• Accessibility and Quality of Mental Health Care for Foreigners in Prague 

   Defence status: DEFENDED
   Tušl, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The topic of the present thesis is the accessibility and the quality of mental health care for foreigners in Prague. The theoretical part presents some of the principle topics from intercultural psychology that are related ...
  • Agresivní chování v partnerských vztazích a jeho terapie 

   Defence status: DEFENDED
   Teuchnerová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Bakalářská práce se zabývá agresí v partnerských vztazích a s tím související terapií párů, u kterých se agresivní chování vyskytuje. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Úvodní část se věnuje přehledu ...
  • Agresivní chování v rodině se zaměřením na práci s dětmi vystavenými domácímu násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Jirásková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Bakalářská práce představí pojmy "agrese", "agresivita" a jejich vzájemný vztah. Současně zmíní základní teorie vzniku agrese a popíše souvislost agrese s násilím. Dále se bude soustředit na agresivní chování v rámci ...
  • Akceptácia bolesti a kvalita života u pacientov s chronickou bolesťou 

   Defence status: DEFENDED
   Lukšicová, Terézia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Bakalárska práca sa zameriava na poznatky o akceptácii chronickej bolesti a jej vplyvu na kvalitu pacientovho života. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá z nich, literárne prehľadová, poskytuje základné terminologické ...
  • Analýza rozdílů osobnostní psychopatologie podle MCMI-III u mužů léčených pro závislost na alkoholu a jiných nealkoholových drogách 

   Defence status: DEFENDED
   Habermannová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 10. 2007
   Cíle: Analýza rozdílů osobnostní psychopatologie u mužů léčených pro závislost na alkoholu a jiných nealkoholových drogách. Analýza rozdílů v profilech alkoholiků a toxikomanů a srovnání profilů závislých v naší studii s ...
  • Analýza rozdílů osobnostní psychopatologie podle MCMI-III u mužů léčených pro závislost na alkoholu a jiných nealkoholových drogách 

   Defence status: RECOGNIZED
   Habermannová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 12. 2007
   Objectives: Analysis of differences in personality psychopatology between alcoholic and drug addicted men in-patients. Analysis of differences in profiles between the alcoholics and drug addicts. Comparison of the profiles ...
  • Depresivní symptomy u starších lidí a jejich možné zmírnění při interakci s dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Tato práce se zabývá depresivní symptomatikou ve stáří a možným působením interakce s dětmi na tyto symptomy. V literárně-přehledové části se věnuje nejprve vymezení stáří s některými jeho psychologickými charakteristikami. ...
  • Depressive symptoms and school achievement in children 

   Defence status: DEFENDED
   Kollerová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 2. 2011
  • Duševní pohoda a zdravotní stav seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Arbet, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Práce se zabývá pozitivně psychologickým náhledem na stáří. V rámci první, literárně přehledové části, se zaobíráme pozitivními biopsychosociálními změnami ve stáří. Dále navážeme teoriemi úspěšného stáří, které doplníme ...
  • Efektivita intervence sociomapování u vybraných charakteristik pracovních týmů 

   Defence status: DEFENDED
   Tetour, Vlastimil (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá metodou sociomapování a její efektivitou ve vztahu k působení na vybrané charakteristiky pracovních skupin a týmů. Přehledová část rámcově vymezuje teoretické pozadí skupinové a týmové práce, ...
  • Egodystonní záchvaty hněvu u matek malých dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 9. 2020
   Anger in the context of motherhood is still an insufficiently discussed and underresearched topic. The theoretical part of this thesis summarizes knowledge from the domains of anger, and in particular its sudden ego-dystonic ...
  • Emoční inteligence a její srovnání u heterosexuálních a homosexuálních jedinců 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Diplomová práce má za své ústřední téma v teoretické části emoční inteligenci a podává přehled o tom, jak se chápání toho konstruktu vyvíjelo od jeho explicitního etablování. Sumarizuje též dva významné modely emoční ...
  • Emoční inteligence a strategie zvládání stresu u zdravotnických záchranářů 

   Defence status: DEFENDED
   Sarisová, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá emoční inteligencí a strategiemi zvládání stresu u zdravotnických záchranářů. Teoretická část podává informace o emoční inteligenci, o jejich modelech a možnostech měření. Poté je pojednáno o ...
  • Explanační styl a optimismus ve vztahu ke zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Neumannová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Cílem bakalářské práce je pojednat o optimismu jako explanačním stylu a jeho možném působení na zdraví člověka. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky z této oblasti s cílem utřídit dosavadní informace důležité ...
  • Identifikace s matkou u pacientek s mentální anorexií 

   Defence status: DEFENDED
   Choroušová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Cílem diplomové práce "Identifikace s matkou u pacientek s mentální anorexií" je zmapovat vývojový kontext vzniku mentální anorexie u pacientek ženského pohlaví v souvislosti s utvářením vztahů k nejbližším pečovatelům a ...
  • Jak se žije dospělým dětem alkoholiků 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátilová Štoková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Diplomová práce "Jak se žije dospělým dětem alkoholiků" se zabývá problematikou dospělých, kteří mají zkušenost dětství prožitého v rodině s rodičem-alkoholikem. Jedná se o kvalitativní studii, jejímž cílem je dopovědět ...
  • Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě dětí s obsedantně-kompulzivní poruchou pohledem rodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Viktorie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 19. 6. 2020
   This bachelor thesis is focused on cognitive-behavioral therapy (CBT) in connection with the treatment of obsessive-compulsive disorder (OCD) in children and their parents as essential participants in the treatment process. ...
  • Kognitivní funkce u depresivních pacientů v interkulturním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Goláňová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Depressive disorder is the most widespread psychological illness and is responsible for the disability of many. However, this disease is not only a pathological change of mood, current research shows that depression can ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV