• Analytický pohled na dílo Missa "Veni Domine" Jiřího Churáčka 

   Defence status: DEFENDED
   Barochová, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Díky komplexnímu rozboru hudebního díla Missa "Veni, Domine" se povedlo odkrýt širší spektrum pohledů na dané téma a jejich souvislosti. Je to především hledisko ryze hudební, kde klíčovými slovy a tématy jsou struktura ...
  • Arvo Pärt - The Choral Tintinnabuli Compositions 

   Defence status: DEFENDED
   Christou, Marios (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
   This diploma work deals with Arvo Part's latest period, the so called "Tintinnabuli" style. The purpose of this diploma is to analyze six Tintinnabuli choral compositions and to discover the well "hidden" ...
  • Byzantine Music 

   Defence status: DEFENDED
   Charalampous, Charalampos (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007
   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html ...
  • Comparative Analysis of Arrangements of Armenian Folk Tunes for the Piano by Armenian Composers 

   Defence status: DEFENDED
   Agopian, Vartan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Armenian music of today is largely influenced by Armenian folk music. Composers such as Sayat Nova and Gomidas Vartabed have left behind numerous tunes that are still sung today by Armenians whether in Armenia or the ...
  • Ervín Schulhoff v meziválečném kulturním kontextu pro potřeby současné školy 

   Defence status: DEFENDED
   Drahošová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 1. 2013
   Ervín Schulhoff v meziválečném kulturním kontextu pro potřeby současné školy Tato práce se zabývá životem a dílem, česko-německého hudebního skladatele meziválečného období, Ervína Schulhoffa. První část práce zpracovává ...
  • Forma jako prostor pro vyjádření hudební myšlenky 

   Defence status: DEFENDED
   Ulrichová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Forma jako prostor pro vyjádření hudební myšlenky Název diplomové práce: Forma jako prostor pro vyjádření hudební myšlenky Abstrakt: Diplomová práce se zabývá hudební formou jako smysluplným prostorem pro vývoj a setkání ...
  • Frenštátští skladatelé - ozvěny minulosti v současné hudební výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Nykl, Boris (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   Práce se zabývá hudební historií města Frenštát p. R. na přelomu 18. a 19. století se zaměřením na pastorální tvorbu místních skladatelů. Nabízí přehled o jejich životě a díle a přibližuje komplexní historické souvislosti. ...
  • Hudba a slovo v komorních cyklech Lukáše Hurníka 

   Defence status: DEFENDED
   Franěk, Milan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 9. 2008
   Cíl této práce spočíval v komplexní analýze dvojice cyklů, jež se řadí k celkem početné vokální tvorbě Lukáše Hurníka. Jádrem se stala druhá kapitola, jež se výslovně touto problematikou zabývala. K výběru skladeb mne ...
  • Hudba jazzového okruhu ve světle hudebních činností 

   Defence status: DEFENDED
   Beránek, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
   Music of jazz sphere and more generally the whole branch of non-artistic music (perhaps with the exception of domestic folklore) remained in this country, as well as in the world for a long period out of the scope of both ...
  • Hudební kluby dnešní Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Nový, Josef (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Autorský abstrakt Cílem této práce je zmapovat historii a současnou situaci pražských hudebních klubů, vypracovat přehled a charakteristiku klubů ve čtvrtích Žižkov a Smíchov a nabídnout čtenářům ucelené informace o poloze, ...
  • Iannis Xenakis: The Analysis of Four Works for Piano Solo 

   Defence status: DEFENDED
   Soteriou, Constantine (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Résumé Tato diplomová práce se zabývá analýzou ctyř skladeb pro sólový klavír Iannise Xenakise. V první kapitole představuji životopis skladatele. Zaměřuji se na první léta v Řecku, na jeho vzdělání a pokračuji pohledem ...
  • Improvizace jako hudebně-pedagogická disciplína v přípravě varhaníků pro liturgické prostředí. 

   Defence status: DEFENDED
   Steyer, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 6. 2021
   Improvizace jako hudebně-pedagogická disciplína v přípravě varhaníků pro liturgické prostředí. MgA. Jan Steyer Abstrakt Disertační práce se zabývá problematikou varhanní improvizace v liturgickém prostředí v ČR, přičemž ...
  • Improvizace jako kompoziční technika a její využití v hudební a pedagogické praxi. 

   Defence status: DEFENDED
   Fliegerová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   This thesis summarizes already known historical and theoretical facts about music improvizing and amends them with new cognisances which were not systematically elaborated yet. It contains analysis of composition written ...
  • Irži Laburda - kompozitor i pedagog (koncertnaja praktika v Rossii) 

   Defence status: DEFENDED
   Morozová, Naděžda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 2. 2022
   The name of Jiri Laburda is well-known in the world of music. Laburda is active both as a composer and a social activist, whose works are published and constantly performed in lots of countries of the world. In Russia Jiri ...
  • Karol Szymanowski a folklórní vlivy v jeho baletu "Zbojníci" 

   Defence status: DEFENDED
   Hudecová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Ve své diplomové práci se detailně zaměřuji na životopis polského hudebního skladatele přelomu 19. a 20. století - Karola Szymanowského. V rámci životopisu zběžně rozebírám jeho stěžejní díla tří různých tvůrčích období a ...
  • Klavír v soudobé albánské hudbě 

   Defence status: DEFENDED
   Prifti, Egli (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   This dissertation deals with comprehensive analysis of contemporary Albanian piano pieces. There have been selected compositions with artistic and educational value for these purposes. The pieces also represent different ...
  • Klavírní stylizace orchestrální skladby - srovnání verzí pro potřeby učitele klavíru 

   Defence status: DEFENDED
   Lepšová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
  • Lidová píseň v pedagogice předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Cuřínová, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá praktickými možnostmi využití lidové písně nejen k rozvoji dětských hudebních dovedností, ale i jejím vlivem na celkový rozvoj osobnosti předškolních dětí. Teoretická část obsahuje stručný vývoj ...
  • Lidové písně z Pelhřimovska z pohledu hudebně a literárně teoretického 

   Defence status: DEFENDED
   Makovcová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
  • Lidové písně z Pelhřimovska, jejich editace v notačním softwaru a možnosti jejich využití 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Makovcová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 5. 2015
   Diplomová práce navazuje na rozsáhlou bakalářskou práci z roku 2012. Zkoumá rukopisnou sbírku Podstrážišťské písničky Josefa Václava Kratochvíla. V první části popisuje lidové písně obecně, dále nastiňuje vývoj lidových ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV