• Atomausstieg in der Bundesrepublik Deutschland 

   Koňasová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Bakalářská práce se věnuje odstupu od jaderné energie ve Spolkové republice Německo. Hlavní část práce se zabývá procesy, které vedly v roce 2002 k podepsání novely zákona o jaderné energii. Protože je ale také důležité, ...
  • Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD 

   Kodýdková, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Kodýdková Daniela, Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD Abstract This bachelor work with the title "Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD" (in English: Foreign Workers and ...
  • Budování jednotného evropského železničního prostoru: reformy železničního odvětví v České republice 2004-2014. 

   Volf, Jaromír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Diplomová práce Budování jednotného evropského železničního prostoru: reformy železničního odvětví v České republice 2004-2014, zkoumá europeizaci české železniční politiky na čtyřech aktérech - vláda, krajské samosprávy, ...
  • Cesta k bonnskému provizoriu. Proces výběru hlavního města v SRN (1948-1949) 

   Filipová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Práce se zabývá problematikou hlavních měst a zkoumá faktory, které určují jejich výběr. Hlavní město je chápáno nejen jako správní centrum, ale také jako místo důležité pro dění ve společnosti a identitu jedince. Spolková ...
  • Cesta k Pražské smlouvě 

   Mentlík, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Předkládaná diplomová práce se zabývá okolnostmi, za nichž byla na počátku 70. let 20. století vyjednávána a uzavřena Smlouva o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou ...
  • Die Deutsche Hauptstadtfrage Bonn versus Berlin : Der Beschluss über den Regierungs- und Parlamentssitz des vereinten Deutschlands 

   Báčová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Otázka hlavního města Německa se v historii této země ukázala mnohokrát jako sporná. Nejdramatičtějšího osudu pak nabyla v zajetí ideologických a teritoriálních změn studenoválečného 20. století. Až konec stavu železně ...
  • Dialog politickému napětí navzdory: česko-bavorská partnerství měst po roce 1989 

   Semerádová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Partnerství měst je způsob mezinárodní spolupráce na komunální úrovni mezi samosprávami. Základem tohoto vztahu je pravidelné setkávání zástupců měst a jejich občanů. Formou mezinárodní spolupráce je také přeshraniční ...
  • Diskursanalyse der "Sarrazin-Debatte": Analyse des Migrationsdiskurses in überregionalen deutschen Tageszeitungen im Jahr 2010 

   Schäffer, Adriana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 31. 8. 2016
   Diplomová práce "Diskurzivní analýza mediální debaty "Sarrazin-Debatte": Analýza diskurzu o migraci v přesregionálních německých denících v roce 2010" se zabývá kontroverzní Sarrazinovou debatou a jejím dopadem na diskurz ...
  • Druhá verze Berlínského programu z r. 1971: konec Adenauerovy CDU? 

   Picka, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Po té, co byla CDU přinucena po volbách do Spolkového sněmu v roce 1969 odejít do opozice, vytvořila programovou komisi, která měla doplnit Berlínský program strany přijatý o rok dříve. Tato komise překvapivě vypracovala ...
  • Druhá verze Berlínského programu z roku 1971. Konec Adenauerovy CDU? 

   Picka, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 19. 10. 2011
   Po té, co byla CDU po volbách do Spolkového sněmu v roce 1969 přinucena odejít do opozice, vytvořila programovou komisi, která mela doplnit Berlínský program strany přijatý o rok dříve. Tato komise překvapivě vypracovala ...
  • Helsinský proces a jeho vliv na opozici v NDR a ČSSR 

   Jeřábková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   This bachelor thesis deals with the opposition movement in the former Czechoslovak Socialistic Republic and the German Democratic Republic and aims at their comparison after signing the Helsinki Final Act of the Conference ...
  • Integration von russlanddeutschen (Spät-) Aussiedlern in Nordrhein-Westfalen 

   Ilyushina, Natalya (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Práce se zabývá problematikou a specifiky integrace ruských Němců se statutem (pozdních) vystěhovalců, tzv. (Spät-)Aussiedler ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. V průběhu několika staletí žili předkové této etnické ...
  • Internal Westward Migration in Germany: 1989-1994 

   Hubbard, Amy (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Internal Westward Migration in Germany: 1989-1994 Amy Hubbard Anotace: Moderní historie Německa byla ovliněná politickými, sociálními a ekonomickými zvraty. To vše má za následek jeho současné složení. Za jeden takový ...
  • Jaderná energetika v programu strany Zelených před a po prvním odklonu od jaderné energie SRN 

   Šestáková, Gita (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Německá spolková rudo-zelená vláda v říjnu 1998 podepsala koaliční smlouvu o postupném odstupování od využívání atomové energie, o což strana Zelených usilovala od počátku svého působení na politické scéně. Dohoda byla ...
  • Komparace ústupů SRN od využívání jaderné energie v letech 2002 a 2011 

   Štichová, Patricie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Práce se věnuje dvěma ústupům Spolkové republiky Německo od komerčního využívání jaderné energie (tzv. Atomausstieg) provedených v letech 2002 a 2011. Jejím cílem je komparace jaderných politik rudo-zelené (vládla 1998-2005) ...
  • Komparace západní politiky SRN v době vlády Konrada Adenauera a Willyho Brandta 

   Handlíř, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   Tato práce se zabývá komparací západní politiky Spolkové republiky Německo (SRN) v době kancléřství Konrada Adenauera a Willy Brandta. Západní politiku SRN jsem pro účely této bakalářské práce definoval jako politiku ...
  • Léta obnovy: rozdílnost přístupů k urbanistické strategii v Západním a východním Berlíně v letech 1945-1961 

   Dohnalová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Bakalářská práce Autor: Kristýna Dohnalová Léta obnovy: rozdílnost přístupů k urbanistické strategii v Západním a východním Berlíně v letech 1945-1961 Abstrakt Tématem této bakalářské práce je rozdílnost urbanistických ...
  • Německá a východní politika v letech 1963-1966 

   Matějů, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   diplomové práce MATĚJŮ, Petra. Německá a východní politika v letech 1963-1966. Praha, 2011. 103 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra německých a ...
  • Německá energetická politika a obnovitelné zdroje energie - od nacionalizace k pragmatizaci? 

   Pánková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá německou energetickou politikou a obnovitelnými zdroji energie v období 1990-2012. Zajištění stabilních, pravidelných a nepřerušovaných dodávek energie je jednou z nejdůležitější částí ...
  • Německá Energiewende: Konsenzuální proces ? 

   Slaba, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This bachelor thesis examines two very important subparts of the German energy revolution called Energiewende, specifically the level of consensus of the population with the costs of the whole transformation reflected in ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV