• Aktivní trávení času u osob s mentálním postižením: případové studie klientů chráněného bydlení 

   Defence status: DEFENDED
   Pěnková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   Bakalářská práce je zaměřena na aktivní trávení času u osob s mentálním postižením, kteří jsou uživateli chráněného bydlení. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to na část teoretickou a část praktickou. První ...
  • Bariéry při vzdělávání vietnamských žáků ve vybrané základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Troušková, Ivanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Presented Diploma Thesis deals with the topic of Barriers in the Education Process of Vietnamese Pupils in a Selected Primary School. At the theoretical level the work deals with the teaching process and its factors. It ...
  • Bariéry ve vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit očima jejich rodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Diplomová práce se zabývá žáky ze sociálně vyloučených lokalit a jejich vzděláváním. Teoretická část definuje pojem sociálně vyloučená lokalita a zabývá se výraznými znaky, které ovlivňují život osob zde žijících. Dále je ...
  • Diagnostika školní zralosti 

   Defence status: DEFENDED
   Petržilková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 5. 2017
   Diplomová práce se zabývá tématem diagnostiky školní zralosti. Pomocí teoretických poznatků představuje, na jaké úrovni by mělo mít dítě rozvinuté jednotlivé oblasti osobnosti a znalosti, než nastoupí k plnění školní ...
  • Divadelní tvorba lidí s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Denková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Práce se zabývá divadelní tvorbou mentálně postižených herců. Jejím cílem je prozkoumat a popsat proces tvorby divadelního představení v zájmovém útvaru a zhodnotit na pozadí teoretických poznatků přínos dramatické tvorby ...
  • Individualizovaná podpora žáků s PAS v období základní školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Skalová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 5. 2021
   Diplomová práce se zaměřuje na individualizaci vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v období základní školní docházky. Diplomová práce je rozdělena na dvě části: část teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
  • Inkluzivní vzdělávání pohledem asistentů pedagoga z vybrané základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kny, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 5. 2021
   the diploma thesis Dominika Kny The diploma thesis characterizes the education of pupils at a common elementary school with an emphasis on the joint education. Inclusion is in legislation and presented with regard to the ...
  • Inkluzivní vzdělávání pohledem učitelů Základní školy Lupáčova, Praha 3 

   Defence status: DEFENDED
   Vitnovská, Dobromila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Diplomová práce přináší pohled učitelů na inkluzi a inkluzivní vzdělávání v běžné základní škole. Teoretická východiska práce seznamují se základní legislativou v oblasti inkluze a s pojmy integrace, inkluze, inkluzivní ...
  • Komplexní podpora znevýhodněných žáků hospitalizovaných na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie 

   Defence status: DEFENDED
   Buschtová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá komplexní podporou znevýhodněných žáků na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie a základní škole při nemocnici. Cílem výzkumného šetření bylo analyzovat míru a úroveň současné pedagogické, ...
  • Komunikace mezi školou a rodinami žáků z etnických minorit 

   Defence status: DEFENDED
   Bárová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
   Tématem diplomové práce je komunikace mezi školou a rodinami žáků z etnických minorit. Teoretická část se nejprve zabývá obecně komunikací, vysvětluje pojem komunikace, popisuje sociální a pedagogickou komunikaci a základní ...
  • Lidská práva osob s mentálním postižením - analýza možných pojetí práce s rizikem na chráněném bydlení pro osoby s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Průchová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
  • Morální usuzování osob s lehkým mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Hradilová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   The aim of this thesis is to describe and analyse the moral reasoning of people with mild intellectual disability, as well as to find out their understanding of more abstract terms of the moral domain, what the principle ...
  • Možnosti pracovního uplatnění u osob s lehkým mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Pražáková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnávání osob s lehkým mentálním postižením. Teoretická část práce nejprve popisuje člověka s lehkým mentálním postižením. Definuje toto postižení, vymezuje základní etiologii a ...
  • Možnosti trávení volného času a nabídky aktivit pro žáky ze ZŠS v okresech Nymburk a Kolín 

   Defence status: DEFENDED
   Chadimová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 6. 2020
   Tato diplomová práce je zaměřena na volnočasové aktivity dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. V teoretické části se autorka zaměřuje na rozdělení mentálního postižení, věnuje se problematice integrace a ...
  • Multikulturalismus v ústavní výchově: případová studie ze Zařízení pro děti - cizince 

   Defence status: DEFENDED
   Janků, Jaroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
  • Očekávání rodičů a význam rodičovských skupin při práci s dětmi ve středisku výchovné péče 

   Defence status: DEFENDED
   Foltýnková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Diplomová práce je zaměřena na práci s rodiči dětí ve středisku výchovné péče. Dětí, které absolvovaly osmitýdenní internátní pobyt na internátním oddělení střediska výchovné péče. Děti nastoupily na internátní pobyt na ...
  • Odlehčovací služby pro lidi s autismem a mentální retardací - dostupnost v regionech 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   This diploma thesis deals with respite service and issues with providing respite services to parents of children and adults with autism and mental retardation. The opening chapters focus on autistic spectrum disorder in ...
  • Péče o dívku s Rettovým syndromem v rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Pěnková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá péčí o dívku s Rettovým syndromem (RTT) v rodině. V šesti hlavních kapitolách a jednotlivých podkapitolách je představena problematika Rettova syndromu, rodiny dívky s RTT a oblasti péče o dívku. ...
  • Pěstounská péče - příčiny a důsledky neúspěšné praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Drvotová, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
  • Podpora čtenářské pregramotnosti v přípravných třídách 

   Defence status: DEFENDED
   Kolibíková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This diploma thesis focuses on the support of reading preliteracy in preparatory classes. The theoretical part discusses literacy in general, reading literacy as its key domain and literacy as preparation for acquiring ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV