• Etika v hotelových řetězcích jako součást kultury cestovního ruchu 

   Merhaut, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Cestování jako součást kultury je "předáváno" z generace na generaci. Vždy jsou však předávány a přejímány pouze ty prvky cestovní mobility, které mají platnost (funkci /místo ve struktuře/ - a nesou často i ...
  • Filmový obraz a společnost 

   Demmer, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 2. 3. 2006
   Diplomová práce se zabývá současnou společností jako společností kinematografickou, kdy jsou lidé velice významně a profánně ovlivněni efekty filmových technik a obrazů. Pohyb, čas a rychlost jsou prevalentními atributy ...
  • Hledání a nalézání: Židovská identita českých žen 

   Vyžvaldová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 4. 2010
   Cílem disertační práce je představit a analyzovat zkušenosti českých židovských žen. Těch, které objevily své židovské kořeny a těch, které se stávají Židovkami skrze konverzi v Praze a v Izraeli. Jejich zkušenosti jsou ...
  • Institucionalizace náboženství Typologie náboženských institucí 

   Kárníková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1998)
   Date of defense: . . 1998
  • Kultura a divácké násilí 

   Kasal, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 3. 2012
   Divácké násilí tvoří složitý komplex vzorců chování a jednání příznivců sportu. Spoluúčast na fotbalové hře má své kořeny v dlouhodobě utvářeném přístupu člověka k formování jeho životního prostoru a představ o životě. ...
  • Kulturní a historické kořeny a souvislosti stereotypů a předsudků 

   Kosek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 2. 2012
   Disertační práce "Kulturní a historické kořeny a souvislosti předsudků a stereotypů", rozčleněná na úvod, jedenáct kapitol a závěr, se zaměřuje především na genezi některých předsudků v rámci západní kultury a ...
  • Kulturní a sociologické aspekty proměny fotbalového diváctví v České republice 

   Kasal, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 4. 2007
   Spectator violence commited during football matches is felt very inconsistently in the world. There are particularities of football violence in every country and each of them solves this problem in a different way, in its ...
  • Mediálna etika a diskurz morálnych hodnôt vo filme 

   Cút, Dušan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 24. 6. 2011
   Práca je zameraná na problematiku mediálnej etiky a diskurz morálnych hodnôt vo filme. Cieľom práce je potvrdiť alebo vyvrátiť potrebu aplikovanej etiky pri tvorbe a produkcii filmu. Práca je rozdelená do troch hlavných ...
  • Mediálna etika a diskurz morálnych hodnôt vo filme 

   Cút, Dušan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 14. 10. 2011
   Práca je zameraná na problematiku mediálnej etiky a diskurz morálnych hodnôt vo filme. Cieľom práce je potvrdiť alebo vyvrátiť potrebu aplikovanej etiky pri tvorbe a produkcii filmu. Práca je rozdelená do troch hlavných ...
  • Morálka a právo 

   Zídek, Tomáš Matjaž (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 1. 2017
   Co je to právo a co je to morálka? To jsou dvě otázky, které když bychom položily náhodně vybraným adresátům, určitě bychom se nesetkali s jednoznačnými odpověďmi. Zatímco na první z těchto dvou otázek, by většina z nás ...
  • Morálka a právo 

   Wagnerová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   Anna Wagnerová Morálka a právo Abstrakt Morálka a právo Předkládaná práce se zabývá vztahem mezi morálkou a právem z pohledu sociologie, etiky a právní vědy. Poskytuje přehled možných náhledů na zkoumanou problematiku z ...
  • Morálka a právo 

   Zídek, Tomáš Matjaž (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   1 Morality and law For the most of us it is quite clear what law is. Most of us have certain idea what law represents. A lot of us may have a different idea, it is because of many elements which affect our law perception. ...
  • Nenáboženská spiritualita v postmoderní době. Spiritualita a nové paradigma 

   Němečková, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Hlavním tématem disertační práce Nenáboženská spiritualita v postmoderní době, s podtitulem Spiritualita a nové paradigma, je analýza nenáboženské spirituality v kontextu nových horizontů, jež odkrývá věda nového paradigmatu, ...
  • O novověkém pohybu a přerušené kontinuitě 

   Klementová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1996)
   Date of defense: . . 1996
  • Ochranná známka a značka jako kulturní fenomén 

   Frischmann, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   Práce představuje teoreticko-empirickou analýzu vzájemně provázaných kulturních prvků, kterými jsou ochranné známky a značky chápané jako autonomní kulturní komplex. Zkoumané spojení těchto kulturních prvků, které se ...
  • Paradigma integrovaného komunikačního modelu 

   Sládeček, Peter (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   Summarizing the thesis in a brief manner demands reduction of the thoughts and concepts presented in it. Therefore, the main aim of this summary is to relate the terminology we had to establish in our theoretical research ...
  • Paradigma integrovaného komunikačního modelu 

   Sysel, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   Summarizing the thesis in a brief manner demands reduction of the thoughts and concepts presented in it. Therefore, the main aim of this summary is to relate the terminology we had to establish in our theoretical research ...
  • Pojetí médií v systémové teorii Niklase Luhmanna 

   Pincová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
   Diplomová práce se zabývá pojetím médií, které Niklas Luhmann vypracoval jako jednu z klíčových perspektiv pro svou teorii moderní společnosti. Po úvodní části, která přiblíží východiska systémové teorie a teorie společnosti, ...
  • Pojetí, význam a vývoj role lásky na první pohled ve vybrané literatuře 

   Umlaufová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
  • Sociologie vědění a její vliv na společnost. 

   Havel, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 9. 2009
   48 4. Závěr Vzhledem k tomu, že daná tématika, pokud bychom se jí věnovali více podrobně, značně přesahuje rozsah i možnosti diplomové práce, snažil jsem se o určité shrnutí, které by čtenáře neodradilo spletitostí ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV