• Analýza nákladů na bydlení vojáků z povolání v České republice 

   Slavík, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Diplomová práce se zabývá tématem nákladů na bydlení a dojíždění vojáků z povolání Armády České republiky. Analyzuje nejen samotné náklady na bydlení a dojíždění, ale rovněž i subjektivní vnímání této zátěže pro domácnosti ...
  • The Czech Republic as an Emerging Donor Country and the Policy Change towards Aid Effectiveness 

   Trousil, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   V analýze vývoje české zahraniční rozvojové politiky aplikuji teorii koalic aktérů (Advocacy Coalition Framework - ACF), abych zjistil, k jakým změnám v této politice vůči účinnosti pomoci došlo od poloviny 90. let 20. ...
  • Denormalizace kouření a stigmatizace kuřáků v České republice 

   Varyš, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá procesem denormalizace kouření a možných nezamýšlených, negativních důsledků v podobě stigmatizace kuřáků. Fenomén denormalizace kouření je v posledních dekádách společný pro zdravotní ...
  • Dopady nadměrného užívání alkoholu rodiči na jejich dnes mladší dospělé děti 

   Němcová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
  • Energetická družstva 

   Zilvar, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   The diploma thesis attends the phenomenon of energy cooperatives (also called co-ops or guilds) and relates it to theoretical framework and also to international context. The text is divided into three parts. First part ...
  • Hodnocení preventivního působení nízkoprahových center pro mládež: případová studie centra v Blatné 

   Posavádová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
  • Hodnocení preventivního působení nízkoprahových center pro mládež: případová studie centra v Blatné 

   Posavádová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
  • Hraní videoher jako rizikový faktor dospívání? 

   Lysý, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Diploma thesis "Video game playing as a risk factor in adolescence?" deals with actuality of risks for children and youth linked to video games. This topic is currently intensively disscused because of cases of high school ...
  • Kontaktné centrum ako nevítaný sused 

   Reiter, Erik (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Bakalárska práca "Kontaktné centrum ako nevítaný sused" sa zaoberá prípadom kontaktného centra organizácie Sananim o.s., ktoré bolo nútené súhlasilť s vysťahovaním svojho pracoviska z lokality. Susedský odpor, ktorému ...
  • Marihuana: droga nebo lék? 

   Chmelová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   Diploma thesis "Marihuana: drug or medicine?" deals with recent change of a medicine law and with process enabling treatment by marihuana. It identifies stakeholders and advocacy coalitions involved in the law and public ...
  • Motivace k pracovní činnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob 

   Dixová, Miluše (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Diplomová práce se zaměřuje na motivaci dlouhodobě nezaměstnaných osob k hledání si zaměstnání. Je členěna na teoretickou a praktickou část práce. V teoretické části se věnuji základnímu přehledu teorií motivace a motivace ...
  • Možnosti regulace "nových psychoaktivních látek" na území České republiky 

   Pospíšil, Vratislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Po roce 2010 se v České republice, stejně jako v ostatních státech Evropy a celého světa, začínají ve větší míře objevovat látky, které mají podobné účinky jako drogy opiátového a stimulačního typu, ale pro svoji "novost" ...
  • Ne/zavedení aplikačních místností v České republice 

   Moravcová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Magdaléna Moravcová Diplomová práce Ne/zavedení aplikačních místností v České republice Abstrakt Diplomová práce s názvem Ne/zavedení aplikačních místností v České republice se věnuje kontroverzi, která provází debatu o ...
  • Obraz tabáku a jeho uživatelů v masových médiích 

   Hlásek, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 23. 1. 2017
   Tématem bakalářské práce je obraz tabáku a jeho uživatelů ve třech nejčtenějších denních tiscích v České republice. Denní tisk, jakožto masové médium, výrazně ovlivňuje veřejné mínění a názory občanů, čímž silně přispívá ...
  • Počátky harm reduction v České republice v kontextu zahraniční protidrogové politiky 

   Stanislavová, Anita (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Diplomová práce popisuje počátky harm reduction (HR) v české protidrogové politice. Zaměřuje se na postavení HR v národních strategiích a na rozvoj výměny injekčních stříkaček a jehel a substituční léčby. Cílem práce je ...
  • Proces ratifikace Rámcové úmluvy o kontrole tabáku 

   Herberová, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   The diploma thesis deals with the ratification process of the WHO Framework Convention on Tobacco Control in the Czech Republic. The proposal of ratification was denied by the Senate of the Parliament of the Czech Republic ...
  • Případová studie sociálně vyloučené romské lokality v Litvínově - Janově a návrhy řešení 

   Vinkler, Antonín (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou sociálně vyloučené romské lokality v Litvínově - Janově. V diplomové práci je tato problematická situace popsána. V lokalitě se koncentruje vyšší počet sociálně znevýhodněných ...
  • Přístup agentur práce ke starším uchazečům o zaměstnání 

   Kajňáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   The Diploma thesis deals with discrimination of elder job applicants on the job market and focuses on employment agencies. As the population is getting older we need to deal with the necessity to keep workers on the job ...
  • Rámování nových psychoaktivních látek v drogové politice Velké Británie 

   Novotná, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   This thesis, New Psychoactive Substances in British Drug Policy Discourse addresses new psychoactive substances (NPS) in drug policy discourse in Great Britain between 2000-2014. It focuses on the identification of individual ...
  • Regulace hazardních her v České republice 

   Foltín, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   1 Abstrakt edm tem práce je problematika hazardních her v eské republice. V rámci výzkumných otázek je analyzováno a diskutováno n kolik aspekt trhu hazardních her v návaznosti na historický vývoj, stávající legislativní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV