• Adjektiva s infinitivním doplněním 

   Defence status: DEFENDED
   Munzarová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou infinitivních doplnění adjektiv. Jejím cílem je analyzovat fungování atributivní konstrukce être-Adj-Prép-VInf v současné francouzštině a pokusit se vytvořit typologii přídavných ...
  • Analyse contrastive des propositions incises en français et en anglais 

   Defence status: DEFENDED
   Khomiakova, Sofiia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 2. 2018
   Daná práce se zaměřuje na tendence sémantické rozmanitosti sloves uvozujících přímou řeč ve francouzské a anglické beletrii. Mezi těmito slovesy najdeme nejen neutrální nebo různě příznaková tranzitivní slovesa mluvení, ...
  • Analýza fungování minulého kondicionálu ve francouzštině ve světle jeho českých ekvivalentů v paralelním korpusu InterCorp 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Teoretická část práce se věnuje obecně problematice minulého kondicionálu ve francouzštině. Na základě stěžejních francouzských gramatik a rovněž učebnic francouzštiny definuje základní typy fungování tohoto slovesného ...
  • Axiologická modalita ve francouzštině 

   Defence status: DEFENDED
   Švidrnochová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   v českém jazyce Tato diplomová práce se zabývá analýzou axiologické modality ve francouzštině u vybrané skupiny emočních sloves, s přihlédnutím k jejich protějškům v češtině. Po vymezení základních pojmů (subjektivita, ...
  • Les constructions absolues attributives en français contemporain 

   Defence status: DEFENDED
   Lipská, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Atributivní absolutní konstrukce v současné francouzštině Cílem diplomové práce je podrobná analýza francouzských atributivních absolutních konstrukcí (at. AK) s důrazem na jejich sémantické vlastnosti. At. AK jsou příkladem ...
  • Constructions clivées en français et leurs équivalents en tchèque et en espagnol 

   Defence status: DEFENDED
   Dubišarová, Zdislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   French cleft sentences and their counterparts in Czech and in Spanish The aim of this thesis is to describe the impact of the thematic-rhematic structure to the occurrence of cleft sentences in French language using the ...
  • Le corpus du français d'apprenants tchèques : possibilités de sa constitution et de son exploitation 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá možnostmi vytváření a vytěžování francouzského žákovského korpusu českých mluvčích. První část práce představuje žákovské korpusy v kontextu korpusové lingvistiky na základě odborných publikací a ...
  • Différents emplois du mot comme en français contemporain (Construction « être + ADJ + comme ») 

   Defence status: DEFENDED
   Konštiaková, Kristína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá francouzským slovem comme, které se vzhledem k jeho polysémantičnosti jeví problematické, co se týče zařazení jako slovního druhu. Cílem teoretické části je zmapovat všechny užití tohoto slova s ...
  • Eléments adverbiaux en position initiale en français 

   Defence status: DEFENDED
   Fečová, Janka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Tato práce přináší ucelený pohled na fungování příslovečných určení v iniciální pozici, zaměřuje se na jejich typologii a distribuci v antepozici, a to ve dvou jazykových korpusech - publicistickém a literárním. Zároveň ...
  • Emploi du pronom « ça » en français parlé 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlovičová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   This thesis deals with the use of a demonstrative pronoun "ça" in contemporary spoken French; especially in regard to its referential and syntactical function. The theoretical part of the thesis defines the pronoun and ...
  • L'emploi pragmatique de diminutifs en français 

   Defence status: DEFENDED
   Jandeková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Key words: diminution, apostrophe, pragmatics, speech situation, linguistic corpora Abstract: This master's thesis deals with pragmatic use of diminutives in French. The theoretical part defines the category of diminutives ...
  • L'expression de la non-prise en charge en français et en tchèque 

   Defence status: DEFENDED
   Jupová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The aim of this master's thesis is to describe certain aspects of the matter of la non-prise en charge (in English, the addressor's non-commitment to the truth of the proposition). The theoretical part defines someone ...
  • Féminisation des noms de métiers - le cas du mot professeur 

   Defence status: DEFENDED
   Michalková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Ženy představují výraznou část pracovního prostředí a obsazují pozice, které byly dříve výhradně mužského charakteru. Ve francouzštině přesto můžeme najít některé povolání, funkce a tituly, jejichž ženská forma není vždy ...
  • Les formes des questions en français parlé 

   Defence status: DEFENDED
   Kollarčíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Bakalářská práce s názvem Formy otázek v mluvené francouzštině se zabývá tvořením otázek ve francouzštině a zaměřuje se na tendence rodilých mluvčích ve výběru jednotlivých tázacích forem v různých komunikačních situacích. ...
  • Jazykové chyby ve formální e-mailové komunikaci ve francouzštině a jejich dopad na dosažení komunikačního cíle 

   Defence status: DEFENDED
   Baštová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   v českém jazyce Cílem této práce je analýza jazykových problémů v nekorigovaném psaném projevu francouzských rodilých mluvčí. Zkoumané úryvky pochází z elektronické komunikace mezi klienty a firmou poskytující služby. Práce ...
  • Kodifikace ortografického zápisu jazyka ostrova Sark 

   Defence status: DEFENDED
   Neudörfl, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The purpose of this study is to document the indigenous Romance language of the Sark island located in the English Channel, known as Sark Norman. As implied by the thesis title, the original aim of the field research was ...
  • Kolísání rodu vybraných substantiv ve francouzštině 

   Defence status: DEFENDED
   Műllerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 5. 9. 2022
   The aim of this thesis is to analyze the variation of grammatical gender on a sample of selected French inanimate nouns ending in -e and on the neologism covid. The first, theoretical part of the thesis defines the issue ...
  • Konkurence indikativu a subjunktivu po verbech opinandi v předklasické a klasické francouzštině 

   Defence status: DEFENDED
   Lipská, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   The Bachelor thesis deals with the development in the usage of verb modes following verba opinandi in pre-classical and classical French. An evident change in complementation of these verbs had taken place in the 17th ...
  • Konstrukce après + složený infinitiv ve francouzštině a její protějšky v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Horníková, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Předmětem práce je francouzská infinitivní konstrukce, skládající se z prepozice après a složeného infinitivu. Cílem práce je bližší popis této konstrukce ve francouzštině a charakteristika možných českých protějšků této ...
  • Konstrukce pour + infinitiv ve francouzštině a její protějšky v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Dubišarová, Zdislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   v českém jazyce: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou infinitivní předložkové konstrukce "pour + infinitiv" ve francouzštině, s přihlédnutím k jejím protějškům v češtině. Po vymezení základních pojmů (infinitiv, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV