Now showing items 1-13 of 13

  • Dynamis a energeia: příspěvek k interpretaci Aristotelovy Metafyziky 

   Defence status: DEFENDED
   Rabas, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   v českém jazyce: V první polovině Metafyziky Théta pojednává Aristotelés o dynamis jakožto vlastnosti jsoucna. Tato dynamis je v prvé řadě počátkem změny v jiném, nebo nakolik je jiné a ve změně se uskutečňuje jako ve své ...
  • Filosofická víra u Karla Jasperse 

   Defence status: DEFENDED
   Dostál, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Karl Jaspers je myslitelem, který se ve své filosofii pokouší formulovat nenáboženský pojem víry. Práce si klade za cíl objasnit tuto Jaspersovu "filosofickou víru" jako pokusu o odpověď na otázku, "z čeho a k čemu máme ...
  • Kierkegaardova teorie osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Sklenář, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   (in English): Main focus of the thesis is Kierkegaard's description of man's existential possibilities which is framed by his theory of three existential stages - aesthetic, ethical and religious. The thesis aims at showing ...
  • Masarykovo pojetí humanity 

   Defence status: DEFENDED
   Adam, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Bakalářská práce Masarykovo pojetí humanity zkoumá ústřední témata filosofie T. G. Masaryka, ve kterých má humanita klíčové postavení. Cílem práce je vyložit význam pojmu humanity v jednotlivých tématech, ale i v celku ...
  • Možnost a skutečnost jsoucna: příspěvek k interpretaci Aristotelovy Metafyziky 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Rabas, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   v českém jazyce: V první polovině Metafyziky Théta pojednává Aristotelés o dynamis jakožto vlastnosti jsoucna. Tato dynamis je v prvé řadě počátkem změny v jiném, nebo nakolik je jiné a ve změně se uskutečňuje jako ve své ...
  • Pojetí viny u Karla Jasperse 

   Defence status: DEFENDED
   Rut, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   BACHELOR'S THESIS - Abstract in English Filip Rut - Karl Jaspers' Conception of Guilt Abstract Origin, meaning and distinction of different types of guilt are the subjects of one of Karl Jaspers' most widely read books - ...
  • Porovnanie pojatia zla u Plotina a sv. Augustína 

   Defence status: DEFENDED
   Košová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 6. 2012
   Táto bakalárska práca sa zaoberá Plotinovým a Augustínovým pojatím zla, pričom jej hlavným cieľom má byť oba pohľady porovnať a odhaliť, ktoré Plotinove myšlienky Augustína inšpirovali a v ktorých bodoch sa už musel od ...
  • Problém viny u Martina Bubera 

   Defence status: DEFENDED
   Valečková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Práce si klade za cíl objasnit pojem viny u Martina Bubera. Hlavními zdroji tohoto zkoumání budou Buberovy texty Já a Ty, Problém člověka, Obrazy dobra a zla a krátká esej Vina a pocit viny. Při rozboru těchto děl se ...
  • Rozvrh a vrženost, volní a ne-volní. Povaha lidské svobody mezi Heideggerem a Ricoeurem 

   Defence status: DEFENDED
   Haicl, Matouš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Cílem této práce je srovnat pojetí existenciálů rozvrhu a vrženosti u Martina Heideggera s dichotomií volního a ne-volního Paula Ricoeura jakožto dvou pokusů o vyjádření situace lidské svobody. V centru zájmu tohoto srovnání ...
  • Smrt a intersubjektivita 

   Defence status: DEFENDED
   Härtel, Filip Hanuš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Tématem této práce je vztah smrti a intersubjektivity jako dvou skutečností, které zásadním způsobem utvářejí naši existenci. Východiskem pro zkoumání této problematiky jsou texty Paula Ludwiga Landsberga a Karla Jasperse. ...
  • Smrt a konečnost: Jaspers vs. Sartre 

   Defence status: DEFENDED
   Chvojková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Bakalářská práce "Smrt a konečnost: Jaspers vs. Sartre " srovnává pojetí problematiky lidské smrti a především smrtelnosti v díle J.-P. Sartra a K. Jasperse. Přestože oba autoři bývají označováni za existencialisty, jejich ...
  • Two Conceptions of Thinking in H. Arendt's Writings 

   Defence status: DEFENDED
   Koloskov, Daniil (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Ve své diplomové se zaměřím na pojetí myšlení u Hannah Arendtové. Zejména se pokusím ukázat, že v díle Arendtové jsou přítomny dvě odlišné koncepce myšlení. První koncepce se opírá o komunikaci a svět. Podle této koncepce ...
  • Univerzum ako maximum contractum: k roli transcendencie a imanencie Božej v diele Mikuláša Kuzánskeho 

   Defence status: DEFENDED
   Pieterová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV