Now showing items 1-10 of 10

  • Argumentace v komunikaci. Průzkum komunikačního pojetí argumentu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Klein, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 2. 2006
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační ...
  • Česko-korejský slovník 

   Defence status: DEFENDED
   Park, Mi -Young (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   Předkládaná disertační práce Česko-korejský slovník má dvě části: tuto studii a vlastní slovník (M. Park: Česko-korejský slovník, Olomouc 2004). Práce na Česko-korejském slovníku rámcově vychází z metodologických zásad ...
  • Eufemismy v současné publicistice 

   Defence status: DEFENDED
   Švíbková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Užívání eufemismů je z pohledu mluvčích motivováno snahou vyhnout se takovému výrazu, který by byl příjemcem pociťován jako nevhodný. Eufemismy jsou primárně chápány jako prostředky zdvořilosti, mluvčí se jejich prostřednictvím ...
  • Funkce inferencí při porozumění textu 

   Defence status: DEFENDED
   Honková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Práce se zabývá inferencemi a jejich funkcí v procesu porozumění textu. Teoretická část obsahuje přehled různých definic pojmu inference, dále vymezení pojmů, které s inferencemi souvisejí a také klasifikace inferencí na ...
  • Jiří Haller v kontextu české jazykovědy 

   Defence status: DEFENDED
   Chromý, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Práce se snaží zkoumat postavení Jiřího Hallera v kontextu české jazykovědy, respektive v kontextu vývoje české jazykové kultury. V první kapitole ana Iyzuje dílo Jana Gebauera, Josefa Zubatého a Václava Ertla, tedy ...
  • Mezi syntaxí a stylistikou - spisovnost a stylistická systematika na syntaktické rovině češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Prošek, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Předkládaná práce Je interdisciplinárním pohledem na součinnost stylistické a syntaktické systematiky, s přesahy do jazykové kultury. Analyzovaná tematika je společným zájmem primárně stylistiky a jazykové kultury a ...
  • Mezi syntaxí a stylistikou - spisovnost a stylistická systematika na syntaktické rovině češtiny 

   Defence status: RECOGNIZED
   Prošek, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 7. 2010
   This paper is an interdisciplinary review of the cooperation between the stylistic and the syntactic system. The topic we analyze is common to stylistics and the language culture, the syntactic system being its complement. ...
  • Otázky a otázkové věty v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Dřímal, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Tato práce si klade za cíl popsat systém otázek a otázkových vět v češtině. Otázka je zde vymezena jako výpověď s interogativní funkcí. V první kapitole hledám pozici otázek mezi ostatními druhy komunikačních funkcí. Od ...
  • Specifika právního jazyka v psané a mluvené komunikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Kosová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Předmětem této práce jsou specifika jazyka právních textů. Přistupuje se k nim z perspektivy psané i mluvené komunikace. První teoretická část práce popisuje současný stav vědeckého zázemí interdisciplinární forenzní ...
  • Vývoj současné češtiny z hlediska pojmů centra a periferie 

   Defence status: DEFENDED
   Smejkalová, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 6. 2012
   The theme of this dissertation is a concept of centre and periphery in the description of the systém of language. We deal with theoretical issues of this concept, we analyze particular aspects, that are connected with it ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV