• Chromosom Y v hybridní zóně myší 

   Rubík, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Zóna kontaktu mezi poddruhy myši domácí Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus je jednou z nejintenzivněji zkoumaných hybridních zón. Je tomu tak i díky zjištěné rozsáhlé introgresi chromozomu Y poddruhu M. m. ...
  • Genetická struktura izolovaných populací hýla rudého (Caprodacus erythrinus) 

   Šašková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Diplomová práce se zabývá původem a demografickými charakteristikami geograficky izolovaných, nedávno vzniklých populací hýla rudého (Carpodacus erythrinus) na západním okraji areálu druhu. Práce je zalo.ena na nově získaných ...
  • Genetické důsledky dramatických změn kontaktu a velikosti populací bobra evropského (Castor fiber) 

   Náhlovský, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Bobři prošli v posledních několika staletích dramatickým snížením velikosti populací následovaným expanzí podpořenou reintrodukcemi. V důsledku tohoto bottlenecku je zřejmě genetická variabilita velmi ochuzena. Je známo ...
  • Heterozygotnost, genetická kompatibilita a fitness u hýla rudého (Carpodacus erythrinus) 

   Baudysová, Olga (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   4 Abstrakt V první části mé diplomové práce se zabývám vztahem heterozygotnosti a fitness hýlů rudých (Carpodacus erythrinus). Na zkoumání tohoto vztahu u mno- ha druhů se v minulých letech a hlavně nyní zaměřuje bezpočet ...
  • Hostitelská specifita, diverzita a distribuce malarických parazitů v kontaktní zóně dvou druhů slavíků 

   Šíma, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Předpokládá se, že kontaktní zóna ptáků funguje jako bariéra pro rozšiřující se populace parazitů. Studoval jsem Haemosporida (rodů Plasmodium, Haemoproteus a Leucocytozoon) dvou druhů slavíků, jejichž kontaktní zóna leží ...
  • Hybridní původ bobrů ve střední Evropě 

   Albrechtová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá původem našich populací a studiem genetické variability populací bobra evropského (Castor fiber) na většině jeho areálu rozšíření. Podařilo se nám shromáždit vzorky DNA z našich populací, ...
  • Kandidátní geny pro behaviorální adaptace u tropických a temperátních ptáků 

   Křístková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   The use of candidate genes has become a widespread approach in the study of behavioral adaptations. Gene function is often maintained in very distant evolutionary lines. This approach allows us to extend knowledge about ...
  • Koevoluce tropických ptačích ektoparazitů 

   Gajdošová, Magdalena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Host-parasite associations are born by cospeciations or by host switches. Feather lice have traditionally been used as model parasites for studying these events and underlying ecological factors. By now tens of analyses ...
  • Kospeciace ptačích ektoparazitů 

   Gajdošová, Magdalena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 6. 2016
   V situaci, kdy jsou na sebe dva taxony silně ekologicky vázány, může speciace jednoho z nich vyvolat speciaci druhého, čímž dochází k jevu zvanému kospeciace. Kospeciace lze očekávat například u hostitelsky specifických ...
  • Myš domácí jako modelový organismus studia genetiky speciace 

   Janoušek, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Nadmořská výška jako faktor ovlivňující genetickou strukturu populací 

   Havelková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Výškový gradient vytváří příhodný systém pro výzkum populací z různých nadmořských výšek a vlivu jak neutrálních evolučních procesů, tak lokálních podmínek na jejich genetickou strukturu. Adaptaci různých genotypů místním ...
  • Ovlivňují ptačí malárie reprodukční úspěch hostitele? 

   Krausová, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Malarické onemocnění způsobované intracelulárními parazity je u ptáků velice časté. Pokud nedojde vlivem infekce k úmrtí nakaženého jedince, může docházet k ovlivňování různých úrovní fitness, které mohou mít následky také ...
  • Parazité způsobující ptačí malárii a jejich přenašeči 

   Synek, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   Parazity způsobující ptačí malárii řadíme mezi Haemosporida, která představují monofyletickou skupinu dixenních protist patřících do kmene Apicomplexa. Jejich nepohlavní množení probíhá v obratlovčím mezihostiteli a ke ...
  • Příprava mikrosatelitových markerů pro studium koroptve polní (Perdix perdix) 

   Vaněčková, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Cílem mé práce byla konstrukce setu mikrosatelitových markerů pro koroptev polní (Perdix perdix). Podařilo se mi vyizolovat sedm nových mikrosatelitů specifických pro tento druh a další lokusy jsem pak převzala od blízce ...
  • Ptačí malárie vlaštovky obecné 

   Krausová, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Ptáci migrující na dlouhé vzdálenosti se mohou setkat se širokým spektrem parazitů. V rámci jednoho druhu různé populace často využívají různé migrační trasy a mohou i zimovat na odlišných lokalitách. Lze předpokládat, že ...
  • Původci ptačí malárie a ostatní hemosporida hýla rudého (Carpodacus erythrinus) 

   Synek, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
  • Recentně aktivní L1 a B1 retrotransposony v myším genomu 

   Janoušek, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Diplomová práce je zaměřena na studium dvou recentně aktivních rodin retrotransposonů v genomu myši domácí. Jsou to L1 a B1 retrotransposony. Cílem práce bylo najít polymorfní inserce vzniklé recentní aktivitou retrotransposonů. ...
  • Společné hnízdění a péče o potomstvo u neafrických hlodavců 

   Albrechtová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
  • Vlastnosti recentně aktivních B2 inzercí v myším genomu 

   Stehlíková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
  • Využití B2 inzercí pro populační genetiku myší 

   Kubešová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   1. Prolog Nejvíce zkoumaným savcem (s výjimkou člověka) je drobný živočich, všemi velice dobře známý a provázející člověka odnepaměti. Je to domácí myš. Narozdíl od obrovského množství poznatků o inbredních kmenech myší ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV