• Apolonios Dyskolos a jeho spis Peri antonymias. Úvodní studie a komentovaný překlad části textu. 

   Defence status: DEFENDED
   Hřibal, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Úvodní studie souhrnně představuje Apollónia Dyskola, nejvýznamnějšího řeckého antického gramatika. Pojednává o jeho osobě, o důležitých technických otázkách jeho díla a zejména o jeho gramatické nauce se zaměřením na ...
  • Atticistické slovníky římského období: zdroj informací o klasické attičtině 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněk, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   This thesis analyses the ancient Greek lexica concerning the unique characteristics of the Attic dialects and the atticist lexica. The two most important - The Ecloga of Phrynichus and the so called Antiatticist - are put ...
  • Dialekt Quintova eposu Posthomerica ve srovnání s homérským dialektem 

   Defence status: DEFENDED
   Kodetová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 6. 2022
   The thesis explores the Book 5 of the Posthomerica and discusses the issue of the occurrence of augment and contraction of verbs compared to the Homeric dialect. Unlike Classical Greek, where verb forms with stems ending ...
  • Dionýsios Thrax a jeho Techné Grammatiké. Úvod, překlad, komentář 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   V první části této studie jsem se snažila představit schéma a obsah nejstarší dochované řecké gramatiky, Techné Grammatiké Dionýsia Thráckého, a zasadit ji do historického rámce. Pozornost byla věnována také problému ...
  • Lexikální koheze v klasické řečtině 

   Defence status: DEFENDED
   Kodetová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   This Bachelor's thesis is focused on lexical cohesion and its types. Furthermore, it deals with the effect of these types in a Greek text. The goal of this thesis was firstly to map the individual approaches to issue of ...
  • Neprototypické použitie imperfekta slovies dicendi v naratívnej próze klasickej gréčtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Sekáčová, Kristína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   v angličtině 1) To create brief characteristics of particular functions of the Greek imperfect based on papers from reputable scientific handbooks of the greek grammar: Rijksbaron, Smyth, Schwyzer - Debrunner, Kühner - ...
  • Osthoffov zákon a krátenie dlhých vokálov v gréčtině 

   Defence status: DEFENDED
   Bakyta, Ján (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Osthoffův zákon, formulovaný Hermannem Osthoffem jako pravidlo vysvětlující lepším způsobem střídání dlouhých a krátkých vokálu (diftongů) v některých řeckých paradigmatech než předpoklad starého ablautu, je v předkládané ...
  • Prézens historický v klasické řečtině a jeho ekvivalenty v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Loušová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   This bachelor's thesis studies the historic present in Ancient Greek and compares it with the historic present in Czech language. In the first part of the work the most important opinions and studies on the topic are ...
  • Řecká lexikografie v antice 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněk, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Tato práce rozebírá podobu řeckých starověkých lexikografických děl. Jednotlivé slovníky jsou zařazeny do skupin podle společného způsobu výkladu slov a podle typu slovní zásoby. Ke každé skupině jsou uvedeny, jsou-li díla ...
  • Slovesný vid v řečtině (se zaměřením na problematiku futura) 

   Defence status: DEFENDED
   Vařeková, Jarmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   V této práci jsem načrtla hlavní body a problémy slovesné kategorie vidu, její realizace a jejích funkcí ve starořečtině. Vycházela jsem z definice kategorie vidu, jak ji podúvá obecná lingvistika, nikoliv primárně z ...
  • Syntaktické konstrukce po slovesech declarandi v klasické řečtině 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 2. 2022
   Bakalářská práce "Syntaktické konstrukce po slovesech declarandi v klasické řečtině" pojednává o obsahových propozicích, které následují po vybraných slovesech declarandi. Soustředí se především na formu a četnost obsahových ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV