• Alternativní kultura v České republice po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Chorvátovičová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   This thesis describes the phenomenon of alternative culture in public policy. The first part seeks to define what alternative culture means and builds on the research mainly from sociology and cultural studies. Very useful ...
  • Chudoba a její řešení v systémech sociální pomoci 

   Defence status: DEFENDED
   Hanke, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 3. 2008
  • Chudoba a její řešení v systémech sociální pomoci 

   Defence status: DEFENDED
   Světlíková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
   Tato práce se zabývá problematikou chudoby a možnostmi jejího řešení. Nejprve sleduje historicko - právní vývoj tohoto fenoménu na našem území. Poté se zabývá teoretickým vymezením chudoby, jednotlivými koncepty jako ...
  • Chudoba jako sociální událost 

   Defence status: DEFENDED
   Spěvák, Alexandr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 11. 2013
   Cílem této diplomové práce je provedení analýzy problému chudoby, popsání pojem, vysvětlení důvodů a příčin vzniku chudoby a navrhnout řešení pro její předcházení. Dále pak je provedena analýza chudoby v České republice a ...
  • Česká rodina a její alternativy ve dvacátém století 

   Defence status: DEFENDED
   Kupková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Dětská kriminalita v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kropáčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • Domácí násilí na dětech se zaměřením na analýzu systému péče o ohrožené děti 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčíková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   The diploma thesis, named "Domestic violence against children, focusing on the analysis of the system of care for vulnerable children" identifies different types and forms of violence against children, their ...
  • Domácí násilí ve společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Trnková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   v českém jazyce Domácí násilí ve společnosti Tato práce vymezuje domácí násilí jako velmi široký složitý sociální (genderový) a právní pojem, čemuž odpovídá i její členění do dvou logických celků. Teorii domácího násilí a ...
  • Efektivita institucí péče o duševně nemocné v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Hrbáčová, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Finanční podpora rodin s dětmi v různých typech sociálního státu 

   Defence status: DEFENDED
   Neumanová, Monika Catherine (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   The diploma thesis "Financial support to the families with children in the different types of welfare state" deals with the direct governmental financial support to the families with children in the Czech Republic. The ...
  • Formy sociální pomoci starým občanům 

   Defence status: DEFENDED
   Součková, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 3. 2010
  • Harmonizace rodinného a pracovního života 

   Defence status: DEFENDED
   Vejvodová, Renata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 12. 2006
  • Historie sociálního státu 

   Defence status: DEFENDED
   Krotil, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 6. 2016
   Resumé Tato práce si klade za úkol popsat historii sociálního státu a forem sociálního zabezpečení, které sociálnímu státu předcházely. První kapitola otevírá otázku o poslání státu v sociální oblasti. Dále se věnuje ...
  • Institucionální řešení problematiky nechtěných dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 12. 2016
   AJ This thesis deals with the problem of unwanted children in Czech Republic and looks for answers to solve it. Unwanted children are those children whose parents, for whatever reason, do not want to take care of them. ...
  • Institucionální řešení problematiky nechtěných dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou nechtěných dětí v České republice a hledá odpovědi na její řešení. Nechtěné děti jsou dětmi, o které se jejich rodiče starat z jakéhokoli důvodu nechtějí. Institucionální řešení ...
  • Institucionální řešení problematiky nechtěných dětí v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Bošková, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Shrnutí Diplomová práce "Institucionální řešení problematiky nechtěných dětí v ČR" se, jak vyplývá z názvu, zabývá řešením problému nechtěných dětí. Nechtěné dítě je dítě, které je ve své rodině nežádoucím, nechtěným a ...
  • Mateřská a rodičovská dovolená v České republice a Rakousku 

   Defence status: DEFENDED
   Kubová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 6. 2009
   V posledních letech se pozornost veřejnosti, odborníků i českého státu stále více zaměřuje na oblast podpory rodin. Nezastupitelné funkce rodiny, zvláště výchovná a emocionální, jsou stále patrnější, stejně jako názor, že ...
  • Nabídka služeb péče o děti do tří let věku v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Čadyová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   The thesis called "The offer of childcare services for children up to three years of age in the Czech republic" concerns the low support of such services in the Czech republic in context with reconciliation of work- and ...
  • Náhradní mateřství 

   Defence status: DEFENDED
   Brzobohatá, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Názory mladé generace na rodinu a důsledky pro českou rodinnou politiku 

   Defence status: DEFENDED
   Zdražilová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV