• Apolonios Dyskolos a jeho spis Peri antonymias. Úvodní studie a komentovaný překlad části textu. 

   Hřibal, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Úvodní studie souhrnně představuje Apollónia Dyskola, nejvýznamnějšího řeckého antického gramatika. Pojednává o jeho osobě, o důležitých technických otázkách jeho díla a zejména o jeho gramatické nauce se zaměřením na ...
  • Atticistické slovníky římského období: zdroj informací o klasické attičtině 

   Vaněk, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   This thesis analyses the ancient Greek lexica concerning the unique characteristics of the Attic dialects and the atticist lexica. The two most important - The Ecloga of Phrynichus and the so called Antiatticist - are put ...
  • Dionýsios Thrax a jeho Techné Grammatiké. Úvod, překlad, komentář 

   Bláhová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   V první části této studie jsem se snažila představit schéma a obsah nejstarší dochované řecké gramatiky, Techné Grammatiké Dionýsia Thráckého, a zasadit ji do historického rámce. Pozornost byla věnována také problému ...
  • Neprototypické použitie imperfekta slovies dicendi v naratívnej próze klasickej gréčtiny 

   Sekáčová, Kristína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   v angličtině 1) To create brief characteristics of particular functions of the Greek imperfect based on papers from reputable scientific handbooks of the greek grammar: Rijksbaron, Smyth, Schwyzer - Debrunner, Kühner - ...
  • Osthoffov zákon a krátenie dlhých vokálov v gréčtině 

   Bakyta, Ján (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Osthoffův zákon, formulovaný Hermannem Osthoffem jako pravidlo vysvětlující lepším způsobem střídání dlouhých a krátkých vokálu (diftongů) v některých řeckých paradigmatech než předpoklad starého ablautu, je v předkládané ...
  • Řecká lexikografie v antice 

   Vaněk, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Tato práce rozebírá podobu řeckých starověkých lexikografických děl. Jednotlivé slovníky jsou zařazeny do skupin podle společného způsobu výkladu slov a podle typu slovní zásoby. Ke každé skupině jsou uvedeny, jsou-li díla ...
  • Slovesný vid v řečtině (se zaměřením na problematiku futura) 

   Vařeková, Jarmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   V této práci jsem načrtla hlavní body a problémy slovesné kategorie vidu, její realizace a jejích funkcí ve starořečtině. Vycházela jsem z definice kategorie vidu, jak ji podúvá obecná lingvistika, nikoliv primárně z ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV