• Absolutní, totální a blesková válka. Německá vojenská teorie mezi dvěma světovými válkami a její souvislosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kubeš, Radim (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Tato práce si klade za cíl předložit a uspořádat do koherentního celku základní poznatky vojenské teorie zabývající se použitím mobilních vojsk jak byla pěstována v meziválečném Německu a poukázat na souvislosti těchto ...
  • Akce Reinhard 

   Defence status: DEFENDED
   Martincová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Koncentrační a vyhlazovací tábory byly nedílnou součástí nacistického Německa, patřily pod panství "státu SS", kterému vládl Reichsfuehrer Heinrich Himmler. Tábory rozdělujeme do tří kategorií: koncentrační tábory, které ...
  • Chile a československo-chilské vztahy v letech 1920-1938 

   Defence status: DEFENDED
   Zourek, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 2. 2008
   The penetration oj unknown Central European country into the South-American markets had - despite the uneasy beginnings - shown remarkable dynamics . In the twenties the Czechoslovak export had rather experimental character ...
  • Československá pomoc rozvojovým zemím severní Afriky v 60. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Studenovský, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Cílem této diplomové práce je osvětlit problematiku československých vztahů ke státům v severní Africe. Autor si vymezil časový rozsah 60. let a soustředil se konkrétně na tyto země: Alžírsko, Libye, Maroko, Súdán a Tunisko. ...
  • Československo-korejské vztahy v době korejské války 1950-1953 

   Defence status: DEFENDED
   Janeček, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 2. 2. 2006
   Dne 25. června 1950 zahájila vojska Korejské lidově demokratické republiky masivní útok přes 38. rovnoběžku, dosavadní hranici s Jižní Koreou. Začala korejská válka, první horký konflikt války studené. Přímými protivníky ...
  • Československo-poľský spor o Javorinu v kontexte bilaterálnych vzt'ahov medzivojnového obdobia (1921-1939) 

   Defence status: DEFENDED
   Jakubec, Pavol (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   V predkladanej diplomovej práci sme sa pokúsili zrekonštruovať československopoľský spor o tatranskú obec Javorina, ktorý sa stal jedným z výrazných momentov československo-poľských vzťahov medzivojnového obdobia. Obec ...
  • Československo-poľský spor o Javorinu v kontexte bilaterálnych vzt'ahov medzivojnového obdobia (1921-1939) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Jakubec, Pavol (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 11. 2010
   In this study, an interesting chapter of Czechoslovak foreign policy linked with the High Tatras region in the north of present-day Slovakia is questioned - Polish-Czechoslovak dispute on Javorina. Unique natural setting ...
  • Československo-španělské vztahy 1945-1975 

   Defence status: DEFENDED
   Vurm, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 1. 2007
   This study deals with the history of spanish - czechoslovak relations in 1945 - 1975. In this period both countries were on the others sides of Iron curtain which separes two ideological blocks created after WWII. ...
  • Eisenhowerova administrativa a Guatemala 1954-1961 

   Defence status: DEFENDED
   Měřička, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   The aim of this diploma thesis is the U.S. effort to build a "showcase for democracy" in Guatemala during the Eisenhower administration that was doomed from the beginning. The U.S. government itself lacked both the continuous ...
  • Ekonomické aspekty německého sjednocení. Měnová unie a její následky 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Doba mezi oslavami 40. v;froci vzniku NDR a 3. rijnem roku 1990 zahmuje necely rok. V dejimich rok nemusi znamenat temer nic, na prelomu osmdesatych a devadesatych let vsak udalosti bezely mozna rychleji, nez by historikovi ...
  • Eskalace vietnamské války 1963-1965 

   Defence status: DEFENDED
   Adámek, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Některé války slavně začínají, jiné slavně končí. Válka ve Vietnamu začala nepozorovaně a když po třiceti letech končila, nejednalo se o slavný konec. Za tu dobu tří desítek let se v džungli poloostrova Zadní Indie vystřídali ...
  • Franz Josef Strauss: biografie 

   Defence status: DEFENDED
   Kaucký, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   Franz Josef Strauss was a German politician (CSU) and long-time ministerpresident of the state of Bavaria. Born in Munich as the second child of a butcher, Strauss studied German letters, history and economics at the ...
  • From Metz to Normandy. The early history of the U.S. airborne and glider units focusing on 82nd and 101st airborne divisions 

   Defence status: DEFENDED
   Janouš, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Diplomová práce "From Metz to Normandy: The early history of the U.S. Airborne and Glider unit s focusing on 82nd and 101 st Airborne Divisions" (Od Met po Normandii. Ranná historie amerických výsadkových a kluzákových ...
  • Hospodářská zahraniční pomoc při poválečné obnově ČSR se zaměřením na pomoc ze Spojených států (1944-1948) 

   Defence status: DEFENDED
   Frydryšková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   válka s Německem skončila nepodmínečnou kapitulací v květnu 1945, konec druhé světové války se datuj e 2. září kdy kapitulovalo Japonsko. Byla to do té doby nejděsivější a neniči věj ší válkou v děj inách lidstva. Zúčastnilo ...
  • "In Oil We Trust?" Politika Spojených států v Perském zálivu po konci Studené války 

   Defence status: DEFENDED
   Kašík, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 5. 2. 2007
   Práce by měla ukázat, jaká byla politika Spojených států v oblasti Perského zálivu, a zda mohla být jiná. Zároveň by měla dokázat, že i když se motiv ropy nakonec stal tím hlavním americkým národním zájmem, byl pouze ...
  • JUDr. Vladimír Vochoč - československý konzul v Marseille v letech 1938 - 1941 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 15. 9. 2006
  • Jugoslávské vojsko ve vlasti a operace Halyard 

   Defence status: DEFENDED
   Skřipský, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   Ve své diplomové práci se hodlám zabývat tématem, které není v eském prostedí dostate zpracováno. Jedná se o innost takzvaného Jugoslávského vojska ve vlasti (ravnogorských etnik pod vedením gen.Mihailovie), které pedstavovalo ...
  • Kancléř Willy Brandt (1969-1974) 

   Defence status: DEFENDED
   Kopčil, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   V současné době se historikové často vracejí k životopisům velkých osobností minulosti, jak dokládá značný počet vyšlých biografií; v uplynulých letech vyšly například životopisy W. Churchilla, K. Adenauera, N. S. Chruščova ...
  • Konrád Adenauer (v letech 1876-1955) 

   Defence status: DEFENDED
   Budská, Renáta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
   Předmětem této diplomové práce je život a politická kariéra prvního spolkového kancléře Spolkové republiky Německo Konrada Adenauera do roku 1955.1 Těžištěm práce je Adenauerova činnost v čele západoněmeckých vlád v době ...
  • Nakladatelství Svoboda v období tzv. normalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Vodenka, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Tato práce má být příspěvkem k poznání změn, kterými prošlo nakladatelství Svoboda v období tzv. normalizace. Je založena na rozboru knižní produkce v roce 1970 a pokouší se na tomto základě určit charakter těchto změn.

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV