Now showing items 1-20 of 155

  • AIDS známe tohle onemocnění? 

   Defence status: DEFENDED
   Kopová, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd AIDS známe tohle onemocnění? Bakalářská práce Martina Kopová Vedoucí práce: doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Cíl ...
  • Analýza močového sedimentu a chemická analýza moče 

   Defence status: DEFENDED
   Jedličková, Zuzana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
  • Arteriální hypertenze a její vztah k rozvoji aterosklerózy 

   Defence status: DEFENDED
   Evlogimenou, Theodosia (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Tato práce se zabývá arteriální hypertenzí ve vztahu s aterosklerózou, kde lidé s vysokým krevním tlakem mají větší pravděpodobnost vzniku ischemické choroby srdeční. Obě nemoci jsou pro život nebezpečné. Podstatou této ...
  • Atherosclerosis, statins and fibrates treatment benefits 

   Defence status: DEFENDED
   Vechtsalis, Sotiris (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Cílem diplomové práce je analýza aterosklerózy a její spojitost s kardiovaskulárním onemocněním. Také opatření proti rozvoji aterosklerotické léze a jejími následnými komplikacemi. Budou uvedeny aspekty, jako jsou diagnóza, ...
  • Atorvastatin a jeho vliv na aterogenní proces u geneticky modifikovaného myšího modelu aterosklerózy I 

   Defence status: DEFENDED
   Kozáková, Hedvika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 19. 1. 2007
   CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE FACULTY OF PHARMACY IN HRADEC KRÁLOVÉ Department of Biological and Medical Sciences Rigorous Thesis - Abstract Mgr. Hedvika Kozáková 2007 Atorvastatin and its effects on atherogenic process in ...
  • Carotiximab effects on endoglin expression and signaling in liver fibrosis 

   Defence status: DEFENDED
   Mohammadi, SeyedehNiloufar (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 2. 6. 2022
   CHARLES UNIVERSITY Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical science Carotuximab effect on endoglin expression and signaling in liver fibrosis Diploma thesis Seyedehniloufar Mohammadi Hradec ...
  • Časné změny exprese eNOS a ICAM-1 v aortě myší po podávání vysokotukové diety. 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 15. 2. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Školitel: doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Kandidát: Tereza Stehlíková Název diplomové práce: Časné změny exprese eNOS a ...
  • Časné změny exprese eNOS a ICAM-1 v aortě myší po podávání vysokotukové diety. 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biological and Medical Sciences Consultant: Associate Professor, Petr Nachtigal, Ph.D. Candidate: Tereza Stehlíková Title of Thesis: Early changes in ...
  • Časné změny exprese tkáňového endoglinu a VCAM-1 v aortě myší po podávání vysokotukové diety 

   Defence status: DEFENDED
   Swierczková, Iva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 6. 2. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Školitel: doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Kandidát: Bc. Iva Swierczková Název diplomové práce: Časné změny exprese tkáňového ...
  • Časné změny exprese tkáňového endoglinu a VCAM-1 v aortě myší po podávání vysokotukové diety 

   Defence status: DEFENDED
   Swierczková, Iva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Consultant: doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Candidate: Bc. Iva Swierczková Title of Thesis: Early changes in tissue ...
  • Diabetes mellitus 

   Defence status: DEFENDED
   Skiadopoulos, Dionysios (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   Tato diplomová práce se zaměřila na popis diabetes mellitus z hlediska patogeneze, rizikových komplikací, farmakologické a nefarmakologické léčbě. Kormě toho jsme se v této diplomové práci také zaměřili na vztah diabetes ...
  • Diagnostika diabetes mellitus 

   Defence status: DEFENDED
   Blizniaková, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Bakalárska práca sa zaoberá problematikou chronickej choroby diabetes mellitus, pri ktorej dochádza k zmenám homeostázy glukózy. V minulosti sa jednalo o veľmi zriedkavé ochorenie, no postupná zmena spôsobu života v priebehu ...
  • Diagnostika diabetes mellitus II typu 

   Defence status: DEFENDED
   Hazuková, Niké (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku diabetes mellitus 2. typu. Toto onemocnění je, na základě zvyšujícího se výskytu obezity, v dnešní populaci velice rozšířené a zásadně ovlivňuje život diabetického pacienta. ...
  • Endoteliální dysfunkce u experimentálně navozené antracyklínové toxicity 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Dalibor (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 19. 1. 2007
   Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Rigorous Thesis - Abstract Name: Mgr. Dalibor Černý Year: 2007 Dysfunction of Endothelium in Relationship to ...
  • Endoteliální dysfunkce, buněčné adhezní molekuly a jejich vztah k rozvoji aterosklerózy 

   Defence status: DEFENDED
   Bajerová, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
  • Exercise as Medicine. Growth Hormone Response to High-intensity Interval Training 

   Defence status: DEFENDED
   Bažantová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 15. 2. 2019
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studentka: Michaela Bažantová Školitel: Ass. Prof. Petr Nachtigal, Ph.D. Název diplomové práce: Exercise as Medicine: ...
  • Exercise as Medicine. Growth Hormone Response to High-intensity Interval Training 

   Defence status: DEFENDED
   Bažantová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studentka: Michaela Bažantová Školitel: Ass. Prof. Petr Nachtigal, Ph.D. Název diplomové práce: Exercise as Medicine: ...
  • Exprese endoglinu po podávání Spirulina platensis u myšího modelu aterosklerózy 

   Defence status: DEFENDED
   Vondráčková, Alena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 23. 9. 2011
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát Mgr. Alena Vondráčková Konzultant Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, PhD. Název rigorózní práce Exprese endoglinu ...
  • Exprese P-selektinu v arteria brachiocephalica během aterogeneze 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Magda (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Exprese P-selektinu v arteria brachiocephalica během aterogeneze Diplomová práce Magda Kadlecová Vedoucí práce: doc. ...
  • Familiární hypercholesterolémie a biomarkery její úspěšné terapie 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV