• Aktualizace a diferenciace baladické tradice v Knize baladické Antonína Sovy 

   Defence status: DEFENDED
   Kroužilová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
  • Dům - místo lidské množiny 

   Defence status: DEFENDED
   Adamcová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práce se zabývá rozborem literárních děl, jejichž centrálním dějištěm je prostor domu, a to sice domu nájemního. Jedná se o velice specifický a členitý prostor, kde dochází k setkávání a střetávání velkého počtu nájemníků. ...
  • Hypotetičnost postav Weinerových próz a způsoby jejich prezentace 

   Defence status: DEFENDED
   Cesneková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Diplomová práce Hypotetičnost postav Weinerových próz a způsoby jejich prezentace zkoumá na pozadí relevantních literárně teoretických přístupů literární postavy v prózách Richarda Weinera. Ukazuje, že raným Weinerovým ...
  • Jan Opolský a jeho prozaické dílo v dobovém literárním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Horčíková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Diplomová práce se snaží charakterizovat prozaické texty Jana Opolského, soustředí se přitom zejména na vystižení jejich výtvarným uměním inspirované stránky. Opolského prózy nepřesahují rozsah povídky, dějová složka v ...
  • Krakatit Karla Čapka a Otakara Vávry 

   Defence status: DEFENDED
   Fischerová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   This thesis emphasize on the analysis of the Karel Čapek's novel "Krakatit" and its film adaptation directed by Otakar Vávra. The first part concentrates on some basic adaptation principals which comes from the relevant ...
  • Montážní princip v kompozici prozaického literárního díla 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Práce zkoumá specifika různých pojetí montážního (kompozičního) principu v odborných literárněvědných pracích a na tomto teoretickém základě se odvažuje vlastní klasifikace jevu. Dále jsou analyzována vybraná prozaická ...
  • Motiv trestu a viny v povídkové a dramatické tvorbě Františka Langra 

   Defence status: DEFENDED
   Krsková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Práce popisuje vývoj a variantnost motivu zločinu a trestu v prozaickém a dramatickém díle Františka Langera. Po úvodní úvaze o zločinu a trestu se zabývá rozborem Dostojevského románu "Zločin a trest", který měl na Langerovo ...
  • Motivy zvířat a bestiality ve vybraných dílech Ladislava Fukse 

   Defence status: DEFENDED
   Kuřeová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Bakalářská práce se věnuje motivům zvířat a motivům souvisejícím s bestialitou a nelidskostí ve vybraných dílech Ladislava Fukse (Věneček z vavřínu, Pan Theodor Mundstock, Variace pro temnou strunu, Spalovač mrtvol, Myši ...
  • Obraz koncentračních táborů v české próze 50. let 

   Defence status: DEFENDED
   Šatanová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce Obraz koncentračních táborů v české próze 50. let se zabývá analýzou vybraných próz z výše vymezeného období, které reprezentují různé autorské přístupy k zobrazované realitě. První část práce je věnována ...
  • Obraz města ve světovém a českém románu 

   Defence status: DEFENDED
   Habrová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Cílem této práce bylo načrtnout, pomocí interpretace vybraných prozaických děl z konce devatenáctého a první poloviny dvacátého století, problematiku proměn uměleckého zobrazení prostoru města v české a světové literatuře. ...
  • Obraz Podkarpatské Rusi v díle Ivana Olbrachta (od reportáže k románu a novele) 

   Defence status: DEFENDED
   Beníšková, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá vztahem Ivana Olbrachta a Podkarpatské Rusi. Po stručném přehledu historie zkoumaného území se autorka věnuje Olbrachtovu podkarpatskému pobytu a jeho vlivu na dílo. Sociální a ...
  • Ohlas románu ve verších v české literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Janečková, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na ohlas veršovaného románu v české literatuře 19. století. Od poloviny 19. století se v české literatuře stává pro autory přitažlivá forma veršovaného románu, zvláště po seznámení se s ...
  • Postavy a syžety v povídkách a novelách Boženy Benešové 

   Defence status: DEFENDED
   Eliášová, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce obsahuje pokus o analýzu a interpretaci vybraných próz Boženy Benešové z hlediska tematického, narativního a psychologického. Jde o příspěvek k "identifikaci" a zhodnocení osobité poetiky zatím jen málo ...
  • Proměny vypravěče v próze Jaromíra Johna 

   Defence status: DEFENDED
   Kleňha, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Proměny vypravěče v próze Jaromíra Johna Tato diplomová práce se zaměřuje na funkci vypravěče a jeho různé podoby v Johnově beletristickém díle. Věnuje se problematice konstruování fikčního světa vypravěčem a tomu, jak ...
  • Román ve verších jako zvláštní útvar básnické epiky 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová Chrzastowská, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 1. 2008
   Předmětem této práce bude snaha načrtnout různé varianty pojetí "románu ve verších". Budeme analyzovat a srovnávat rozlišné zpracování tohoto literárního stylu nejen v české literatuře, ale hlavně ve světové, konkrétně v ...
  • Romány deziluze a zrání 

   Defence status: DEFENDED
   Kotšmídová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se na základě románů Santa Lucia, Ivův román a Stříbrný vítr zabývá různými podobami románů deziluze a zrání. Na hrdinech vybraných románových děl ukazuje, jaké podněty vedou ke konstituování iluze, ...
  • Snová imaginace a metafyzická reflexe v povídkách Jaroslava Havlíčka 

   Defence status: DEFENDED
   Coufalová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Práce analyzuje, jakým způsobem je tematizována metafyzika a role Boha, fenomén snů, halucinací a imaginace v povídkách Jaroslava Havlíčka s přihlédnutím k psychologii literárních postav.
  • Srovnání povídkové tvorby F. Langera, M. V. Kratochvíla a M. Součkové - žánrové variace 

   Defence status: DEFENDED
   Kowandová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Práce popisuje, interpretuje a srovnává tyto tři soubory krátké prózy české literatury 1. poloviny 20. století: F. Langer: Snílci a vrahové, M. V. Kratochvíl: Povídky lásky a smrti, M. Součková: Škola povídek. Zaměřuje se ...
  • Šrámek (Krška): "Stříbrný vítr" na filmovém plátně 

   Defence status: DEFENDED
   Semler, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce srovnává román Fráni Šrámky Stříbrný vítr s filmovou adaptací Václava Kršky. Nejdůležitějšími prvky Šrámkovy předlohy jsou: improvizační kompozice románu, lyrický jazyk a subjektivizace pohledu hlavní postavy. Kompozice ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV