• Adapting Service Interfaces when Business Processes Evolve 

   Kudelas, Vladimír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   V prezentovanej práci študujeme odvodenie optimálnych komunikačných XML schém pre daný konceptuálny model business procesu, doplnený o konceptuálny model vymieňaných dát a vplyv zmeny užívateľských požiadaviek na odvodenú ...
  • Analysing and Visualizing Statistical Linked Data 

   Helmich, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Práce popisuje způsoby zpracování statistických dat v prostředí Linked Data, především s využitím metaformátu Data Cube Vocabulary. Její součástí je popis nástrojů, které souvisí s analýzou a vizualizací RDF dat nejen ze ...
  • Analýza bezpečnostních vazeb v síti entit 

   Kuklisová, Anikó (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Cílem diplomovépráce je navrhnout a vytvořitanalytickouaplikaci pro Bezpečnostníinformační službu ve formě softwarového prototypu. Navržené řešení má umožnit bezpečnostním analytikům vizualizovat, analyzovat a spravovat ...
  • Cloud database for soil information 

   Andreeva, Olga (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Title: Cloud database for soil information Author: Olga Andreeva Department: Department of Software Engineering Supervisor: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., Department of Software Engi- neering Abstract: The mere presence ...
  • Comparison of BPM Suites and Their Application in Enterprise Architecture 

   Mach, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
   Rozvoj servisně orientované architektury a centralizace služeb umožnil vznik a rozvoj nástrojů pro řízení obchodních procesů (angl. Business proces Management - BPM). Centralizované řešení pro řízení procesů přináší vyšší ...
  • Comparison of commonly used SQL and NoSQL data storages 

   Čečil, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Ukládání dat je dnes velmi důležité téma. Kvůli Web 2.0 a software-as-a-service aplikacím vzniká roztoucí potřeba škálovatelnosti a hledání nových typů datových úložišť. Cílem této práce je pomoci pochopit konkurenční ...
  • Comparison of commonly used SQL and NoSQL data storages 

   Čečil, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Ukládání dat je dnes velmi důležité téma. Kvůli Web 2.0 a software-as-a-service aplikacím vzniká roztoucí potřeba škálovatelnosti a hledání nových typů datových úložišť. Cílem této práce je pomoci pochopit konkurenční ...
  • Comparison of Enterprise Application Integration platforms 

   Kusák, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Diplomová práce zkoumá oblast integrace podnikových aplikací (angl. Enterprise Application Integration, EAI) spolu s nástroji a platformami, které takovou integraci umožňují. Koncept podnikové sběrnice služeb (angl. ...
  • Comparison of Tree Edit Distance Algorithms 

   Ivkin, Egor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Cílem této práce je srovnání Tree Edit Distance metod v rámci zjišťování strukturální podobnosti mezi XML Schema dokumenty. Tyto metody vyhledávají minimální počet editačních operací, pomocí kterých jeden strom je převáděn ...
  • Conceptual Modeling of Business Artifacts and their Implementation as Active XML 

   Poljak, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   V předložené práci se zabýváme konceptuálním modelováním busi- ness artefaktů a jejich implementací v Active XML. Business artefakty jsou klíčové entity business procesů, které se v průběhu těchto procesů vyvíjí v rámci ...
  • Converting HTML product data to Linked Data 

   Kadleček, Rastislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   In order to make a step towards the idea of the Semantic Web it is necessary to research ways how to retrieve semantic information from documents published on the current Web 2.0. As an answer to growing amount of data ...
  • Customizable Linked Data Browser 

   Klíma, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Cílem této práce je prozkoumat a identifikovat klíčové aspekty problematiky explorace dat publikovaných v souladu s principy Linked Data a navrhnout a implementovat webovou aplikaci, která bude sloužit jako prohlížeč těchto ...
  • Discovering and Creating Relations among CSV Columns Using Linked Data Knowledge Bases 

   Brodec, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   A large amount of data produced by governmental organizations is accessible in the form of tables encoded as CSV files. Semantic table interpretation (STI) strives to transform them into linked data in order to make them ...
  • Editor OWL 

   Gajdoš, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Táto bakalárska práca popisuje použitie a vývoj softwarového diela Growler. Program Growler je grafickým editorom ontológií zapísaných v jazyku OWL, patriaceho medzi formáty sémantického webu. Editor je schopný dokumenty ...
  • Editor Relax NG 

   Grafnetter, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Cieľom predloženej bakalárskej práce bolo pokryť problematiku editorov jazyka Relax NG. Práca poskytuje nielen prehľad dostupných nástrojov a ich možností, ale ponúka aj ucelenú analýzu samotného jazyka Relax NG a jeho ...
  • Editor XForms 

   Kasarda, Ján (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Evoluce XML schémat 

   Klímek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   V předložené práci studujeme možnosti v oblasti evoluce XML schémat. Práce obsahuje přehled existujh technik pro konceptuální modelování XML dat, sjednocování schémat a evoluci XML schémat. Je zde prezentována nová ...
  • Experiments with Linked Data 

   Nohejl, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit "manuál" k technologii Linked Data. První část práce stručně popisuje Sémantický Web a jeho vztah k Linked Data, které jsou poté podrobně vysvětleny. Vysvětleno je jak vytvářet ...
  • Extracting Linked Data from Excel Files 

   Dembinný, Šimon (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Název práce: Extrakce Linked Data ze souborů aplikace Exccel Autor: Šimon Dembinný Katedra: Katedra softwarového inženýrství, Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., Katedra softwarového inženýrství, ...
  • Extrakce znalostních grafů z projektové dokumentace 

   Helešic, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Název práce: Extrakce znalostních grafů z projektové dokumentace Autor: Bc. Tomáš Helešic Katedra: Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. Abstrakt: S novými poznatky ve zpracování ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV