• Adsorpce molekul plynů na bimetalických systémech 

   Ševčíková, Klára (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Nazev prace: Adsorpce molekul plynu na bimctalickych systemech Autor: Klara Sevcikova Katedra: Katedra fyziky povrchu a plazmatu Vedouci bakalafske prace: Doc. RNDr. Vaclav Nehasil, Dr. e-mail vcdouciho: nchasif(o)m ...
  • Biocompatibility of transition metal alloys: physical-chemical background 

   Rafaj, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Slitiny titanu jsou široce využívány při výrobě kloubních implantátů. Podle současných studií má jedny z nejlepších chemických i mechanických vlastností slitina TiNb. Vlastnosti této slitiny jsou studovány na Ti39Nb a na ...
  • Electronic structure of bimetallic systems - study of gas molecule interaction 

   Píš, Igor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 4. 2013
   Bimetallic Rh-V system was studied by means of surface science experimental methods. Properties of ultra-thin Rh-V layers supported by γ-Al2O3 were compared with model systems prepared by vacuum V deposition on Rh(111), ...
  • Interakcia molekúl plynu s povrchmi oxidov pokrytých vrstvou vanádu 

   Krutel, Jozef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Práce se zabývá výzkumem modelového systému tenké vanadové vrstvy. Vzorky byly připraveny napařením vanadu na vrstvu oxidu ceru. Složení vzorku bylo sledováno pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS). Vzorky ...
  • Nízkoteplotní oxidace CO na bimetalických strukturách 

   Hanyš, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Title: Low temperature CO oxidation on bimetallic structures Author: Petr Hanyš Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr., Department of Surface and Plasma Science ...
  • Reactivity of transition metals - influence of the degree of oxidation of active substrate 

   Kettner, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 4. 2018
   V práci jsou použity experimentální metody povrchové analýzy ke studiu vlivu fluoru na vlastnosti oxidu ceru. Vrstvy oxidu ceru a fluorem dopovaného oxidu ceru jsou připraveny epitaxním růstem na monokrystalech rhodia. ...
  • Reactivity of transition metals - influence of the degree of oxidation of active substrate 

   Kettner, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 12. 2017
   The impacts of fluorine doping of ceria are studied by means of surface science experimental methods. Fluorine-doped and fluorine-free ceria layers are epitaxially grown on rhodium single crystals and their properties are ...
  • Studium adsorpčních vlastností oxidovaného povrchu slitiny TiNb optickými metodami 

   Rafaj, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Mezi nejrozšířenější materiály pro kloubní náhrady patří slitina Ti-6Al-4V obsahující toxické prvky Al a V. Jako slibná náhrada se jeví netoxická slitina TiNb. Jelikož není TiNb doposud dostatečně popsán, zaměřuje se tato ...
  • Studium interakce molekul plynů s aktivními povrchy 

   Kettner, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Název práce: Studium interakce molekul plynů s aktivními povrchy Autor: Miroslav Kettner Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr., Katedra fyziky po- vrchů a ...
  • Studium interakce systémů oxid ceru-kov s plyny - oxidace oxidu uhelnatého a dekompozice metanolu 

   Kolářová, Tatiana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 10. 2016
   Title: Study of cerium oxide-metal intraction with gases - carbon monoxide oxidation and methanol decomposition Author: Tatiana Kolářová Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Doc. RNDr. Václav ...
  • Studium inverzního katalyzátoru CeOx / Rhodium 

   Kettner, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 5. 2013
   Název práce: Studium inverzního katalyzátoru CeOX / Rhodium Autor: Bc. Miroslav Kettner Katedra / Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr., Katedra fyziky povrchů a ...
  • Studium katalytických vlastností systému oxid ceru - kov 

   Ševčíková, Klára (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Rh/CeOx je vhodný systém pro třícestnou katalýzu, kvůli čemuž se hojně využívá při omezování automobilových emisních plynů. Aktivita katalyzátoru závisí zejména na oxidačním stavu a struktuře CeOx. Tato práce je zaměřena ...
  • Studium nesených nespojitých bimetalických vrstev a jejich interakce s molekulami plynů 

   Píš, Igor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 5. 2007
   V předložené práci jsme deponovali vrstvy vanadu a rhodia o tloušťce zlomku monovrstvy až několika monovrstev na polykrystalickou podložku -Al2O3. Připravené vzorky se lišily v poměru zastoupení obou kovů a v pořadí jejich ...
  • Studium růstu bimetalických vrstev metodou XPS 

   Zahoranová, Tatiana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • Studium struktury a interakce s molekulami plynů systémů Rh-Sn a Rh-SnO2 

   Janeček, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 9. 2012
   In this work we present the results of the analysis of the surface structures and absorption properties with respect to the CO and O2 molecules of the Sn/Rh and Rh/SnO2 model systems. In the part dedicated to the Sn ...
  • Study of dependence of the metal-oxide electron structure on the reactivity of these systems 

   Ševčíková, Klára (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   The presented thesis focuses on studying the interaction between rhodium and cerium oxide and its impact on the reactivity. We investigated two different systems, Rh/CeOx and Rh-CeOx, by means of the photoelectron spectroscopy ...
  • Vlastnosti oxidových vrstev připravovaných magnetronovým naprašováním 

   Zahoranová, Tatiana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV