• Důvody spolupráce s externími poradci 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasák, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Diplomová práce si klade za cíl na základě poznatků z praktické zkušenosti ze spolupráce s externími poradci i vlastního působení jako externí poradce a literatury formulovat hypotézu v oblasti práce externích poradců pro ...
  • Firemní kultura a její souvislosti s osobnostními aspekty zaměstnanců a jejich motivací k výkonu 

   Defence status: DEFENDED
   Sládková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá firemní kulturou ve vztahu k pracovní spokojenosti, motivaci a pracovní výkonnosti zaměstnanců konkrétní malé firmy (30 zaměstnanců a 4 lidé ve vedení). Firemní kultura se jednoznačně podílí na ...
  • Firemní kultura a její vztah ke kultuře národní 

   Defence status: DEFENDED
   Šislerová, Julie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Predmetem této bakalárská práce je problematika vztahu mezi podnikovou a národní kulturou. To znamená, do jaké míry je podniková kultura ovlivnena národním charakterem zeme, ve které pusobí. Zamýšlí se predevším nad tím, ...
  • Firemní kultura malého podniku a její dopad na efektivitu fungování 

   Defence status: DEFENDED
   Železná, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   (česky) Diplomová práce se zabývá analýzou firemní kultury malého podniku se specifickým zaměřením. Firemní kultura je těžce uchopitelný pojem, který ovlivňuje fungování každého podniku. Cílem práce bylo provést diagnostiku ...
  • Genderové nerovnosti na trhu práce v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Škorvagová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Má práce se zaměřuje na genderové nerovnosti u Policie České republiky. Konkrétními oblastmi mého zájmu jsou policejní pracovní pozice vyžadující, jak administrativní práci, tak v práci terénu, které jsou primárně označované ...
  • Generační rozdíly a jejich dopad na hodnotovou orientaci a postoje k práci 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Tato práce se zabývá dopadem generačních rozdílů na postoje k práci a hodnotovou orientaci a zároveň zkoumá, do jaké míry jsou postoje k práci a hodnoty lidí vykonávajících stejnou profesi ovlivněny generačním původem a ...
  • Generační rozdíly v postojích k práci a řízení diverzity 

   Defence status: DEFENDED
   Milerová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Tato práce pojednává o generačních rozdílech v postojích k práci a řízení diverzity. Cílem práce bylo nejprve popsat mezigenerační rozdíly v postojích k práci, které jsou typické pro mladou a starší generaci, poté čtenáře ...
  • Interkulturní komunikace v podnikání 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Bakalářská práce "Interkulturní komunikace v podnikání" pojednává o komunikaci na pracovišti mezi příslušníky odlišných kultur. Uvádí kulturní teorie a definuje základní pojmy vztahující se k problematice. Podrobně rozebírá ...
  • Konflikt jako sociální proces v organizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Kolmanová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá tématem konfliktů v organizaci. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část se nejprve věnuje vymezení základních pojmů organizace, sociální proces a konflikt. Práce se nejvíce zabývá ...
  • Management ve veřejném sektoru 

   Defence status: DEFENDED
   Fikejzlová, Ivona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Téma této práce je Management ve veřejném sektoru. Je strukturována na část teoretickou, kde se zabývám prameny sociologie organizace a managementu, dále pak obecně veřejným sektorem a jeho organizací v České republice. ...
  • Manažer současnosti a možnosti jeho potenciálního rozvoje do budoucna 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Tolarová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Anotace: Tématem této bakalářské práce je profil manažera a možnosti jeho rozvoje. Práce je rozdělena do několika částí, které mají vliv na definování této problematiky. V první části jsou popsány pojmy management a manažer. ...
  • Manažer současnosti a možnosti jeho potenciálního rozvoje do budoucna 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Tolarová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tématem mé bakalářské práce je profil manažera současnosti a možnosti jeho rozvoje. Práce je rozdělena do několika částí, které mají vliv na definování této problematiky. Nejprve je popsána úloha manažera v organizaci a ...
  • Mezinárodní mobilita zaměstnanců. Mezinárodní mobilita zaměstnanců uvnitř firmy 

   Defence status: DEFENDED
   Fördösová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Hlavním cílem této bakalářské práce je přiblížení procesu mezinárodní mobility zaměstnanců probíhajícího uvnitř firem. Práce je členěna do dvou základních částí - teoretické a praktické. První část přináší teoretické ...
  • Možnosti intervencí organizačního rozvoje: příklad vybrané organizace 

   Defence status: DEFENDED
   Jechová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   v českém jazyce Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybrané stavební firmy, především zavedením empirické sondy do oblasti zhodnocení vztahů ve vybrané pracovní skupině organizace, a posléze možnostmi aplikace potřebných ...
  • Organizace v kontextu procesů zavádění změn 

   Defence status: DEFENDED
   Růthová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Tato práce se zabývá procesem zavádění změn v organizacích. Na začátku je definován pojem změna a představena disciplína change managementu, která se procesem zavádění změn přímo zabývá, dále je vysvětlen pojem organizace ...
  • Organizační kultura a její vliv na činnost organizace 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Tématem této bakalářské práce Je "Organizační kultura a její vliv na činnost organizace". V teoretické části se zaměřuje na představení základních definic, pojmů a aspektů souvisejících s organizační kulturou. Dále rozebírá ...
  • Organizační kultura a její vliv na činnost podniku 

   Defence status: DEFENDED
   Matušková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Tato bakalarska prace je jednim z moznych pohledu na organizacni kulturu ajeji vliv na Cinnost podniku. Snazila jsem se vysvetlit jednotlive pojmy a jevy, ktere se k organizacni kultufe vazou. Popisuji, CO to organizacni ...
  • Organizační kultura zdravotnického zařízení a její odraz ve spokojenosti a stabilizaci zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Piloušková, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   (česky) Bakalářská práce je zaměřena na spokojenost zdravotnického personálu Oblastní nemocnice Trutnov. Výzkumnými otázkami jsou vlivy na tendence k odchodům a aspekty, které respondenty motivují k tomu, aby na svém ...
  • Organizační kultura zdravotnického zařízení: případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Tématem této diplomové práce je "Organizační kultura zdravotnického zařízení: případová studie". V teoretické části se zaměřuje na představení základních definic, pojmů a aspektů souvisejících s organizační kulturou. Dále ...
  • Pracovní aktivita studentů vysokých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenková, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Každý jedinec je součástí nějaké skupiny a to ovlivňuje také jeho sociální charakter. Skupina je pro jedince přitažlivá v takové míře, v jaké uspokojuje jeho potřeby. Podle míry uspokojování potřeb ve skupině se dostává ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV