• Alternativní kultura v České republice po roce 1989 

   Chorvátovičová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Práce se zabývá fenoménem alternativní kultury a jejím vztahem k veřejné politice. V první části se snaží definovat, co to vlastně znamená alternativní kultura a staví tak na poznatcích hlavně ze sociologie a kulturologie. ...
  • Chudoba a její řešení v systémech sociální pomoci 

   Světlíková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
   Tato práce se zabývá problematikou chudoby a možnostmi jejího řešení. Nejprve sleduje historicko - právní vývoj tohoto fenoménu na našem území. Poté se zabývá teoretickým vymezením chudoby, jednotlivými koncepty jako ...
  • Chudoba a její řešení v systémech sociální pomoci 

   Hanke, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 3. 2008
  • Chudoba jako sociální událost 

   Spěvák, Alexandr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 11. 2013
   Cílem této diplomové práce je provedení analýzy problému chudoby, popsání pojem, vysvětlení důvodů a příčin vzniku chudoby a navrhnout řešení pro její předcházení. Dále pak je provedena analýza chudoby v České republice a ...
  • Česká rodina a její alternativy ve dvacátém století 

   Kupková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Dětská kriminalita v České republice 

   Kropáčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • Domácí násilí na dětech se zaměřením na analýzu systému péče o ohrožené děti 

   Krejčíková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce s názvem "Domácí násilí na dětech se zaměřením na analýzu systému péče o ohrožené děti" identifikuje jednotlivé typy a formy násilí na dětech, jejich dopady a následky. Práce je zaměřena na syndrom týraného, ...
  • Domácí násilí ve společnosti 

   Trnková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   v českém jazyce Domácí násilí ve společnosti Tato práce vymezuje domácí násilí jako velmi široký složitý sociální (genderový) a právní pojem, čemuž odpovídá i její členění do dvou logických celků. Teorii domácího násilí a ...
  • Efektivita institucí péče o duševně nemocné v České republice 

   Hrbáčová, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Finanční podpora rodin s dětmi v různých typech sociálního státu 

   Neumanová, Monika Catherine (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce "Finanční podpora rodin s dětmi v různých typech sociálního státu" se zabývá problematikou přímé státní finanční podpory rodin s dětmi v České republice, přičemž pozornost je věnována zejména dávkám porodného, ...
  • Formy sociální pomoci starým občanům 

   Součková, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 3. 2010
  • Harmonizace rodinného a pracovního života 

   Vejvodová, Renata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 12. 2006
  • Historie sociálního státu 

   Krotil, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 6. 2016
   Resumé Tato práce si klade za úkol popsat historii sociálního státu a forem sociálního zabezpečení, které sociálnímu státu předcházely. První kapitola otevírá otázku o poslání státu v sociální oblasti. Dále se věnuje ...
  • Institucionální řešení problematiky nechtěných dětí 

   Burešová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou nechtěných dětí v České republice a hledá odpovědi na její řešení. Nechtěné děti jsou dětmi, o které se jejich rodiče starat z jakéhokoli důvodu nechtějí. Institucionální řešení ...
  • Institucionální řešení problematiky nechtěných dětí 

   Burešová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 12. 2016
   ČJ Tato rigorózní práce se zabývá problematikou nechtěných dětí v České republice a hledá odpovědi na její řešení. Nechtěné děti jsou dětmi, o které se jejich rodiče starat z jakéhokoli důvodu nechtějí. Institucionální ...
  • Institucionální řešení problematiky nechtěných dětí v ČR 

   Bošková, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Shrnutí Diplomová práce "Institucionální řešení problematiky nechtěných dětí v ČR" se, jak vyplývá z názvu, zabývá řešením problému nechtěných dětí. Nechtěné dítě je dítě, které je ve své rodině nežádoucím, nechtěným a ...
  • Mateřská a rodičovská dovolená v České republice a Rakousku 

   Kubová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 6. 2009
   V posledních letech se pozornost veřejnosti, odborníků i českého státu stále více zaměřuje na oblast podpory rodin. Nezastupitelné funkce rodiny, zvláště výchovná a emocionální, jsou stále patrnější, stejně jako názor, že ...
  • Nabídka služeb péče o děti do tří let věku v České republice 

   Čadyová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Diplomová práce s názvem "Nabídka služeb péče o děti do tří let věku v České republice" se zabývá problematikou nedostatečné podpory služeb péče o děti do tří let věku v České republice v souvislosti s harmonizací pracovních ...
  • Náhradní mateřství 

   Brzobohatá, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Názory mladé generace na rodinu a důsledky pro českou rodinnou politiku 

   Zdražilová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV