• Artificial neural networks and their application for 3D-data processing 

   Defence status: DEFENDED
   Pihera, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Neuronové sítě představují efektivní prostředek pro zpracování multimediálních dat. Tato práce se zaměřuje na dvě možná použití umělých neuronových sítí na 3D povrchové modely - detekce významných rysů v datech a klasifikace ...
  • Artificial neural networks and their application in text analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Jankovič, Radovan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato práce je věnována problematice analýzy sentimentu. Jejím cílem je vytipovat a následně porovnat vybrané metody vhodné pro automatickou klasifikaci sentimentu krátkých textů,. Při analýze popisovaných technik se práce ...
  • Artificial Neural Networks and Their Usage For Knowledge Extraction 

   Defence status: DEFENDED
   Petříčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   Title: Artificial Neural Networks and Their Usage For Knowledge Extraction Author: RNDr. Zuzana Petříčková Department: Department of Theoretical Computer Science and Mathema- tical Logic Supervisor: doc. RNDr. Iveta Mrázová, ...
  • Artificial neural networks for clustering and rule extraction 

   Defence status: DEFENDED
   Iša, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Problematika extrakce pravidel pomocí neuronových sítí byla během uplynulých desetiletí častým námětem výzkumných prací. Tato diplomová práce navrhuje nový model rostoucí fuzzy inferenční neuronové sítě, vycházejících z ...
  • Artificial neural networks for macroeconomic data analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Padrón Peňa, Ildefonso (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The analysis and prediction of macroeconomic time-series is a factor of great interest to national policymakers. However, economic analysis and forecast- ing are not simple tasks due to the lack of a precise model for the ...
  • Artificial neural networks for pattern recognition 

   Defence status: DEFENDED
   Kukačka, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 1. 2008
   V této práci jsou popsány možnosti, výhody a nevýhody využití neuronových sítí při rozpoznávání vzorů. Je představeno několik modelů neuronových sítí použitelných pro tuto úlohu. Standartní vícevrstvá perceptronová síť je ...
  • Data a jejich klastrování 

   Defence status: DEFENDED
   Pilmann, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato diplomová práce popisuje známé metody klastrování dat a zkoumá jejich možnou aplikaci na data z oblasti sociálních sítí. Z tohoto důvodu jsme zrekapitulovali, jak pomocí dat reálné objekty popisujeme a jaké využíváme ...
  • Deep neural networks and their application for economic data processing 

   Defence status: DEFENDED
   Witzany, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Název práce: Hluboké neuronové sítě a jejich využití při zpracování ekonomických dat Autor: Bc. Tomáš Witzany Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Iveta Mrázová, ...
  • Deep neural networks and their application for image data processing 

   Defence status: DEFENDED
   Golovizin, Andrey (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 2. 2016
   V oblasti rozpoznávání obrázků dnes patří k nejslibnějším modelům tzv. hluboké neuronové sítě, které často dosahují výrazně lepších výsledků než tradiční techniky, navíc bez nutnosti cíleného předzpracování vstupních dat. ...
  • Deep neural networks and their implementation 

   Defence status: DEFENDED
   Vojt, Ján (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Hluboké neuronové sítě jsou efektivní a univerzální model schopný řešit širokou škálu úloh. Tato práce je zaměřena na studium tří různých typů hlubokých neuronových sítí - vícevrstvý perceptron, konvoluční neuronové sítě, ...
  • Deep Neural Networks in Image Processing 

   Defence status: DEFENDED
   Ihnatchenko, Luka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Cı́lem této diplomové práce bylo navrhnout vhodnou strategii pro detekci a klasifikaci objektu na mamografických obrázcı́ch. Součástı́ tohoto cı́le je im- plementace experimentálnı́ho frameworku, který bude použit ...
  • DRESS & GO: Deep belief networks and Rule Extraction Supported by Simple Genetic Optimization 

   Defence status: DEFENDED
   Švaralová, Monika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Nedávny vývoj v oblasti sociálnych médií a webových technológií prináša nové možnosti na získanie, analýzu a spracovanie stále sa zväčšujúceho množstva dát týkajúcich sa módy. V kontexte dizajnu a módy je naším hlavným ...
  • Dynamic Social Networks and their Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Hudeček, Ján (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Dynamické sociální sítě byly dlouho jenom okrajovou témou pro výzkum. V posledních letech však začali výzkumníci této oblasti věnovat větší pozornost a bylo navrženo mnoho technik pro analýzu časových aspektů sociálních ...
  • Dynamické Kohonenovy mapy a jejich struktura 

   Defence status: DEFENDED
   Křižka, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá jedním z nejpoužívanějších modelů umělých neuronových sítí, a to Kohonenovými samoorganizujícími se mapami. Podrobně popíšeme jednotlivé modely Kohonenových map, provedeme jejich analýzu a ...
  • Efficient implementation of deep neural networks 

   Defence status: DEFENDED
   Kopál, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   In recent years, algorithms in the area of object detection have constantly been improving. The success of these algorithms has reached a level, where much of the development is focused on increasing speed at the expense ...
  • Extrakce znalostí pomocí vrstevnatých neuronových sítí 

   Defence status: DEFENDED
   Reitermanová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Model vrstevnatých neuronových sítí je známý především díky své univerzální aproximační schopnosti. Již základní algoritmus zpětného šíření dává výsledky použtelné v reálných aplikacích. Efektivní řešení složitých úloh by ...
  • Extrakce znalostí z dat 

   Defence status: DEFENDED
   Kozák, Vladislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Predmetom diplomovej práce je zhrnutie celkového procesu dobývania znalostí z dát a popis existujúcich algoritmov na predspracovanie dát a tvorbu modelu. Vlastnosti algoritmov sú navzájom porovnané a výsledky podložené ...
  • Hierarchical associative memories 

   Defence status: DEFENDED
   Štanclová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   The progress in information technologies enables applications of artificial neural networks even in areas like navigation and geographical information systems, telecommunications, etc. This kind of problems requires robust ...
  • Implementace umělé inteligence v simulátoru strategické hry 

   Defence status: DEFENDED
   Fürbach, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 2. 2009
   Cílem této práce je porovnání několika vybraných metod umělé inteligence ve specifikované strategické hře. Práce obsahuje tři části. První část specifikuje model strategické hry, na kterém jsou simulovány experimenty. ...
  • Klastrovací algoritmy 

   Defence status: DEFENDED
   Franěk, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Tato práce je přehledem některých z nejpoužívanějších algoritmů pro shlukovou analýzu a některých kritérií pro validaci výsledků clusterování. Obsahuje popis a informace o algoritmech, dále pak jejich implementaci (v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV