Now showing items 1-20 of 45

  • Charakterizace spektrografu s CCD kamerou 

   Defence status: DEFENDED
   Vyvlečka, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   1 Název práce: Charakterizace spektrografu s CCD kamerou Autor: Michal Vyvlečka Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D. Abstrakt: Tato práce je zaměřena na určení ...
  • Charakterizácia dvojdimenzionálneho elektromagnetu 

   Defence status: DEFENDED
   Kimák, Jozef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Abstrakt:V rámci tejto práce boli skúmané veľkosť a smer magnetického poľa generovaného prototypom dvojdimenzionálneho elektromagnetu, ktorý bol ne- dávno skonštruovaný v Laboratóriu OptoSpintroniky. Tento elektromagnet ...
  • Dynamika nosičů náboje v CdTe 

   Defence status: DEFENDED
   Kunc, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
  • Dynamika spinové polarizace v polovodičích 

   Defence status: DEFENDED
   Janda, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   V této práci se zabýváme studiem ultrarychlé laserem indukované dyna- miky magnetizace ve vzorcích feromagnetického polovodiče Ga1−xMnxAs s nominální koncentrací Mn v rozsahu x = 0,015-0,14. K získání informací o pohybu ...
  • Dynamika spinové polarizace ve ferromagnetických polovodičích 

   Defence status: DEFENDED
   Šubrt, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   V této práci jsme se věnovali problematice měření magnetooptických jevů ve feromagnetických polovodičích. Podrobně jsme analyzovali způsob jejich měření pomocí fotoelastického modulátoru a postavili jsme experimentální ...
  • Dynamika spinově polarizovaných nosičů náboje v polovodičích 

   Defence status: DEFENDED
   Rozkotová, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Práce se zabývá dynamikou spinově polarizovaných nosičů náboje a jejich vlivem na magnetizaci ve feromagnetickém polovodiči (Ga,Mn)As. Pro měření byly použity dvě metody ultrarychlé laserové spektroskopie časově rozlišená ...
  • Dynamika spinově polarizovaných nosičů náboje v polovodičích 

   Defence status: DEFENDED
   Sprinzl, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 12. 2009
  • Investigation of electrical conductivity of thin films under influence of mechanical strain 

   Defence status: DEFENDED
   Farkaš, Andrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Magnetizácia antiferomagnetických štruktúr môže byť ovládaná elektricky alebo mechanicky. Pre správnu mechanickú manipuláciu bolo v tejto práci skonštruované špeciálne zariadenie. To bolo následne preskúšané a kalibrované ...
  • Investigation of magnetization dynamics in GaMnAs by ultrafast laser spectroscopy 

   Defence status: DEFENDED
   Tesařová, Naďa (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 2. 2013
   i Abstract: This doctoral thesis is dedicated to the study of magnetization dynamics in ferromagnetic semiconductor (Ga,Mn)As using magneto-optical (MO) spectroscopy methods. The character of the magnetization dynamics ...
  • Investigation of spin structure and dynamics in magnetically ordered thin films 

   Defence status: DEFENDED
   Janda, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 1. 2021
   Název: Studium spinové struktury a dynamiky magneticky uspořádaných tenkých filmů Autor: Tomáš Janda Abstrakt: Tato dizertace se věnuje vývoji metod zobrazování a ultrarychlé manipulace magnetických textur, jako jsou ...
  • Laserová spektroskopie magneticky uspořádaných materiálů 

   Defence status: DEFENDED
   Wohlrath, Vladislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 6. 2022
   For a relatively long time, a new experimental technique for the study of magnetic materials by magneto-optical effects quadratic in sample magnetization, like Voigt effect, is being developed at Laboratory of OptoSpintronics. ...
  • Laserová spektroskopie materiálů pro spintroniku 

   Defence status: DEFENDED
   Brajer, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   V této diplomové práci se zabýváme studiem magneticky uspořádaných materiálů s výhledem na jejich použití ve spintronice. Konkrétně kovové sliti- ny FeRh, která okolo teploty 100◦ C prochází magnetickým fázovým přechodem ...
  • Laserová spektroskopie materiálů pro spintroniku 

   Defence status: RECOGNIZED
   Brajer, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 11. 2020
   V této diplomové práci se zabýváme studiem magneticky uspořádaných materiálů s výhledem na jejich použití ve spintronice. Konkrétně kovové sliti- ny FeRh, která okolo teploty 100◦ C prochází magnetickým fázovým přechodem ...
  • Laserová spektroskopie s vysokým prostorovým rozlišením 

   Defence status: DEFENDED
   Surýnek, Miloslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Spintronika je rychle se rozvíjející obor elektroniky, kde se ke zpracování a uchování dat využívá nejen náboj elektronů, ale také jejich spin. Pro studium materiálů vhodných ke konstrukci spintronických součástek je však ...
  • Magneto-optická charakterizace spintronických materiálů 

   Defence status: DEFENDED
   Wohlrath, Vladislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   This work deals with magneto-optical measurements using a recently built prototype of a two- dimensional electromagnet. In the first stage, an experimental setup for magneto-optical measurements was constructed, which ...
  • Magneto-optické štúdium antiferomagnetických materiálov pre spintroniku 

   Defence status: DEFENDED
   Kubaščík, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   The main goal of this thesis was to develop an experimental technique for investigation of ferromagnetic and antiferromagnetic materials using magneto-optical effects that are quadratic in magnetization. Using a prototype ...
  • Optical scanning profilometer 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 5. 9. 2023
  • Optická charakterizace nových materiálů pro nelineární optiku 

   Defence status: DEFENDED
   Pásztor, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
  • Optická spektroskopie antiferomagnetů 

   Defence status: DEFENDED
   Kimák, Jozef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Antiferomagnety, magneticky usporiadané materiály bez makroskopickej magnetizácie, je pomerne ťažké študovať bežnými nástrojmi magnetickej charakterizácie. Táto diplomová práca bola zameraná na ich optický výskum. Podrobne ...
  • Optická spektroskopie feromagnetických polovodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Pařízek, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Nazev prace: Optickd spektroskopie feromagnelickych polovodicu Autor: Jifi Parizek Katedra (ustav): Katedra chemickefyziky a opt iky Vedouci bakalafske prace: RNDr. Petr Nemec, Ph.D. e-mail vedoucfho: nemec@karlov.mff.cuni.cz ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV