobněji se věnuje ...
  • Hudební činnost sester voršilek v Kutné Hoře během 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Cílem práce je popsání hudební činnosti voršilského kláštera v Kutné Hoře v 18. století. Tohoto bylo docíleno pomocí nenotových pramenů z tohoto kláštera uložených v SOA Praha-Chodovec a hudební sbírky nacházející se v ...
  • J. K. Vaňhal: Klavírní koncert A dur 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   Tato bakalá ská práce se v nuje klavírnímu koncertu A dur Jana K titele Va hala. Nejprve stru n shrnuji ivot a dílo tohoto skladatele, dále poukazuji na vývoj koncertu a stavbu klavírního koncertu v období klasicismu. V ...
  • Jan František Novák (?-1771) a jeho mešní tvorba 

   Defence status: DEFENDED
   Polášek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá dochovanou mešní tvorbou Jana Františka Nováka (+1771), kapelníka v katedrále sv. Víta v Praze v letech 1737-1758. Tyto mše a jejich opisy jsou podrobeny kritice a následně souhrnně i případově ...
  • Jan Křtitel Vaňhal - mešní tvorba 

   Defence status: DEFENDED
   Hálečková, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
  • Josef Mysliveček: L'olimpiade (Analytická sonda) 

   Defence status: DEFENDED
   Zítková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Tématem bakalářské práce je opera L'olimpiade skladatele českého původu Josefa Myslivečka. Po uvedení základních historických informací o žánru italské opery seria 18. století a autorovi je pojednána celková podoba opery ...
  • Klavírní koncerty J. K. Vaňhala - studie srovnávací 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce se věnuje problematice koncertu pro klávesové nástroje v druhé polovině 18. století. Hlavním těžištěm práce je Jan Křtitel Vaňhal a výběr z jeho koncertů pro klávesové nástroje, jejichž analýza by měla ...
  • Magnificat J. D. Zelenky v kontextu dobové tvorby 

   Defence status: DEFENDED
   Jurák, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   The topic of this bachelor thesis is the analysis of Jan Dismas Zelenka's Magnificat D major and C major and their comparison with contemporary compositions. Firstly the thesis deals with the question what Magnificat is ...
  • Mešní tvorba Antonia Caldary v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Veverka, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Každá ze tří částí práce pojednává o rozdílném aspektu výzkumu mešní tvorby Antonia Caldary v Praze. První kapitola mapuje dosavadní stav bádání a pramennou základnu k této problematice na území Čech. Kapitola dvě se ...
  • Mešní tvorba Antonína Reichenauera 

   Defence status: DEFENDED
   Podroužek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Cílem této diplomové práce je přispět k výzkumu mešní tvorby pražského skladatele Antonína Reichenauera. První dvě kapitoly zahrnují popis aktuálního stavu bádání, úvahu nad světci v dedikacích Reichenauerových mší a popis ...
  • Missa Sancti Joannis Nepomuceni od Jana Františka Nováka 

   Defence status: DEFENDED
   Polášek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se věnuje hudebnímu odkazu a působení Jana Františka Nováka jako kapelníka v katedrále sv. Víta v Praze v letech 1737-1758. Hlavním cílem je analýza jeho Missa sancti Joannis Nepomuceni a její rámcové ...
  • Nitteti (1765), pražská opera Domenica Fischiettiho 

   Defence status: DEFENDED
   Klingerová, Magda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The theme of the thesis is the serious opera Nitteti, which was composed in 1765 by the Italian composer Domenico Fischietti at the end of his several-years-long residence in Prague. The thesis aims at introducing Fischietti's ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV