Now showing items 1-20 of 39

  • Analýza efektivních implementací e-learningu pro vzdělávání pracovníků v malých a středních podnicích 

   Defence status: DEFENDED
   Egerová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 12. 5. 2010
   Předložená disertační práce se zabývá problematikou e-Iearningu specificky ve vzdělávání pracovníků v malých a středních podnicích se zdůrazněním andragogického pohledu. Jejím cílem je identifikovat faktory ovlivňující ...
  • Analýza vzdělávacích potřeb 

   Defence status: DEFENDED
   Kubelková, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 2. 2007
   Pracuji ve státní přímo řízené instituci s působností ve všech krajích ČR, která se zabývá dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Před dvěma lety jsem dostala za úkol vytvořit plán vzdělávání našich zaměstnanců ...
  • Aspekty personálního řízení podniku v krizové situaci - vztah insolventního a personálního řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Hálek, Vítězslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 30. 6. 2010
  • Certifikace lektorů vzdělávání dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Polochová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá certifikací lektorů vzdělávání dospělých. Hlavním cílem práce je představit problematiku certifikace lektorů a zanalyzovat situaci na českém trhu vzdělávacích a poradenských společností, které ...
  • Další vzdělávání učitelů dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 11. 2010
   Rigor6zni prace se zahyva aktuaInim a narocnym tematem vztaliuj icim se k soucasne transformaci skolstvi. DalSim vzdelavanim ucitelu deti se zvlastnimi vzdelavacimi potrebami. Charakter prace je teoreticko-empirickY. V ...
  • E-learning a jeho využití v podnikovém vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Kubát, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   E-learning je vzdělávací proces využívající počítač, Internet, intranet, informační, komunikační a multimediální technologie za účelem zlepšení kvality vzdělávání a přístupu ke studijním materiálům, službám, k výměně ...
  • Evropský sociální fond v ČR a jeho přínos pro oblast rozvoje vzdělávání dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Tichý, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Tato bakalářská práce věnuje pozornost Evropskému sociálnímu fondu a jeho dosavadnímu přínosu pro oblast rozvoje vzdělávání dospělých v České republice. Zohledňuje přitom výsledky projektů realizovaných v jeho rámci v ...
  • Firemní kultura - teorie a praxe sociálního auditu 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Hana Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Tato diplomová práce se pokouší zmapovat oblast firemní kultury. Pokouší se definovat firemní kulturu a přináší její typologii. Uvádí charakteristiku učící se organizace, v dnešní době jedné z nejdiskutovanější typologie ...
  • Historický vývoj české andragogiky a její významné osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Libová, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Diplomová práce se zabývá historickým vývojem české andragogiky a jejími významnými osobnostmi. Úvodní část práce pojednává o vzniku, vývoji a současném stavu andragogiky ve světě a jejím současném pojetí v České republice, ...
  • Hodnocení efektivity vzdělávacích akcí 

   Defence status: DEFENDED
   Polochová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Tato práce se zabývá hodnocením efektivity vzdělávacích akcí. Jejím hlavím cílem je představit problematiku jak z hlediska pedagogiky, tak z hlediska podnikového vzdělávání. Práce je členěna do čtyř hlavních kapitol. První ...
  • Jazykové vzdělávání jako oblast vzdělávání zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Cardová, Silvie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Práce Jazykové vzdělávání jako oblast vzdělávání zaměstnanců se skládá z pěti kapitol: Základní pojmy spojené s jazykovým vzděláváním, Hlavní faktory cizojazyčného vyučování-učení, Koncepce firemní jazykové výuky, Motivace ...
  • Kibuc jako výrobní, sociální a kulturní systém 

   Defence status: DEFENDED
   Rubinsteinová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Tato práce se zameruje na kibuc jako na neopakovatelný jev lidské spolecnosti. Snaží se osvetlit jednotlivé urcité stránky velkého celku. Kibuc chápe jako samostatnou výrobní, sociální a kulturní jednotku, kterou se snaží ...
  • Management globální firmy a jeho vliv na lidské zdroje 

   Defence status: DEFENDED
   Kubát, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 11. 2008
   Předložená rigorózní práce vychází především z teorie znalostní společnosti, znalostního podniku a lidského kapitálu. Tyto jevy dokumentuje na situaci automobilového průmyslu ve světě, který patří mezi hlavní reprezentanty ...
  • Manažerské vzdělávání MBA 

   Defence status: DEFENDED
   Vítová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Tématem mé bakalářské práce je manažerské vzdělávání MBA. Tento typ postgraduálního studia se začal výrazněji rozvíjet v devadesátých letech minulého století a jeho popularita neustále roste. Studium absolvují každoročně ...
  • Marketingová analýza trhu profesního vzdělávání dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Hradil, Zbyněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 2. 2009
   Tato bakalářská práce popisuje marketingového analýzu trhu profesního vzdělávání dospělých. Marketingová analýza či marketingový výzkum zahrnuje přípravu před počátkem podnikatelských aktivit vzdělávacích institucí, ale i ...
  • Osobnostní a sociální rozvoj učitele na gymnáziu 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Berta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Predkla dana pra ce se ve trech kapitola ch snazi pojmout co nejsirsi spektrum podminek, informaci a uhl pohledu, ktere je nezbytne bra t v uvahu v nastavova ni dalsiho vzdžla va ni uc itel v oblasti osobnostniho a socia ...
  • Personální diagnostika v podnikové a vzdělávací praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Koderová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   V současné době se neustále hovoří a polemizuje o člověku jako o základním předpokladu efektivního fungování společnosti. Nedávno se pro označení člověka jako aktivní pracovní síly, díky níž je dosahováno organizačních ...
  • Použití her ve vzdělávání dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Šneiderová, Vilma (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Diplomová práce pojednává o některých aspektech využití hry jako nástroje vzdělávání a rozvoje dospělých. Práce nejprve vymezuje pojem "hra" a uvádí některé možnosti jejího využití se zaměřením na dospělé jedince ve firemním ...
  • Profesní kompetence instruktora zážitkového vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Diplomová práce se zabývá profesními kompetencemi instruktora zážitkového vzdělávání, které mu umožňují zastupovat roli vzdělavatele na firemních zážitkových kurzech. Vzdělávání skrze zážitek je velice progresivním a ...
  • Profesní rozvoj a další vzdělávání učitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Votavová, Pavla Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 2. 2009
   Další vzdělávání učitelů je oblast velmi komplexní. Její vývoj začal již v předchozích staletích. Důležitost této oblasti se však nezmenšuje. Naopak, stále stoupá. I přes jasný význam dalšího vzdělávání je však smutnou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV