• Empirické modelování polohy zemské magnetopauzy 

   Defence status: DEFENDED
   Machková, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na navržení možného vylepšení stávajících empirických modelů polohy zemské magnetopauzy, resp. na identifikaci parametrů, které v nich nejsou řádně (či vůbec) zahrnuty. Magnetopauza je ...
  • Frekvence útlumu ve výkonových spektrech pozorovaných družicí DEMETER 

   Defence status: DEFENDED
   Záhlava, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Předmětem bakalářské práce je analýza zvláštních efekt· pozorovaných ve frekvenčně-časových spektrogramech změřených družicí DEMETER v pásmu velmi nízkých frekvencí. Jedná se o periodické utlumení frekvenční závislosti ...
  • Hvizdové vlny pozorované družicí DEMETER 

   Defence status: DEFENDED
   Záhlava, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   I když jsou hvizdy pocházející od blesků studovány již téměř celé století, jsou zde stále otázky, které čekají na vyřešení. Je zřejmé, že, alespoň v určitém rozsahu frekvencí, hvizdy významně přispívají k celkové intenzitě ...
  • Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth's Magnetosphere 

   Defence status: RECOGNIZED
   Záhlava, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   Název: Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou Autor: Jan Záhlava Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: doc. RNDr. František Němec, PhD., Katedra fyziky povrchů a ...
  • Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth's Magnetosphere 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 16. 12. 2022
   Záhlava, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 12. 2019
   Název: Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou Autor: Jan Záhlava Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: doc. RNDr. František Němec, PhD., Katedra fyziky povrchů a ...
  • Magnetosférické čárové záření pozorované družicí DEMETER 

   Defence status: DEFENDED
   Bezděková, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Ve frekvenčně-časových spektrogramech elektromagnetických vln pozorovaných ve vnitřní magnetosféře Země v rozsahu 1-8 kHz se někdy vyskytují téměř horizontální skoro rovnoběžné intenzivní čáry. Takové události byly zaznamenány ...
  • Možné přírodní emise detekované družicí Mars Express 

   Defence status: DEFENDED
   Podgorný, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá detekcemi přírodních emisí přístrojem MAR- SIS na družici Mars Express. Jsou zpracovávány frekvenční a časové údaje o radarových intenzitách měřených tímto přístrojem, tzv. ionogramy. V ...
  • Multipoint observations of magnetospheric wave phenomena 

   Defence status: DEFENDED
   Bezděková, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 12. 2020
   Elektromagnetické vlnové jevy jsou jednı́m ze základnı́ch faktorů určujı́cı́ch formovánı́ zemské magnetosféry, jelikož jsou zodpovědné za přenos energie v bezesrážkovém plazmatu. Vı́cebodová pozorovánı́ ...
  • Variability of the Martian ionosphere 

   Defence status: DEFENDED
   Maruška, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 6. 2021
   Historicky bolo štúdium ionosféry Marsu ťažké kvôli nedostatku špecializovaných prístrojov na meranie hustoty elektrónov na obežnej dráhe Marsu. Avšak od roku 2005 boli merania rádiového zákrytu doplnené radarovými meraniami ...
  • Vlnové jevy v okolí Marsu pozorované družicí MAVEN 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Klára (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Zpracováváme vybraná vlnová data namìøená dru¾icí MAVEN v období 10/2014{10/2018. V datech z pøístroje LPW se pokou¹íme najít dùkazy bles- kové aktivity na Marsu. Oèekáváme pøitom, ¾e zatímco elektromagnetický pulz pùvodnì ...
  • Vybrané vlnové jevy v zemské magnetosféře 

   Defence status: DEFENDED
   Bezděková, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Ve vnitřní magnetosféře Země hrají významnou roli elektromagnetické vlny, které svými interakcemi s částicemi představují klíčový způsob přenosu energie při absenci srážek. Elektromagnetické vlny pozorované v tomto systému, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV