• Bažantí slavnost 17. 2. 1454: Příklad teatrality pozdně středověkého dvora 

   Defence status: DEFENDED
   Turek, Matouš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Bakalářská práce Bažantí slavnost 17. 2. 1454: Příklad teatrality pozdněstředověkého dvora se zabývá známou burgundskou dvorskou slavností, osvětluje její symbolickou náplň a historické a kulturní souvislosti a interpretuje ...
  • Clergé paroissial et changement religieux dans l'archidiocèse de Prague du Concile de Trente à la fin du XVIIe siècle. 

   Defence status: DEFENDED
   Richard, Nicolas (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 12. 2013
   Parish clergy and religious change in Prague's diocese from Council of Trent till the end of the 17th century The religious change that happens in Bohemia in the 17th century has no equivalent in the Europe at this time: ...
  • Ctnosti a neřesti společnosti 14. století - Román o Fauvelovi 

   Defence status: DEFENDED
   Nelibová, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   The goal of my bachelor thesis is to introduce the little-known French medieval novel Roman de Fauvel to a larger awareness and present it as a valuable source for studies of the medieval society and its behaviour. Thanks ...
  • České země a avignonské papežství v letech 1378-1419, diplomatické aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Vlková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   0 ABSTRAKT Cílem mé diplomové práce bylo nastínit dění v době velkého západního schizmatu, zejména pak v jeho prvních dvou třetinách, a to mezi Českým královstvím a Královstvím francouzským. Důraz byl kladen zejména na ...
  • Deník pařížského měšťana jako historický pramen 

   Defence status: DEFENDED
   Prošvicová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   EN The present work describes and compares French Armagnac dynasty and its allies. It primarily uses two period works, in which there is not only an image of Armagnac's recorded but also a long list of their actions on the ...
  • Discours et récit de noble voyageur à la fin du Moyen Âge (Ogier d'Anglure, Nompar de Caumont, Guillebert de Lannoy, Bertrandon de la Broquière) 

   Defence status: DEFENDED
   Svátek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 6. 2012
   Tout d'abord, j'aimerais exprimer mes profonds remerciements mes deux co-directeurs de thse : Bertrand Schnerb qui m'a fait découvrir le monde de la Bourgogne et de sa noblesse, a toujours prté l'oreille mes questions ...
  • Dílo Chrétiena de Troyes jako historický pramen 

   Defence status: DEFENDED
   Šorm, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
  • Dílo francouzské básnířky Christiny de Pizan jako historický pramen 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Diplomová práce představuje dílo francouzské básnířky Christiny de Pizan označované za první "femme de lettres" ("profesionální spisovatelku") jako historický pramen. V první kapitole je nastíněna její biografie. Důraz je ...
  • Dílo Guillberta de Lannoye jako historický pramen 

   Defence status: DEFENDED
   Svátek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Pozdní středověk se vyznačuje zvýšenou aktivitou ve dvou oblastech, které však dosáhly svého největšího rozkvětu v jiných epochách. Jedná se o objevitelské cesty a také křížové výpravy. Cestovatelé pozdního středověku stojí ...
  • Dílo Philippa de Mézières (c. 1327 - 1405) jako historický pramen 

   Defence status: DEFENDED
   Severýn, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Although Philippe de Mézières (ca 1327-1405) was born into a not very influential gentry family from northern France, his steep career brought him to the Holy Land. As a diplomat and an ardent supporter of the idea of the ...
  • Dvorské rituály a zábavy 15. století jako znak moci (komparace písemných a ikonografických pramenů se zaměřením na Burgundsko) 

   Defence status: DEFENDED
   Hojková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Bakalářská práce na téma "Dvorské rituály a zábavy 15. století jako znak moci" nastiňuje vzhled profánních slavností a jejich význam pro život a politiku burgundského dvora, a to na příkladu dvou konkrétních typů, tance a turnaje.
  • Idea křížových výprav ve 14. století: Philippe de Mèzieres - Songe du Vieil Pelerin 

   Defence status: DEFENDED
   Radkovská, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Myšlenka křížových výprav zůstává ve 14. století stále živá. Po pádu Akkry roku 1291 nicméně historici v otázce přijetí kříže konstatují většinou jen pokračování ideálu. Projekty, výzvy a následné pokusy o křížová tažení ...
  • Idea vyvoleného národa v pozdním středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Hartmann, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   V této práci jsme v myšlení Jany z Arku hledali kategorie identity, jež připravovaly půdu pro moderní nacionalismus, přičemž jsme se opírali o model zabstraktňování moci u Ernsta Kantorowicze. Vedeni tímto modelem jsme se ...
  • Intimita a samota v díle Chrétiena de Troyes a v dvorském románu českém 

   Defence status: DEFENDED
   Šorm, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   (česky) Intimita a samota v díle Chrétiena de Troyes a v dvorském románu českém Diplomová práce se zabývá literárními obrazy niternosti, myšlenkové a citové hloubky, samoty a potřeby soukromí, jak jsou zachyceny v románech ...
  • Konstrukce historické reality v díle kronikáře Jeana Froissarta 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 1. 2017
   Shrnutí Konstrukce historické reality v díle kronikáře Jeana Froissarta Jean Froissart je jeden z nejslavnějších středověkých kronikářů, jenž se těší všeobecnému uznání pro literární hodnotu svého historiografického díla, ...
  • L'usage comparé des motifs historiques dans la légitimation monarchique entre les royaumes de France et de Bohême à la fin du Moyen Âge 

   Defence status: DEFENDED
   Žůrek, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 12. 2014
   Václav Žůrek Využívání historických motivů v panovnické legitimaci: srovnání Francouzského a Českého království v pozdním středověku Abstrakt Pojetí vlastní minulosti je zásadním prvkem, jenž napomáhá vytvářet identitu ...
  • Lucemburkové a české země ve francouzských kronikách 14. století 

   Defence status: DEFENDED
   Lošťáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Čtrnácté století je pro české dějiny dobou, kdy výrazně nabývají na intenzitě a významu styky se západoevropskými zeměmi, zvláště pak s francouzským královstvím. Toto směřování můžeme v menší míře pozorovat již v předchozím ...
  • Mágia v epoche Karla IV. a jeho dedičov 

   Defence status: DEFENDED
   Vozár, Zdenko (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Otázka mágie v neskošom stredoveku má už skôr dlhšiu tradíciu v Českom historiografickom milieu a spočíva v argumentovaní vývojouvou líniou manuskriptov z Bernskastel-Kues. Avšak, jedná sa iba o jeden z aspektov celeh ...
  • Memoáry Philippa de Commynes jako pramen k dějinám politického myšlení a diplomatické praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Vybíralová, Sára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Práce se zabývá memoáry Philippa de Commynes a možnostmi jejich využití jako historického pramene k dějinám mentalit. Tento významný, i když u nás málo známý politik a diplomat burgundského původu odešel ze dvora Karla ...
  • Místo lesa v literárních pramenech 14.-15. století v česko-francouzsko-anglické perspektivě 

   Defence status: DEFENDED
   Turek, Matouš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Diplomová práce představuje a analyzuje způsoby, kterými byl v pozdněstředověkých literárních pramenech zpracováván motiv lesa jako prvek tematické a kompoziční výstavby textu. Teoretickým východiskem práce je koncept ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV