• Dativ v srbštině a češtině. Komparativní studie 

   Defence status: DEFENDED
   Mašín, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
   Cílem této práce je porovnat rozdíly meZI používáním dativu v češtině a srbštině. Práce se zabývá i porovnáním v používání dativu volného. Jde výlučně o srovnání současných jazyků, nikoli o zkoumání diachronní. Konfrontací ...
  • Ferdinand Velc a jeho přínos pro Bosnu a Hercegovinu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Čorič, Nadja (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tématem bakalářské práce je segment česko-bosenských kulturních styků. Práce si klade za cíl nastínit obraz Ferdinanda Velce a jeho kulturní přínos pro Bosnu a Hercegovinu na samém počátku 20. století. V této práci je ...
  • Komentovaný překlad slovinského literárního díla: Jasmin B. Frelih Ideoluzije 

   Defence status: DEFENDED
   Honsová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The goal of this diploma thesis is to create an annotated Czech translation of a literary text. Specifically, the selected three short stories from the collection Ideoluzije (2015) by a Slovenian writer Jasmin B. Frelih. ...
  • Momo Kapor: Magija Beograda - komentovaný překlad povídkového cyklu 

   Defence status: DEFENDED
   Igić, Vanja (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Povídkový cyklus Magija Beograda (2008, Magie Bělehradu, čes. výbor Bělehrade, má kouzelná lásko!, 2014) je jedním z posledních děl srbského autora Moma Kapora. Jeho tématem je současný obraz Bělehradu, postavami díla jsou ...
  • Neobvyklá identita - Polona Glavan. Komentovaný překlad vybraných povídek 

   Defence status: DEFENDED
   Bernardová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Diplomová práce se věnuje vybraným povídkám ze sbírky Povstalci (Gverilci, 2004) slovinské spisovatelky Polony Glavan. První část práce je zaměřena na představení autorky a jejího díla a její zasazení do literárněhistorického ...
  • Obraz ženy v prozaickém díle Milana Begoviće 

   Defence status: DEFENDED
   Honcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Tato práce se převážně soustřeďuje na analýzu prozaické tvorby Milana Begoviée, která je téměř výhradně věnována postavě ženy. Snaží se zdůraznit neprávem opomíjený, avšak vyjímečný způsob autorova ojedinělého formálního ...
  • Raná fáze protestantského hnutí se zaměřením na oblast slovinských zemí a osobnost Primože Trubara 

   Defence status: DEFENDED
   Šebková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 6. 2006
   Za téma pro zpracování své diplomové práce jsem si zvolila období a události, které předcházely nástupu reformačního hnutí a jeho ranné období působení. Vzhledem k studijnímu oboru jsem se pochopitelně zaměřila na oblast ...
  • Slovinská hudba v Praze. Recepce slovinských skladatelů, dirigentů a interpretů mezi lety 1900 - 1939. 

   Defence status: DEFENDED
   Soustružník, Leoš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   (česky) Cílem diplomové práce je zmapovat recepci hudebních skladeb slovinských skladatelů, slovinských studentů hudby a slovinských interpretů v českém hudebním prostředí v letech 1848 - 1918 a 1919 - 1939. Práce je ...
  • Současná srbská divadelní scéna v Bělehradě - pohled na původní srbskou divadelní scénu 

   Defence status: DEFENDED
   Krásová, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Práce obsahuje přehled vývoje srbských bělehradských divadelních scén a dramatu v období od konce druhé světové války až do počátku 21. století. Důraz je kladen jak na důležité divadelní instituce, tak i na významné osobnosti ...
  • Srđan Valjarević - paradox současné srbské prózy (komentovaný překlad) 

   Defence status: DEFENDED
   Krásová, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Cílem této diplomové práce je představit český překlad ukázek ze dvou románů současného srbského spisovatele Srđana Valjareviće a jejich translatologickou analýzu. První překladová část je zaměřena na povídkový román List ...
  • Tematizace chorvatsko-srbského soužití na území dalmatského vnitrozemí ve vybraných románech druhé poloviny 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Mikolandová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The thesis pictures mutual relations of Croats and Serbs in the Dalmatian inland region (in the period from the Second World War until present) in selected novels of two Croatian and one Serbian novelist. To be specific, ...
  • Vliv středoevropské modernity na srbskou postmoderní literaturu 

   Defence status: DEFENDED
   Janečková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
   Celá práce se zabývá vztahem mezi středoevropské literatury a srbské postmoderní literatury. V první části je na pozadí definice západoevropské moderní prózy charakterizována modernita střední Evropy. Jako základní témata ...
  • Záhřeb v chorvatské urbánní próze na přelomu 20. a 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Fabian, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce Záhřeb v chorvatské urbánní próze na přelomu 20. a 21. století se zabývá rolí chorvatského hlavního města a jeho vlivem na ústřední postavy vybraných děl uvedených autorů. Časové období přelomu století bylo ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV