• Antická astrologie: znamení zvěrokruhu 

   Defence status: DEFENDED
   Látalová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 9. 2. 2006
   V dnešní době, kdy se řada lidí odvrací od exaktních věd a hledá určitou alternativu k čistě racionálnímu obrazu světa, se zvyšuje zájem o esoteriku, parapsychologii, alternativní medicínu a také astrologii. Astrologie Je ...
  • Antické lampy v několika menších českých a moravských sbírkách 

   Defence status: DEFENDED
   Šuchmová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Titul a jméno autora: Bc. Jana Šuchmová Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Ústav pro klasickou archeologii Celetná 20, Praha 1 Obor: Navazující magisterské studium oboru klasická archeologie Název ...
  • Antoninský Limes: Srovnání Antoninova valu a Odenwaldsko-Neckarské sekce Hornogermánského limitu 

   Defence status: DEFENDED
   Dyčka, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 9. 2020
   Despite the Limes Romanus has already been studied for more than 150 years, fundamental questions such as its construction, later modifications and primary function itself are still a matter of dynamic debate. From the ...
  • Architektura v Pistiru a 3D zpracování 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Předmětem diplomové práce "Architektura v Pistiru a 3D zpracování" je rozbor dochovaného souboru architektury na antické lokalitě v Pistiru. První část je zaměřena na popis geografického a historického pozadí v Thrákii v ...
  • Carnuntum. Římské město na Dunaji (1.-4. stol. př. Kr.) 

   Defence status: DEFENDED
   Broncová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 5. 2010
   Tato práce se zabývá problematikou mětstk:é zástavby římské lokality Camuntuffi. Hlavním úkolem je v prvé řadě upřesnit a zhodnotit celkovou strukturu osídlení, urbanismus a architekturu městského osídlení v prvních čtyřech ...
  • Chrámy rímsko-keltského typu v Británii 

   Defence status: DEFENDED
   Petrášová, Lucia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 2. 2015
   Táto práca sa zaoberá chrámami rímsko-keltského typu na území rímskej provincie Britannia v období 1. až 4. storočia nášho letopočtu. Prvá kapitola sa venuje chrámovej architektúre a možnej rekonštrukcii tohto typu chrámových ...
  • Dekorace římských zbrojí, a zbroje přehlídkové 

   Defence status: DEFENDED
   Syřínek, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Abstrakty Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav pro klasickou archeologii Práce bakalářská Autor práce: Michal Syřínek Téma práce: Dekorace římských zbrojí, a zbroje přehlídkové. Vedoucí práce: doc. Jiří Musil Rok ...
  • Dvere ako motív sakrálneho priestoru 

   Defence status: DEFENDED
   Eštoková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   Cílem bakalářské práce je poukázat na konkrétní příklady zobrazení nepravých dveří v etruském umění a na jejich časový vývoj v rámci zakomponovaných ikonografických vyobrazení. Závěry jsem získala tak jako z knižných ...
  • Etruské a řecké chiméry archaického období 

   Defence status: DEFENDED
   Kučová, Stanislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Tato bakalářská práce mapuje výskyt zobrazení Chiméry v archaické době v Řecku a v Etrurii a vývoj této smíšené bytosti. Budu sledovat vytváření základních typů a převládající tendence. Chiméra je námětem oblíbeným v ...
  • Etruské sakrální okrsky archaického a klasického období 

   Defence status: DEFENDED
   Kučová, Stanislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Diplomová práce se zabývá zásadami etruského členění prostoru a orientací kultovních staveb. Popisuje architekturu etruských chrámů, konstrukci sloupů, stavební materiály a odlišnosti od chrámů řeckých. Věnuje se i oltářům. ...
  • Etruské skalné hrobky a 3D modeling 

   Defence status: DEFENDED
   Votroubeková, Tatiana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Táto diplomová práca sa zaoberá etruskými hrobkami vytesanými do skalných stien, ktoré sú charakteristické pre vnútornú oblasť južnej Etrúrie a vznikali v období od druhej štvrtiny 6.storočia pred n.l. do konca 3. a začiatku ...
  • Etrusko-korintská keramika: Svébytné umění, nebo činnost kopistů? 

   Defence status: DEFENDED
   Lorenzová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
  • Exotické mačkovité šelmy v rímskej ríši: Ich symbolika a význam 

   Defence status: DEFENDED
   Kováčik, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   In this diploma thesis I will deal with symbolism and meanings of exotic cat beasts in different spheres of the Roman Empire. First part will emphasize cat beasts in general. Familiarization with species and subspecies of ...
  • Formovanie a vývoj miest v rímskej Británii v 2. a 3.storočí 

   Defence status: DEFENDED
   Petrášová, Lucia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Táto práca sa zaoberá rímskymi civilnými sídliskami, ktoré začali vznikať v provincii Britannia po jej založení, v polovici prvého storočia. V úvode popisuje charakteristické znaky týchto sídlisk a ich funkcie. Prvá kapitola ...
  • Gerulata: The Lamps. Roman Lamps in a Provincial Context 

   Defence status: DEFENDED
   Frecer, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Co všechno by měl katalog s archeologickým materiálem obsahovat? Katalog obsahuje rozsáhlý soupis 210 antických lamp z římského tábora Gerulata a přilehlého civilního osídlení. Tyto nástroje na osvětlení byly získány ...
  • Ikonografie pozdně římských mincí v letech 364 - 498 po Kr. 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   (česky) Práce se zabývá posledním vývojovým obdobím římského mincovnictví, které stojí mimo všeobecný zájem. Smyslem práce je definovat a popsat motivy užívané na římských mincích v období vymezeném počátkem vlády Valentiniana ...
  • Ikonografie římských mincí v období vlády Constantinovské dynastie 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   (česky) Římské mince ražené v období vlády Constantinovské dynastie tvoří svými motivy pozoruhodnou a svébytnou skupinu. Cílem práce je definovat a popsat motivy užívané na římských mincích v tomto období, klasifikovat ...
  • Interiéry ertruských hrobek v Cerveteri 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
  • Kolkované cihly z antické Gerulaty 

   Defence status: DEFENDED
   Nikrýn, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Účelem této práce je utřídit naše znalosti o kolkovaných cihlách nalezených v antické Gerulatě - dnešní Bratislavě Rosovcích. Kolky jsou důležitým epigrafickým materiálem a pro Gerulatu ještě nikdy nebyly celkově spracovány, ...
  • Kování pochvy římského meče v období principátu 

   Defence status: DEFENDED
   Kuník, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Práce se zaměřuje na srovnání archeologického a ikonografického materiálu, který se týká militárií období raného a středního principátu. Cílem práce je posouzení římských militárií, pocházejících především z limitních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV