• Animální model schizofrenie a časoprostorová integrace v úloze AAPA 

   Defence status: DEFENDED
   Janďourková, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Časová a prostorová percepce tvoří základní složky kognitivních funkcí. Obě tyto kompe- tence jsou důležité pro orientaci jedince v prostředí, a pro jeho přežití a je pravděpodobné, že mezi nimi dochází k různým interakcím. ...
  • Animální modely epizodické a autobiografické paměti 

   Defence status: DEFENDED
   Píšová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
  • Barevné vidění u primátů: Neurobiologie a chování 

   Defence status: DEFENDED
   Skalníková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Trichromatické vidění je barevné vidění realizované třemi typy čípků. Většina savců má dichromatické vidění, trichromatické vidění se objevuje u primátů Starého světa (včetně člověka) a částečně i u primátů Nového světa. ...
  • Default mode network: Ontogeneze 

   Defence status: DEFENDED
   Jarmar, Jiří Kryštof (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Default mode network je funkční distribuovaná síť mozku skládající se z řady komponent. Aktivně se na ní podílejí regiony, které v neurozobrazovacích studiích vykazují zvýšený metabolismus během introspektivních, endogenních ...
  • Inter-individual differences in behaviour of laboratory rats 

   Defence status: DEFENDED
   Rudolfová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Stále častěji se ukazuje, že ačkoliv jsou pokusná zvířata vystavena stejným podmínkám, jejich chování se mezi sebou liší. Pokud jsou tyto rozdíly stabilní v čase a napříč různými situacemi, můžeme mluvit o personalitě. ...
  • Interakce gastrointestinálního traktu a centrální nervové soustavy: Fyziologické mechanismy a patologie 

   Defence status: DEFENDED
   Dušková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Práce shrnuje relevantní poznatky o bakteriálním ekosystému lidského střeva s důrazem na komunikaci mikrobiomu s makroorganismem. Popisuje fyziologické mechanismy vzájemného ovlivňování systémů tak vzdálených, jako je ...
  • Interval Timing and Emotional Modulation 

   Defence status: DEFENDED
   Šafránková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Bakalářská práce se zaměřuje na individuální percepci času, přesněji na tkzv. "intervalové časování" - tedy na to, jak jedinec dokáže odhadnout dobu určitého časového intervalu v rámci sekund až minut a jak je intervalové ...
  • Kanabinoidy a percepce času 

   Defence status: DEFENDED
   Popova, Anastasia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Intervalové časování neboli vnímání času v rámci sekund až minut umožnuje různým živočichům včetně člověka odhadovat dobu trvání uplynulého času. Tento proces může být porušen v důsledku působení kanabinoidů a nejčastěji ...
  • Kognitivní screening u dětí: testování nové baterie počítačových her 

   Defence status: DEFENDED
   Jablonská, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá kognitivním vývojem a možnostmi kognitivního screeningu u předškolních dětí. Cílem je představení nové baterie interaktivních her, určené k mapování kognitivního vývoje, vyvíjené pod záštitou ...
  • Manipulace fyzickým prostředím a kognice u primátů: Ontogenetický vývoj 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 5. 2021
   Cognition is a crucial factor for primates as it allows properly perceive and respond to the surrounding environment. This thesis is devoted to cognitive phenomena, which are often associated with understanding the physical ...
  • Mirror neuron system: Mechanisms and functions 

   Defence status: DEFENDED
   Loginova, Alisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Mirror neurons (MN) are a group of neurons with extraordinary visuomotor character. Their activation is connected to an observation of a certain action and its execution, if the action was already in motoric repertoire of ...
  • Neurobiologické koreláty pamäti epizodického typu 

   Defence status: DEFENDED
   Oravcová, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Deklaratívna pamäť je definovaná ako pamäť uvedomovaná, explicitná. Jedným zo zásadných systémov deklaratívnej pamäti je okrem sémantickej pamäti aj pamäť epizodická, ktorá nám umožňuje vybaviť si konkrétnu udalosť z ...
  • Numerická kompetence u primátů 

   Defence status: DEFENDED
   Rejlová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Numerické kompetence zahrnují řadu dílčích schopností jako je reprezentace množství a transformace nebo operace s množstvím. Mnoho druhů zvířat dokáže využívat tyto schopnosti, například během hledání potravy, při vyhledávání ...
  • Ontogeneze episodické paměti u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Píšová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 7. 2020
   Episodická paměť nám umožňuje si zapamatovat a později si vybavit životní události, které jsme v minulosti zažili. Jde o typ dlouhodobé deklarativní paměti, která jako kognitivní celek po narození prodělává specifický ...
  • Referenční vokalizace primátů 

   Defence status: DEFENDED
   Rejlová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Některé typy vokalizace nekódují pouze jednotlivé vlastnosti vokalizujícího jedince jako je druh, velikost a jeho motivační stav, ale informují také o událostech a objektech v okolí. Tato vokalizace se nazývá " funkčně ...
  • Relativní početnost jako kognitivní kompetence u primátů 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   Tato práce se věnuje problematice numerických kompetencí u primátů, konkrétně se zaměřením na relativní početnost, jednu ze složek těchto kognitivních dovedností. Relativní početnost je schopnost rozlišit větší množství ...
  • Reprezentace prostoru v mozku 

   Defence status: DEFENDED
   Dušková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
  • Rozeznávání tváří a emočního výrazu u primátů 

   Defence status: DEFENDED
   Englerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Pro primáty, ale i mnohé další živočichy, je jedním z nejdůležitějších smyslů zrak. Mohou díky němu vnímat podněty z okolního prostředí, a to jak neživé předměty, tak jedince vlastního či jiných druhů. U některých, zejména ...
  • Schopnost rozeznávání pozice pohybujícího se objektu u potkanů (Rattus norvegicus): Vliv hipokampální léze 

   Defence status: DEFENDED
   Levčík, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
  • Sociální kognice u ptáků Testování v laboratorních podmínkách 

   Defence status: DEFENDED
   Vondráčková, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   The thesis focuses on avian social cognition and its experimental methods in laboratory environment. Social cognition is the ability to know each other based on individual experience. Perception, attention, reasoning, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV