• Edukace nemocného před a po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Marcinková, Jarmila (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 5. 2007
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou informovanosti, edukace a komunikace pacientů před a po dobu hospitalizace při operaci TEP kyčelního kloubu. Práce je tvořena dvěma hlavními částmi - teoretickou a praktickou. ...
  • Edukace pacienta před a po operaci bederní páteře 

   Defence status: DEFENDED
   Perglová, Michaela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
  • Edukace rodičů dětí po převodu kmenových buněk krvetvorby 

   Defence status: DEFENDED
   Křečková, Aneta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   V naší bakalářské práci se budeme zabývat problematikou edukačního procesu u rodičů dětí, které jsou po převodu kmenových buněk krvetvorby. Bakalářská práce se skládá z teoretické a empirické části. V teoretické části se ...
  • Etické aspekty ošetřování nemocných s islámskou vírou zaměřené na ženu v těhotenství 

   Defence status: DEFENDED
   Šuralová, Emilie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 5. 2007
   Má práce poukazuje na přístupu k nemocnému v multikulturním ošetřovatel ství se zaměřenim na Islámskou kulturu. Tato práce zahrnuje dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem se věnovala multikulturnimu ...
  • Informovanost dospívajících dětí s diagnózou diabetes mellitus ve vztahu k dodržování léčebného režimu 

   Defence status: DEFENDED
   Čapková, Anna (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku onemocnění diabetes mellitus u dospívajících dětí a na jejich vztah k dodržování léčebného režimu v souvislosti s jejich informovaností. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická ...
  • Informovanost pacientů o léčebném režimu po operaci kyčelního kloubu - totální endoprotéze 

   Defence status: DEFENDED
   Ondráčková, Eva (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Bakalářská práce na téma "Informovanost pacientů o léčebném režimu po operaci kyčelního kloubu - totální endoprotéze" se zabývá problematikou edukace pacientů o pooperačním režimu na oddělení ortopedie v Nemocnici sv. ...
  • Kvalita života pacientů po operaci krčku kosti stehenní 

   Defence status: DEFENDED
   Kšírová, Magdalena (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Bakalářská práce je věnována problematice kvality života v souvislosti s operací krčku kosti stehenní. Práce specifikuje pojem kvality života, zabývá se její historií, definicemi a různým přístupem k tomuto termínu. Dále ...
  • Kvalita života pacientů s cévní mozkovou příhodou 

   Defence status: DEFENDED
   Přikrylová, Lenka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
  • Kvalita života pacientů se stomií 

   Defence status: DEFENDED
   Jánská, Pavla (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Bakalářská práce "Kvalita života pacienta se stomií" pojednává o tom, co vše zahrnuje život pacienta se stomií. V teoretické části je krátké seznámení s tématy týkajícími se každého stomika. Popsána je anatomie trávicího ...
  • Kvalita života vybraných skupin klientů s Diabetem mellitem 

   Defence status: DEFENDED
   Tkadlecová, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
  • Ošetřovatelský proces u nemocného před a po operaci štítné žlázy 

   Defence status: DEFENDED
   Pacáková, Renata (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 6. 2008
   Pro svoji bakalářskou práci jsem zvolila ošetřovatelský proces u pacienta před a po operaci štítné žlázy konkrétně strumy. Toto onemocnění jsem si vybrala jelikož se onemocnění štítné žlázy vyskytuje v mé rodině a i já ...
  • Ošetřovatelský proces u nemocného s komplikacemi po transplantaci plic 

   Defence status: DEFENDED
   Goldbrichová, Věra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   Dostala se Vám do ruky bakalářská práce, která patří k závěru mého studia na 2.lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je určena pro veřejnost znalou zdravotnické vědy a přibližuje konkrétní téma v oblasti intenzivní péče. ...
  • Ošetřovatelský proces u nemocného s nádorem střev 

   Defence status: DEFENDED
   Kopřivová, Pavlína (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   V mé bakalářské práci je zpracován klasický ošetřovatelský proces, který se zabývá v poslední době velice aktuálním tématem - nemocný s nádorem střev. V úvodu práce je zmiňován důvod kvůli kterému bylo vybráno téma ...
  • Ošetřovatelský proces u nemocného s penetrujícím poraněním oka 

   Defence status: DEFENDED
   Šenkýřová, Tereza (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
  • Ošetřovatelský proces u nemocného s poraněním krční páteře 

   Defence status: DEFENDED
   Juzová, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 5. 2007
   Svoji bakalářskou práci jsem psala na téma Ošetřovatelský proces u pacienta s poraněním krční páteře.Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. V teoretické části jsem se zaměřila na anatomii a biomechaniku páteře ...
  • Ošetřovatelský proces u nemocného se syndromem diabetické nohy 

   Defence status: DEFENDED
   Kostka, Oliver Oldřich (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   K tématu mé bakalářské práce mě přivedla praxe na interním oddělení a osobní zkušenost s pacientem trpícím syndromem diabetické nohy, který je závažnou komplikací onemocnění cukrovkou. Vzniká u pacientů se sníženou citlivostí ...
  • Ošetřovatelský proces u pacienta s maligním lymfomem 

   Defence status: DEFENDED
   Jablonická, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
  • Ošetřovateľský proces u pacienta s diagnózou prostá migréna (migréna bez aury) 

   Defence status: DEFENDED
   Kontrová, Veronika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   V predkladanej záverečnej bakalárskej práci sa zaoberám ošetrovateľským procesom u pacientky s prostou migrénou. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je klinická a obsahuje anatómiu mozgu, patogenézu ochorenia a ...
  • Peritoneální dialýza a její vliv na kvalitu života pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Dana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 5. 2007
   Ve své práci jsem se věnovala kvalitě života pacientů léčených peritoneální dialýzou, kterou si prováděj í sami doma. V teoretické části jsem se věnovala obecně anatomii, fyziologii a onemocnění ledvin, diagnostice, léčbě ...
  • Poranění sester v souvislosti s poskytováním ošetřovatelské péče a možnosti jejich prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Štrombachová, Veronika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Bakalářská práce je zaměřena na problematikou poranění sester v souvislosti s poskytováním ošetřovatelské péče a na nemoci, kterými jsou v důsledku poranění ohroženy. Dále se zabývá bolestmi zad, celkovou prevencí dané ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV