• Adiktologické programy v prostředí zábavy - současný stav, potřeby a bariéry dalšího rozvoje 

   Defence status: DEFENDED
   Jičinská, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 1. 2019
   Navzdory tomu, že prevalence užívání drog je v prostředí zábavy je výrazně vyšší, než v běžné populaci (EMCDDA, 2015), nejsou v České republice adiktologické služby v této oblast zábavy prioritou, ani koncepční a stabilně ...
  • Comparison of smoking patterns of different population groups - implications for interventions. 

   Defence status: DEFENDED
   Kilibarda, Biljana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Situace: Výskytkouřenív Srbskujevysokýjak vobecné populací,takmezi zranitelnýmiskupinami.Intervencebymělybýtzaloženynadůkazechamělybybýtv souladuspotřebamikaždécílovéskupiny.Mezizranitelnýmiskupinami,kdejevýskyt ...
  • Domovy se zvláštním režimem pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí 

   Defence status: DEFENDED
   Černíková, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 1. 2018
   Východiska: Užívání návykových látek je obvykle spojováno s mladými lidmi, ale vyskytuje se rovněž mezi seniory, pro které problémové užívání alkoholu a dalších drog představuje zvýšené riziko celé řady zdravotních a ...
  • Drogová úmrtí na území hlavního města Prahy dle statistik Policie ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Vinšová, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Úvod: Východiska: Policie ČR v Praze shromažďuje data o drogových úmrtích, která vyšetřuje. Tato data však nejsou shromažďována za účelem pozdějšího statistického zpracování. Cíl: Epidemiologická analýza těchto dat s cílem ...
  • Gambling v ČR: prevalence a důsledky 

   Defence status: DEFENDED
   Drbohlavová, Barbora (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Kvantitativní výzkumná práce se zabývá analýzou prevalence a dostupnosti hazardních her v České republice. Teoretická část definuje hazardní hráčství, zabývá se patologickým hráčstvím, jeho léčbou a jeho dopady na jedince ...
  • Gynekologická péče a reprodukční zdraví uživatelek drog 

   Defence status: DEFENDED
   Englcová, Barbora (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   (teze): Východiska: Užívání návykových látek je faktor, který souvisí s reprodukčním zdravím uživatelek drog, ovlivňuje jejich sexuální rizikové chování a zdravý vývoj plodu a dítěte u uživatelek drog - rodiček a matek. ...
  • Hazardní hráčství a jeho dopady - kvalitativní výzkum patologických hráčů 

   Defence status: DEFENDED
   Roznerová, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 1. 2014
   Diplomová práce "Hazardní hráčství a jeho dopady - kvalitativní výzkum patologických hráčů" pojednává o hazardním hráčství jako o aktuálním fenoménu, a o dopadech hazardu na hráče a jeho okolí v různých aspektech jeho ...
  • Injekční užívání drog a další rizika přenosu infekcí mezi vězni - výskyt a prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Vašíčková, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Prisons are a risk environment in terms of presence of injecting drug use and infectious diseases. Prisoners should be able to access harm reduction programs. Within the framework of the prevention of the spread of infectious ...
  • Konopné produkty s nízkým obsahem THC: průzkum trhu 

   Defence status: DEFENDED
   Vajdlová, Denisa (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 6. 2022
   Background: Products with low content of the psychoactive tetrahydrocannabinol (THC) are a novelty on the market that has been growing in popularity in the Czech Republic and globally in recent years. This may be due to ...
  • Kontinuum léčby virové hepatitidy typu C mezi klienty nízkoprahových programů pro uživatele drog v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíková, Petra (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   Background: Viral hepatitis C (HCV) represents a major public health problem worldwide and also in the Czech Republic. There are as many as 80,000 people have been living with chronic HCV in Czechia since 2015, most of ...
  • Míra a vzorce užívání alkoholu a účinnost osobní zpětné vazby - komunitní intervenční studie 

   Defence status: DEFENDED
   Liška, Jiří (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Rizikovost pití alkoholu je ve všech směrech potvrzena solidním souborem vědeckých důkazů. Má dopady jak na zdraví jedince a jeho sociální život tak i na lidi v jeho okolí. Nejvíce jsou dopady zjevné u lidí, kteří pijí ...
  • Míra a vzorce užívání psychoaktivních látek u klientů programu Hard and Smart v letech 2016-2019 

   Defence status: DEFENDED
   Vaverková, Klára (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Bakalářská práce je zaměřena na fenomén užívání psychoaktivních látek v prostředí zábavy. Cílem práce je zjistit míru a vzorce užívání psychoaktivních látek mezi klienty Programu H&S v letech 2016-2019. Jejím dílčím cílem ...
  • Náplně a substance užívané v elektronických cigaretách v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Nicole Aemilia (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   Východiska: Prevalence užívání e-cigaret v posledních letech stoupá. Jejich škodlivost vzhledem ke kouření konvenčních cigaret je nižší, nejsou však zatím k dispozici data o dlouhodobých následcích užívání. Mezi uváděná ...
  • Nárazové pití alkoholu mezi studenty vysokých škol v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Kostrábová, Mária (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 1. 2018
   Východiska: Nárazové pití mezi studenty vysokých škol v zahraničí je velmi frekventované zejména v USA, kde pije 60 % studentů ve věku od 18 -22 let, z toho 2- 3pijí nárazově minimálně raz týdně (Collegedrinkingprevention.gov, ...
  • Postoje středních zdravotnických pracovníků k uživatelům a závislým na alkoholu 

   Defence status: DEFENDED
   Dospivová, Hana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   SHRNUTÍ Bakalářská práce nazvaná Postoje středních zdravotnických pracovníků k uživatelům a závislým na alkoholu v teoretické části poukazuje na roli středních zdravotnických pracovníků v péči o pacienta a její důležitost, ...
  • Problémové užívání drog v části Prahy, kde nepůsobí žádný specializovaný nízkoprahový program 

   Defence status: DEFENDED
   Jičinská, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce se zabývá problémovým užíváním drog, jeho vývojem, povahou a mírou důsledků pro jedince i společnost. Zaměřuje se na aktuální situaci v České republice a v Praze, fungování nízkoprahových kontaktních služeb ...
  • Rizikovost hazardních her pro rozvoj problémového hráčství 

   Defence status: DEFENDED
   Vařeková, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 1. 2022
   VÝCHODISKA: Při ztrátě kontroly nad hazardním hraním se rozvíjí hráčská porucha, která je nově řazena mezi závislostní poruchy. Rizikovost hazardních her pro rozvoj hráčské poruchy je různá a spočívá v jejich strukturních ...
  • Socioekonomický status a problémy se zákonem u problémových uživatelů opioidů a metamfetaminu 

   Defence status: DEFENDED
   Zittová, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 1. 2017
   diplomové práce Východiska: Diplomová práce se zaměřuje na téma sociekonomického statusu a problémů se zákonem u problémových uživatelů opioidů a metamfetaminu. Dlouhodobé intenzivní užívání drog vede nejen ke zdravotním, ...
  • Srovnání adherence a úspěšnosti antiretrovirové léčby virové hepatitidy C u uživatelů a neuživatelů drog 

   Defence status: DEFENDED
   Věchetová, Sonja (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   6 Abstrakt (teze): Východiska: Virová hepatitida C je v populaci poměrně rozšířené závažné chronické infekční onemocnění. Většinu pacientů postižených touto chorobou tvoří injekční uživatelé drog (IUD). Léčba virové ...
  • Užívání alkoholu mezi vysokoškolskými studenty tělovýchovy a sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Vařeková, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   VÝCHODISKA: Studium na vysoké škole probíhá v rizikovém období konce dospívání a začátku dospělosti, se kterým souvisí i užívání alkoholu. Týká se to i studentů sportovních škol a oborů, protože i když je sport obecně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV