Now showing items 1-15 of 15

  • Cardiac ischemic tolerance in rats subjected to adaptation to chronic hypoxia and physical exercise: the role of TNF-alpha. 

   Defence status: DEFENDED
   Svatoňová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 10. 2016
   Cardiovascular diseases represent the most important health risk factors because they are responsible for more than 50% of total mortality. Among them, the ischemic heart disease is leading cause of mortality. From the ...
  • Ischemická tolerance srdcí hypertenzních potkanů 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Cílem této bakalářské práce bylo shrnout současné poznatky vlivu ischemicko-reperfuzního poškození na myokard hypertenzních jedinců. První část je zaměřena na popis ischemie, reperfuze a změn metabolizmu myokardu při těchto ...
  • Kardioprotektivní účinky adaptace na fyzickou zátěž 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíčková, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   Ischemicko-reperfúzní poškození myokardu je jednou z hlavních příčin úmrtnosti v důsledku kardiovaskulárních onemocnění. Vzhledem k tomu, že každým rokem přibývá stále více pacientů s tímto onemocněním, je předmětem zájmu ...
  • Kardioprotektivní úloha epoxyeicosatrienových kyselin v ischemicko-reperfuzním poškození srdce. 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Epoxyeikosantrienové kyseliny (EETs), metabolity kyseliny arachidonové, se významným způsobem podílí na funkci kardiovaskulárního systému za fyziologických i patofyziologických stavů. Současný výzkum v oblasti EETs ukazuje, ...
  • Myocardial tolerance to ischemia/reperfusion injury - possible protective mechanisms 

   Defence status: DEFENDED
   Alánová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 7. 2015
   Ischemická choroba srdeční představuje hlavní příčinu mortality v České republice a v dalších ekonomicky vyspělých zemích světa. Účinky ischemické choroby srdeční bývají připisovány patologickým změnám vyvolaným její akutní ...
  • Protektivní vliv ischemického perconditioningu na srdce 

   Defence status: DEFENDED
   Chalupová, Miloslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   Remote ischemic perconditioning (RIPerC) is acknowledged to be a promising cardioprotective strategy, defined as brief repetitive periods of ischemia and reperfusion applied during ongoing myocardial infarction. This method ...
  • Úloha C-reaktivního proteinu v ischemické toleranci srdce 

   Defence status: DEFENDED
   Perglerová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Za ischemickou chorobu srdeční (ICHS) je označován soubor patofyziologických stavů, poruchy prokrvování a zásobování myokardu kyslíkem v důsledku zužování cév či jejich ucpání trombem. Významnou úlohu v ICHS hraje zánět. ...
  • Úloha fosfolipázy A2 v ischemickém myokardu 

   Defence status: DEFENDED
   Mandíková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
  • Úloha hypoxií indukovaného faktoru-1α v rozvoji chronického srdečního selhání 

   Defence status: DEFENDED
   Kordač, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Transkripční faktor hypoxií indukovaný faktor 1α (HIF-1α) je klíčový regulátor fyziologických a buněčných adaptačních procesů při nedostatku kyslíku. Za hypoxie (nebo ischemie) se hladina HIF-1α zvyšuje v důsledku inaktivace ...
  • Úloha oxidu dusnatého v kardioprotektivním působení chronické hypoxie 

   Defence status: DEFENDED
   Mandíková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Předkládaný projekt si kladl za cíl zjistit, jak ovlivní farmakologické zvýšení akutní a chronické produkce oxidu dusnatého (NO) kardioprotektivní efekt chronické hypoxie. Sledovali jsme vliv NO donoru molsidominu na ...
  • Úloha sukcinátu v ischemické toleranci srdce potkanů 

   Defence status: DEFENDED
   Kordač, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Sukcinát je jedním z meziproduktů Krebsova cyklu u kterého se v posledních letech ukazuje, že zasahuje i do množství buněčných dějů, z nichž některé ovlivňují odolnost srdce k ischemicko-reperfuznímu poškození. Cílem této ...
  • Vliv chronické hypoxie na ischemickou toleranci srdce u spontánně hypertenzních potkanů 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíčková, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Cílem této práce bylo zjistit, jak ovlivní adaptace na chronickou hypoxii ischemickou toleranci srdce u dvou různých hypertenzních kmenů laboratorního potkana. Spontánně hypertenzní potkani (SHR) a potkani konplastického ...
  • Vliv dexrazoxanu na ischemicko-reperfuzní poškození srdce potkana 

   Defence status: DEFENDED
   Boudíková, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Dexrazoxan (DEX) je v klinické medicíně využíván k potlačení vedlejších kardiotoxických účinků cytostatických léčiv antracyklinů. Mechanismus kardioprotekce DEX spočívá v chelataci volných iontů železa a zabránění vzniku ...
  • Vliv methadonu na ischemickou toleranci srdce laboratorního potkana 

   Defence status: DEFENDED
   Mošovská, Linda (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Opioidy jsou vnímány jako nebezpečné návykové látky, které se v medicíně hojně využívají pro své silné analgetické účinky. Opioidy (mezi něž patří morfin a metadon) nicméně mohou hrát významnou roli také v odolnosti srdce ...
  • Vliv morfinu na odolnost srdce k ischemii 

   Defence status: DEFENDED
   Mošovská, Linda (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Opioidy jsou vnímány jako nebezpečné a návykové látky, především díky polosyntetickým opioidům, jakým je například heroin. Zjistilo se ale, že tyto látky mohou hrát důležitou roli v odolnosti srdce k ischemii, a to tím, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV