• Brains of African mole-rats in numbers: Data for testing the social brain hypothesis 

   Defence status: DEFENDED
   Kverková, Kristina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Hypotéza sociálního mozku (SBH) předpokládá, že složité sociální prostředí je zásadním selekčním tlakem na kognitivní schopnosti vedoucím v evoluci ke zvětšování mozku. Původně byla navržena jako vysvětlení mimořádných ...
  • Buněčné složení mozku zoborožců, šplhavců a srostloprstých ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 16. 09. 2024
   Stehlík, Patrik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Recentní srovnávací studie ukazují, že mozky ptáků, ačkoliv malé, disponují vysokou procesní kapacitou. Mozky papoušků a pěvců mají vyšší hustoty neuronů než mozky savců, a zejména velcí papoušci a krkavcovití ptáci konkurují ...
  • Evoluce koncového mozku u blanatých obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlík, Patrik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Strukturní organizace koncového mozku je výrazně odlišná u savců, ptáků a ostatních plazů. Jedinečné šestivrstevné uspořádání kůry mozkové u savců dodnes nemá jasný homolog u ostatních skupin obratlovců. V průběhu posledního ...
  • Evoluce velikosti mozku a encefalizace u ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Straková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 6. 2016
   Obratlovci vykazují vysokou mezidruhovou variabilitu ve velikosti mozku. Nezávisle na sobě se vyvinuly velké mozky u ptáků a savců. Přes mnohé zásadní rozdíly v jejich anatomické stavbě recentní studie ukazují, že rozsáhlé ...
  • Evoluce velikosti mozku u letounů (Chiroptera) 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Dle převládajícího názoru se mozek v evoluci savců převážně zvětšuje a že ke zmenšení velikosti mozku dochází jen ojediněle. Na druhou stranu, energetické náklady na vývin a udržování velkého mozku jsou vysoké, teoreticky ...
  • Evoluce velikosti mozku u ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Straková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Velikostmozkuobratlovcůjeznačněproměnlivýznak,jehožvariabilitajedlouhodoběstudována. Zvyšování strukturní a funkční komplexity mozku přispívá velkým dílem k evolučnímu úspěchu obratlovců a obecně se tudíž předpokládá, že ...
  • Geny časné odpovědi jako nástroj pro studium prostorové orientace a paměti 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Vlastnosti prostředí, orientační body v prostoru a časové zařazení stavů těla a jeho pohybů jsou stěžejními prvky mapy prostoru vytvářené v mozku ("cognitive map"). Naše znalosti týkající se toho, jak je v mozku reprezentován ...
  • Izotropická frakcionace: metoda umožňující spolehlivý odhad procesní kapacity mozku 

   Defence status: DEFENDED
   David, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 6. 2016
  • Kognitivní schopnosti plazů a metody jejich výzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Polonyiová, Alexandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Reptiles are a neglected group in the study of cognitive abilities of Amniota. Due to their phylogenetic relationship with birds and mammals, knowledge about reptile brains and cognition is important to understanding their ...
  • Kompasová orientace červenky obecné (Erithacus rubecula) a pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) v Emlenových orientačních klecích: analýza role různých orientačních vodítek 

   Defence status: DEFENDED
   Lehká, Hedvika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • Magnetická orientace savců 

   Defence status: DEFENDED
   Tejmlová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Geomagnetické pole Země může živočichům poskytovat směrovou a poziční informaci. Schopnost tuto informaci vnímat a využívat se nazývá magnetorecepce. Mechanismy magnetorecepce zatím nejsou zcela známy. Tři hlavní hypotézy ...
  • Nervový systém a kognitivní schopnosti hrabavých ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Zhang, Yicheng (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   1. Abstrakt Ptačí mozek byl tradičně považován za malý, jednoduchý, složený téměř výhradně z bazálních ganglií a zabezpečující pouze instinktivní chování. V příkrém rozporu s těmito zastaralými názory recentní studie ...
  • Neurální podstata magnetorecepce u dvou modelových druhů:Fukomys anselli a Xenopus laevis 

   Defence status: DEFENDED
   Burger, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
  • Neurální substrát magnetické kompasové orientace u myši C57BL/6J 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Schopnost vnímat magnetické pole Země byla prokázána u řady živočichů, včetně zástupců všech pěti tříd obratlovců. O fyziologických mechanismech tohoto smyslu však víme jen velmi málo. Behaviorální, neuroetologické, ...
  • Neuromorfológia zrakového systému mikroftalmických cicavcov so zameraním na identifikáciu zrakovej kôry rypošov čeľade Bathyergidae a zrakovú ostrosť echolokujúcich netopierov 

   Defence status: DEFENDED
   Miklušová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Mikroftalmia sa v evucií vyvinula u nepríbuzných druhov mnohokrát nezávisle na sebe (napr. u, podzemných hlodavcov, hmyzožravcov, Afrosoricidov, vačkovcov; echolokujúcich netopierov a piskorov). Vzhľadom k tak rozsiahlej ...
  • Popáleniny v oční traumatologii s důrazem na chemická poleptání 

   Defence status: DEFENDED
   Farský, Lukáš (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 1. 4. 2008
   Popáleniny očního bělma, spojivky, rohovky a očního víčka patří mezi poranění předního segmentu oka. Poranění očí popálením jsou klasifikována jako poranění chemická (kyseliny, zásady) a poranění radiační energií (tepelným, ...
  • Pravidla buněčného škálování mozku u hrabavých ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Zhang, Yicheng (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Hrabaví ptáci (Galliformes) tvoří spolu s vrubozobými ptáky (Anseriformes) skupinu Galloanserae, která je sesterská všem Neoaves a je nejbazálnější skupinou neognátních ptáků. Přes jejich zásadní pozici ve fylogenezi ptáků, ...
  • Pravidla buněčného škálování mozku u pěvců 

   Defence status: DEFENDED
   Kocourek, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   U mnoha pěvců, především u krkavcovitých, byly demonstrovány kognitivní schopnosti srovnatelné s těmi, pozorovanými u primátů. Aby bylo možné analyzovat, jak jsou tyto podobnosti reflektovány na buněčné úrovni, stanovil ...
  • Pravidla buněčného škálování mozku u psů: Efekt domestikace a miniaturizace psích plemen 

   Defence status: DEFENDED
   Salajková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 2. 2020
   The process of domestication of the grey wolf (Canis lupus) resulted in more than 350 dog breeds attesting for an immense phenotypic plasticity of this species, reflected in the enormous variation of sizes, shapes and ...
  • Primárna senzorická kôra mikroftalmických cicavcov, prispôsobenie na habitat a spôsob života 

   Defence status: DEFENDED
   Miklušová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Mikroftalmia sa v priebehu evolie vyvinula u nepruznch druhov cicavcov niekoľkokr nezisle na sebe (napr. u hlodavcov, echolokujich netopierov, piskorov). Vzhľadom k tak rozsiahlej konvergentnej evolii, štium cicavcov s ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV