Now showing items 1-17 of 17

  • Analýza okcitánského jazyka v jeho regionální podobě Nissart 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecký, Šimon (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   (in English) The aim of this work is to analyse the dialect of the Occitan language in its regional form Niçart. Here we will focus on the issue of the relationship of the Occitan dialect to society and also on historical ...
  • Anglicismy v současné francouzštině užívané tzv. generací Z 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 22. 6. 2022
   The thesis deals with the occurrence of anglicisms used by the so-called generation Z in the contemporary French language. The theoretical part provides a general look into the theme of loanwords in general and afterwards ...
  • Anglické přejímky z oblasti gastronomie v současné québecké francouzštině 

   Defence status: DEFENDED
   Pazlarová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   The bachelor's thesis aims to analyse anglicisms used in gastronomy in current Québec French of the students of Université de Montréal in Canada. The theory consists of a short chapter on the geography of Québec and its ...
  • Argot v mluvě současné francouzské mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Kunášková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 6. 2020
   This Bachelor's thesis places as its primary goal the exploration of a certain part of the argot lexicon found in the speech of contemporary French youth. Another goal is to point out differences, or possible agreement, ...
  • Belgicismy v metalingvistickém korpusu a jejich užití ze strany rodilých mluvčích 

   Defence status: DEFENDED
   Boháčková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   v českém jazyce: Cílem bakalářské práce je popsat lexikum na území dnešního Belgického království, a to na základě jeho zastoupení v metalingvistickém korpusu, který bude vycházet z údajů obecného slovníku francouzštiny ...
  • Číselné výrazy ve francouzské frazeologii a jejich překlady do češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Guštarová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou překladu francouzských frazémů do češtiny. Konkrétně je zaměřena na ustálená slovní spojení obsahující číselné výrazy. Teoretická část práce je rozdělena na dvě velké kapitoly, ...
  • Les emprunts français concernant les domaines de la boulangerie et de la pâtisserie artisanales utilisés en tchèque 

   Defence status: DEFENDED
   Šošolíková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   The thesis deals with French loanwords from the field of artisanal baking and confectionery used in Czech. The theoretical part explores in more detail the concept of linguistic borrowings in general, in order to synthesize ...
  • Étude contrastive du lexique du rap français et québécois: exemple de chansons des rappeurs Nekfeu et Koriasse 

   Defence status: DEFENDED
   Kurková, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Kontrastivní studie lexika francouzského a québeckého rapu: příklad písní rapperů Nekfeua a Koriasse Diplomová práce se zabývá porovnáním lexika francouzštiny Francie a québecké francouzštiny na textech písní francouzského ...
  • Kodifikované anglické přejímky v současné francouzštině a jejich percepce rodilými mluvčími 

   Defence status: DEFENDED
   Graciasová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Diplomová práce pojednává o anglických přejímkách, které pronikly do francouzského jazyka během posledních 5 let a staly se součástí metalingvistického korpusu. Cíl práce je dvojí; na jedné straně dojde k analýze anglických ...
  • Kontrastivní analýza výskytu a užití nadávek v češtině a francouzštině s přihlédnutím k překladovým ekvivalentům 

   Defence status: DEFENDED
   Kubík, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   (in English) The bachelor's thesis examines and compares the occurrence and use of swearing in Czech and French. It is a theoretical-empirical work. In the first part, the author aims to define terms such as vulgarism, ...
  • Lexikografické uchopení jazykových registrů na příkladu slovníků obecného jazyka francouzského 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Bakalářská práce Lexikografické uchopení jazykových registrů na příkladu slovníků obecného jazyka francouzského představuje čtenáři problematiku jazykových registrů a jejich značení ve francouzských slovnících Le Petit ...
  • Lexique substandard du visage en français et ses équivalents tchèques : points de vue argotologique et lexicographique 

   Defence status: DEFENDED
   Vojáčková, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 1. 2022
   Diplomová práce se zabývá substandardními výrazy částí obličeje ve francouzském jazyce, konkrétně synonymy úst, očí, uší a nosu. V teoretické části vymezuje definici argotu obecně, jeho historii a procesy tvoření slov. V ...
  • La perception des régionalismes dans les dictionnaires de langue générale du français 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 5. 9. 2022
   The bachelor thesis deals with the grasp of regionalisms in general dictionaries of the French language and their perception in France. The theoretical part endeavours to define the term regionalism within the scope of ...
  • Le phénomène d'énantiosémie en français contemporain 

   Defence status: DEFENDED
   Syerikova, Marharyta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Fenomén enantiosémie v současné francouzštině Diplomová práce se věnuje enantiosémii v současné francouzštině. Jedná se o lingvistický jev, který svou povahou spadá do oblasti lexikální sémantiky, nicméně se mu dostává ...
  • Québécismes en français contemporain et leur perception en France 

   Defence status: DEFENDED
   Šurabová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Práce se zabývá studiem lexika na území dnešního Québeku, a to na základě metalingvistického korpusu, který je vytvořený podle údajů vycházejících ze slovníku quebeckých výrazů Dictionnaire des expressions québécoises. ...
  • Le rôle et les spécificités du français sur le territoire de la Guyane française 

   Defence status: DEFENDED
   Houšková, Nela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   French Guiana is an overseas territory of France situated in South America. Owing to the presence of Indian, Creole or Asian language families, Guiana is really linguistically interesting. This bachelor thesis primarily ...
  • Slovotvorný proces tronkace a jeho prezentace a uchopení v učebnicích francouzštiny na úrovni B1 

   Defence status: DEFENDED
   Niedermaierová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 6. 2020
   Word forming process of clipping and its presentation and comprehension in French textbooks at B1 level This diploma thesis focuses on the word formation process of clipping and its presentation and seizing in French ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV