Now showing items 1-20 of 80

  • Cellular and molecular mechanisms of naive T-cell priming 

   Defence status: DEFENDED
   Kramářová, Ilona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   T cell priming is a complicated signalling process involving several levels of molecular and spatiotemporal regulation. Whether TCR signalling is initiated depends on the TCR signalling threshold which is thought to be set ...
  • Daktyloskopie (Kriminalistické a právní aspekty) 

   Defence status: DEFENDED
   Stropnický, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • Determinace způsobu spáchání trestného činu 

   Defence status: DEFENDED
   Vraníková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   Předmětem této práce je způsob spáchání trestného činu a jeho determinace. Hlavním cílem tedy bylo zaměřit se na determinanty a jejich vliv na způsob spáchání trestného činu. Zároveň práce obsahuje i tématiku, která s ...
  • Evropské trestní právo 

   Defence status: DEFENDED
   Kmec, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 12. 2006
  • Kriminalistické a právní aspekty balistiky 

   Defence status: DEFENDED
   Hoznour, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 6. 2017
   This thesis deals with criminalistic ballistics both from the legal point of view and the natural science point of view. It tries to explain the issue of firearms and ammunition including their stipulation in the Czech ...
  • Kriminalistické učení o oběti trestného činu 

   Defence status: DEFENDED
   Valešová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 9. 2020
   1 Criminalistics Study of Crime Victims (Criminalistics Victimology) Abstract The submitted diploma thesis on the topic of criminalistics study of crime victims (criminalistics victimology) aims to acquaint its readers ...
  • Kriminalistické učení o oběti trestného činu 

   Defence status: DEFENDED
   Komárková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
   Kriminalistické učení o oběti trestného činu Abstrakt Předkládaná diplomová práce se věnuje učení o obětech trestných činů. Cílem této práce je představit nauku o obětech zvanou viktimologie se zaměřením především na ...
  • Kriminalistické učení o oběti trestného činu 

   Defence status: DEFENDED
   Biňovec, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 10. 2011
   Resumé Magisterská diplomová práce se zabývá otázkou kriminalistického učení o obětech trestných činů, to jest oborem, který se nazývá kriminalistickou viktimologií. Cílem práce je upozornit na otázky této problematiky, a ...
  • Kriminalistické učení o oběti trestného činu 

   Defence status: DEFENDED
   Kallabová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 5. 2022
   1 Criminalistic theory of victims of crime Abstract The diploma thesis focused on Criminalization of Crime Victims deals with the issue of victims from the perspective of criminalistic victimology, which is a relatively ...
  • Kriminalistické učení o oběti trestného činu (kriminalistická viktimologie) 

   Defence status: DEFENDED
   Fereš, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 5. 2016
   Resumé Cílem této práce je stručně představit kriminalistickou viktimologii a pojednat o oběti trestného činu. Práce je rozdělena do šesti kapitol, pohlížejících na související problematiku z různých úhlů pohledu. První ...
  • Kriminalistické učení o oběti trestného činu (kriminalistická viktimologie) 

   Defence status: DEFENDED
   Kavková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 1. 2019
   Kriminalistické učení o oběti trestného činu (kriminalistická viktimologie) Abstrakt Předkládaná diplomová práce staví do popředí osobu oběti a její význam v rámci kriminalistické viktimologie, učení o oběti trestného činu. ...
  • Kriminalistické učení o oběti trestného činu (Kriminalistická viktimologie) 

   Defence status: DEFENDED
   Jaňourová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 10. 2007
  • Kriminalistické učení o oběti trestného činu (Kriminalistická viktimologie) 

   Defence status: DEFENDED
   Mydlářová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   - 51 - Část VI. Závěr Cílem mé diplomové práce je poukázat na nutnost poskytnout oběti zločinu dostatečnou ochranu v souladu s mezinárodními závazky, ke kterým se Česká republika zavázala. Podle mého názoru, je třeba mít ...
  • Kriminalistické učení o oběti trestného činu - Kriminalistická viktimologie 

   Defence status: DEFENDED
   Kálal, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
   Problematika obětí trestných činů z pohledu kriminalistiky tak, jak lze pozorovat mimo jiné i na předložené práci je nepochybně problematikou, kterou je třeba se zabývat. Získané poznatky o obětech lze velmi často využít ...
  • Kriminalistické učení o oběti trestného činu /kriminalistická viktimologie/ 

   Defence status: DEFENDED
   Konvičková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 11. 2015
   Kriminalistické učení o oběti trestného činu (kriminalistická viktimologie) (abstrakt) V této diplomové práci se pokouším stručně nastínit některá základní témata, která se týkají kriminalistické viktimologie. Věnuji se v ...
  • Kriminalistické učení o oběti trestného činu /kriminalistická viktimologie/ 

   Defence status: DEFENDED
   Žežulková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
  • Kriminalistické učení o oběti trestného činu /kriminalistická viktimologie/ 

   Defence status: DEFENDED
   Junková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   71 Abstrakt Předkládaná práce pojednává o obětech trestných činů z kriminalistického hlediska. Stručně představuje vědu zvanou kriminalistická viktimologie. Tato věda je relativně nová a teprve hledá své místo mezi příbuznými ...
  • Kriminalistické verze 

   Defence status: DEFENDED
   Skrášek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 2. 2009
   52 10. Závěr Každá lidská činnost používá k dosahování svých cílu různých, ať vlastních nebo převzatých metod. Stejně tak kriminalistika převzala nebo vytvořila množství metod, které každodenně používá k dosahování svých ...
  • Kriminalistické verze 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 29. 11. 2022
   Investigative hypothesis Abstract This thesis deals with the topic of investigative hypothesis as a part of criminalistic science and a method of criminalistic practice. The aim of the thesis is to provide a thorough ...
  • Kriminalistický význam způsobu spáchání trestného činu 

   Defence status: DEFENDED
   Lukášová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 5. 2016
   Tato práce řeší tématiku způsobu spáchání trestného činu, přičemž je zaměřena především na jeho kriminalistický význam. Hlavním úkolem práce je poskytnutí co nejkomplexnějšího obrazu zahrnujícího všechny podstatného aspekty ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV