• Frazémy s komponentem z tematické oblasti vesmír a vesmírná tělesa v ruském a českém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Libuše (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   V teoretické části práce jsme představili frazeologii jako vědu, některé z přístupů k frazeologii, pojetí a definice frazémů a různé klasifikace frazémů, které vypracovali ruští i čeští lingvisté. Struktura ruských a českých ...
  • Jména činitelská a konatelská v ruském jazyce v konfrontaci s češtinou 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrych, Jaromír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato bakalářská práce zpracovává jména konatelská a činitelská v ruském jazyce v porovnání s češtinou. Teoretická část bakalářské práce se věnuje způsobu tvoření slov a motivaci činitelských jmen v českém a ruském jazyce ...
  • Leksika christianstva v sovremennom russkom jazyke 

   Defence status: DEFENDED
   Rabová, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
  • Lexikální inovace v současném ruském jazyce na konci XX. a počátku XXI:století 

   Defence status: DEFENDED
   Kousková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 1. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá tendencemi vývoje slovní zásoby ruského jazyka na konci 20. století a na počátku 21. století. Zahrnuje klasifikaci neologizmů, uvádí současné způsoby obohacování slovní zásoby s aktuálními ...
  • Metafora a její pragmatické aspekty v jazyce médií 

   Defence status: DEFENDED
   Piflová, Bohdana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 1. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá pragmatickými funkcemi metafor. Vychází z teorie konceptuální metafory a nastiňuje, jak vystupují jednotlivé metaforické modely v konkrétních řečových situacích v médiích a jak ovlivňují ...
  • Ruský vokalický systém v porovnání s češtinou 

   Defence status: DEFENDED
   Hušek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Cílem této práce je popsat a porovnat tvorbu a poziční varianty samohlásek v češtině a ruštině a na základě vypozorovaných rozdílů navrhnout vhodný způsob nácviku artikulace ruských vokálů s ohledem na české jazykové ...
  • Slova německého původu v ruském jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Švadlenková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Ve své diplomové práci se zabývám tématem přejatých německých slov v ruském jazyce. Postupovala jsem metodou excerpce slov ze slovníku cizích slov. Podařilo se mi vybrat více jak 700 slov, která jsem zpracovala z různých ...
  • Slova staroslověnského původu v ruském jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Peschel, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   NÁZEV: Slova staroslověnského původu v současném ruském jazyce AUTOR: Jitka Peschel KATEDRA: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Lilia Nazarenko, CSc. ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá slovy ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV