• Architektonické proměny zámku Hrubý Rohozec 

   Defence status: DEFENDED
   Lyčková, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Bakalářská práce obsahuje přehled a zhodnocení stavebních úprav hruborohozeckého zámku od založení ve 14. st. do počátku 17. st. Důraz je kladen zejména na srovnání závěrů, ke kterým dospěla dosud publikovaná literatura. ...
  • Architektura zámku Nelahozeves 

   Defence status: DEFENDED
   Víšková, Martina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Cílem bakalářské práce "Architektura zámku Nelahozeves" bylo shrnutí dosavadního poznání a porovnání rozdílných názorů. Pokud to bylo možné, pokusila jsem se podložit argumenty názory jevící se jako správné oproti jiným. ...
  • Grafická díla Albrechta Altdorfera po roce 1520 ve sbírkách NG v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Žaneta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Žaneta Kadlecová Resumé Grafická díla Albrechta Altdorfera po roce 1520 ve sbírkách NG v Praze Bakalářská práce pojednává o grafických dílech Albrechta Altdorfera po roce 1520 ve sbírkách Národní galerie v Praze. Cílem ...
  • Grafická výzdoba nejvýznamnějších tisků Pavla Severína z Kapí Hory a jeho pokračovatelů 

   Defence status: DEFENDED
   Vlášková, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Bibliografická citace Grafická výzdoba nejvýznamnějších tisků Pavla Severína z Kapí Hory a jeho pokračovatelů [rukopis] : diplomová práce / Barbora Vlášková; vedoucí práce: Magdalena Nespěšná Hamsíková. -- Praha, 2012. - ...
  • Historie a umění zámku Tovačov za Ctibora Tovačovského z Cimburka 

   Defence status: DEFENDED
   Juřica, Milan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Bakalářská práce " Historie a umění zámku Tovačov za Ctibora Tovačovského z Cimburka" je věnována období, kdy se v pozdně gotické době začínají objevovat první záblesky raně renesančního slohu na Moravě. Práce obsahuje ...
  • Ikonografický rozbor chiaroscurové výzdoby fasády paláce Granovských z Granova v pražském Ungeltu a její dobový kontext 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošíková, Anežka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
  • Inspirace dílem Albrechta Dürera u malíře Hanse Hoffmanna. Tzv. dürerovská renesance na dvoře Rudolfa II. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Lišková, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Bakalářská práce je zaměřena na inspirace Albrechtem Dürerem v obrazech rudolfinského malíře Hanse Hoffmanna, se zvláštním zřetelem k jeho obrazu Zajíc v lese (1585). Na tomto základě, který bude těžištěm práce, bych ráda ...
  • Inspirace dílem Albrechta Dürera u malíře Hanse Hoffmanna. Tzv. dürerovská renesance na dvoře Rudolfa II. 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Bakalářská práce je zaměřena na inspirace Albrechtem Dürerem v obrazech rudolfinského malíře Hanse Hoffmanna, se zvláštním zřetelem k jeho obrazu Zajíc v lese (1585). Na tomto základě, který bude těžištěm práce, bych ráda ...
  • Krajina a prostor v díle Mistra Litoměřického oltáře 

   Defence status: DEFENDED
   Šindlář, Ondřej (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   My bachelor thesis will be devoted to formativ of space and landscape in the paintings of the Master of the Litoměřice Altar, an important landmark in the history of Czech painting. This is very clear not just in the figural ...
  • Malíř Jakob Seisenegger a jeho portrétní tvorba v Čechách a na Moravě. S přihlédnutím k vývoji portrétní figurální malby v Záalpí 

   Defence status: DEFENDED
   Adamová, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá portrétní tvorbou rakouského malíře Jakoba Seiseneggera (1505-1567) v Čechách a na Moravě v rozmezí let 1529-1562. Jakob Seisenegger se ve své tvorbě věnoval zejména celofigurální portrétní malbě. ...
  • Martinický palác v Praze za vlastnictví Jiřího Bořity z Martinic a jeho následovníka Jaroslava Bořity z Martinic. Architektonická podoba a výzdoba 

   Defence status: DEFENDED
   Poláčková, Daniela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Bakalářská práce "Martinický palác za vlastnictví Jiřího Bořity z Martinic a jeho následovníka Jaroslava Bořity z Martinic. Architektonická podoba a výzdoba" se zabývá Martinickým palácem na Hradčanském náměstí za vlastnictví ...
  • Město Telč v době renesance. Urbanismus a architektura náměstí Zachariáše z Hradce v porovnání s městem Pardubice. 

   Defence status: DEFENDED
   Hornoková, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
  • Náměty na emailem malovaném českém a středoevropském skle. Období druhé poloviny 16. století až počátku 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Černovská, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Motifs on Bohemian and Central European enameled glass. From the second half of the 16th century until the the beginning of 18th century. This Bachelor's thesis attempts to map out a broad range of motifs painted on glass ...
  • Nástěnná výzdoba Rytířského sálu zámku Nelahozeves 

   Defence status: DEFENDED
   Junková, Radka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   1 RESUMÉ Ve své bakalářské práci se zabývám nástěnnými malbami a štuky v Rytířském sálu zámku Nelahozeves. Snažím se o ucelené shrnutí dostupných pramenů. Práce se zaměřuje především na štukové reliéfy. Malby vzhledem k ...
  • Nástěnné malby na zámku v Pardubicích 

   Defence status: DEFENDED
   Ferdus, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Resumé Nástěnné malby na zámku v Pardubicích Anna Ferdus Ve své bakalářské práci se zabývám raně renesančními nástěnnými malbami na zámku v Pardubicích. Tyto malby byly vytvořeny v době největšího rozkvětu vlády pánů z ...
  • Partikulární škola u kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře v 16. století 

   Defence status: DEFENDED
   Zbořil, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   The theme of my work is particular latin school in Kutna Hora, which is situated near the church of St. James. The earliest mention about Kutna Hora school dates back to the 14th century. During the Hussite wars, there ...
  • Pojetí ženské krásy a ošklivosti v renesanci 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Terezie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   "There is no excellent beauty, that hath not some strangeness in the proportion." Francis Bacon Female beauty defines not only physical attractiveness, but also ˗ to a greater extent than male beauty - social status. ...
  • Portréty reformátorů 16.-17.století 

   Defence status: DEFENDED
   Žabžová, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Bibliografická citace Portréty reformátorů 16.-17. století [rukopis] : bakalářská práce / Michaela Žabžová ; vedoucí práce: Mgr. Magdalena Nespěšná Hamsíková, Ph.D. -- Praha, 2012. - 70 s. Anotace V první části své bakalářské ...
  • Protestantský kostel sv. Salvátora v Praze v dobovém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Kabelová, Patricie Vivienne (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Thesis focuses on monographic elaboration of protestant church of Saint Salvator located in the Old Town of Prague and its wider context. Thesis firstly works with historical context of church foundation in the beginning ...
  • Rakovnický oltář 

   Defence status: DEFENDED
   Lokšová, Pavlína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Bakalářská práce s názvem Rakovnický oltář se zabývá čtyřmi oboustranně malovanými deskami, které kdysi tvořily křídla pozdně gotické archy v chrámu sv. Bartoloměje v Rakovníku. Klade si za cíl vytvořit monografii jako ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV