Now showing items 1-20 of 82

  • Bukální tablety - rešerže 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Jan (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   BUKÁLNÍ TABLETY Jan Horáček SOUHRN Práce podává souhrnnou informaci o fenoménu bioadheze v souvislosti s podáváním léčiv. Je zde popsána anatomie a fyziologie ústní sliznice a rozdíly v jednotlivých partiích ústní dutiny. ...
  • Energetické hodnocení lisovacího procesu přímo lisovatelného isomaltu 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlasová, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 25. 11. 2010
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Veronika Pavlasová Konzultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název rigorózní práce: Energetické hodnocení ...
  • Energetické hodnocení lisovacího procesu tablet z nového typu silicifikované mikrokrystalické celulosy 

   Defence status: DEFENDED
   Mašatová, Pavlína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 14. 2. 2013
   1 Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Kandidát Mgr. Pavlína Mašatová Konzultant PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název rigorózní práce Energetické ...
  • Evaluation and optimisation of a granulation process on a laboratory scale fluid bed granulator. 

   Defence status: DEFENDED
   Stoniš, Jan (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   The fluid bed granulation is a well-established method how to improve such properties of powders as flowability and increase content uniformity of the tablets. In this thesis, there was evaluated a granulation process on ...
  • Optimalizace složení přímo lisovatelné tabletoviny s beta-glukanem. 

   Defence status: DEFENDED
   Srbová, Alena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá optimalizací složení přímo lisovatelné tabletoviny, obsahující co největší možné množství beta-glukanu a 30 mg kyseliny askorbové. Testováno bylo pět suchých pojiv, a to sorbitol, mikrokrystalická ...
  • Porovnání vlastností výlisků dvou směsných suchých pojiv složených z alfa-laktosy monohydrátu a různých typů celulosy 

   Defence status: DEFENDED
   Zvolánková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 3. 10. 2006
  • Porovnání vlastností výlisků ze silicifikovaných mikrokrystalických celulos o různé velikosti částic 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 1. 3. 2007
   In the work is studied mechanical strength and disintegration time of tablets prepared by direct compression of the two form silicified microcrystalline celluloses - Prosolv SMCC 50 and Prosolv SMCC 90 according to the ...
  • Příprava tablet selektivním laserovým sintrováním. 

   Defence status: DEFENDED
   Ficek, Lukáš (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 1. 6. 2023
   Charles University, Faculty of pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Technology Mentor: doc. PharmDr Jitka Mužíková, Ph. D Consultant: Mgr. Thao Tranová Student: Lukáš Ficek Title of Thesis: The preparation ...
  • Studium hydrofilních a lipofilních matricových tablet s dvěma typy směsných suchých pojiv. 

   Defence status: DEFENDED
   Šturmová, Zuzana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   1. Abstrakt V práci byla studována lisovatelnost přímo lisovatelných tabletovin určených pro přípravu matricových tablet a dále byla studována rychlost uvolňování léčivé látky z hydrofilních a lipofilních matricových tablet ...
  • Studium lisovacího procesu a vlastností tablet s hypromelosou a monohydrátem α-laktosy. 

   Defence status: DEFENDED
   Hávová, Šárka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   [Zadejte text.] Abstrakt Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Studentka: Šárka Hávová Školitel: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium ...
  • Studium lisovacího procesu a vlastností tablet s mikrokrystalickou celulosou a koloidním oxidem křemičitým. 

   Defence status: DEFENDED
   Louženská, Markéta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Práce se zabývá porovnáním lisovatelnosti a vlastností tablet obsahujících silicifikovanou mikrokrystalickou celulosu a fyzikální směsi mikrokrystalické celulosy s různým typem koloidního oxidu křemičitého. Použitá ...
  • Studium lisovacího procesu a vlastností tablet z aglomerované a granulované laktosy 

   Defence status: DEFENDED
   Neprašová, Marie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   V práci byla studována pevnost, doba rozpadu tablet a energetický profil lisování aglomerované laktosy Tablettosy® 80 a granulované laktosy SuperTab® 30GR. Testované parametry se sledovaly v závislosti na lisovací síle, ...
  • Studium lisovacího procesu a vlastností tablet z anhydrátu laktosy. 

   Defence status: DEFENDED
   Foldyna, Edvard (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Práce hodnotí tři typy anhydrátu β-laktosy v kombinaci s mazadly z hlediska lisovatelnost, vytlačovací síly, pevnosti a doby rozpadu tablet v závislosti na lisovací síle. Studované látky jsou Duralac H, SuperTab 21AN a ...
  • Studium lisovacího procesu a vlastností tablet z anhydridu laktosy 

   Defence status: DEFENDED
   Faschingbauer, Hynek (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   V práci byly porovnávány dva produkty anhydrátu β-laktosy pro přímé lisování, a to SuperTab® 21AN a SuperTab® 22AN. Látky se porovnávaly z hlediska pevnosti, doby rozpadu tablet a energetického profilu lisování v závislosti ...
  • Studium lisovacího procesu a vlastností tablet z různých typů hydrogenfosforečnanu vápenatého. 

   Defence status: DEFENDED
   Koryťáková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   V práci jsou hodnoceny anhydrát a dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého z hlediska pevnosti a doby rozpadu tablet v závislosti na lisovací síle. Jako anhydrát jsou použity dva firemní produkty - Anhydrous Emcompress® a ...
  • Studium lisovacího procesu a vlastností tablet ze sprejově sušených laktos 

   Defence status: DEFENDED
   Šináglová, Pavla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Cílem práce bylo porovnání dvou sprejově sušených laktosy FlowLacu 100 a SuperTabu® 14SD z hlediska pevnosti a doby rozpadu tablet v závislosti na lisovací síle, ovlivnění vlastností přídavkem mazadla stearanu hořečnatého ...
  • Studium lisovatelnosti a citlivosti na mazadla dvou typů předbobtnalého kukuřičného škrobu. 

   Defence status: DEFENDED
   Hadravová, Nikola (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Diplomová práce se zabývá porovnáním dvou typů částečně předbobtnalého škrobu Starch 1500® a Lycatab® C z hlediska jejich lisovatelnosti a citlivosti těchto látek na přídavek mazadel. Jako mazadla byly použity stearan ...
  • Studium lisovatelnosti a vlastností tablet z nového směsného suchého pojiva na bázi škrobu 

   Defence status: DEFENDED
   Eimerová, Irena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Práce se zabývá studiem energetických poměrů při lisování a vlastností tablet ze směsné pomocné látky na bázi škrobu s názvem StarCap 1500® . Látka je v práci srovnávána s látkou Starch 1500® . Dále jsou studovány směsi ...
  • Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze silicifikované mikrokrystalické celulosy pro tablety dispergovatelné v ústech. 

   Defence status: DEFENDED
   Tumová, Šárka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Práce se zabývá studiem lisovatelnosti a vlastnostmi tablet z látky Prosolv® ODT G2. Prosolv® ODT G2 je testován v kombinaci s dvěma mazadly, a to stearanem hořečnatým a stearylfumarátem sodným v koncentraci 0,5 a 1 %, ...
  • Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze směsného suchého pojiva s mannitolem a sodnou solí kroskarmelosy pro tablety dispergovatelné v ústech. 

   Defence status: DEFENDED
   Kamarýtová, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Studentka: Martina Kamarýtová Školitel: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium lisovatelnosti a vlastností ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV