• Abraham v Novém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Diplomová práce Abraham v Novém zákoně vychází z vyprávění o Abrahamovi v knize Genesis, bere v úvahu jeho ohlasy ve Starém zákoně a v mimobiblické literatuře a zabývá se jeho použitím v Novém zákoně. Abraham je představen ...
  • Bohoslužba v listech apoštola Pavla 

   Defence status: DEFENDED
   Matějka, Daniel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
   Předložená práce analyzuje shromažďování korintské církve a jeho problémy, aby porozuměla Pavlovu teologickému myšlení a intencím ohledně bohoslužby. Tyto intence jsou dány do souvislosti s Pavlovým užíváním bohoslužebné ...
  • Boží království u Pavla 

   Defence status: DEFENDED
   Bandhauer, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Tato diplomová práce se snaží pojmout téma Božího království, které u apoštola Pavla nepatří k hlavním. Podle malého výskytu slov o Božím království, vládě, kralování a vládnutí v Pavlových pravých epištolách se zdá, že ...
  • Christologie knihy Zjevení Janovo 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Christology of the Apocalypse of John The book of Revelation is the final book of the New Testament. It is an apocalypse. Biblical scholars have generally argued, that the book of Revelation was written during the reign ...
  • Církev obecných epištol 

   Defence status: DEFENDED
   Šály, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Práce se zaměřuje na rozbor sedmi novozákonních textů označovaných jako "obecné epištoly" (Jk, 1Pt, 2Pt, 1J, 2J, 3J, Ju) se zaměřením na církev (církve, křesťanské obce). Rozbor je prováděn tematicky s odlišením, co je pro ...
  • Daň císaři Mt 22,15-29 

   Defence status: DEFENDED
   Jinková, Noemi (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Je na základě Kristových slov z Mt 22,21 povinností křesťana platit daň? Odpověď na nejčastěji kladenou otázku týkající se textu perikopy Mt 22,15-22 má přinést i tato bakalářská práce. Vedle klasické historicko-kritické ...
  • The Development of the Semantic Field of the Term "ΑΓΙΟΣ" in the New Testament and Writings of Apostolic Fathers 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 10. 2015
   The present thesis maps the development of the semantic field of the Greek term "ἅγιος". It is a lexical-theological analysis, which starts linguistically from single lexemes and, in search of the meanings, pays attention ...
  • Děti a království Boží (dějiny výkladů textů Mt 18,1-5 a Mt 19,13-15) 

   Defence status: DEFENDED
   Trojanová, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Anotace: Tato práce zkoumá termíny Boží království a děti. Předkládá si dva texty z Matoušova evangelia a zabývá se dějinami jejich výkladu. Klade si za cíl analyzovat intenci autora Matoušova evangelia v oblasti Ježíšova ...
  • Dvanáct základů hradby 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubeš, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Drahokamy v základu hradby nového Jeruzaléma (Zj 21,19-20) byly vždy spojovány s atributy jako jsou bezpečí a ochrana, Boží svrchovanost, zakládající autorita dvanácti apoštolů, věčný ráj. Někteří badatelé v nich hledali ...
  • Exegeze Mt 15,21-28: Víra kananejské ženy 

   Defence status: DEFENDED
   Lukášová, Pavlína (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Práce exegeticky rozpracovává novozákonní oddíl z Matoušova evangelia o víře kananejské ženy. Jde o příběh, který popisuje Ježíšovu činnost na pohanském území, kdy za ním přichází pohanská žena prosící o pomoc pro svou ...
  • Kristův sestup do pekel 

   Defence status: DEFENDED
   Eder, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   Bakalářská práce Kristův sestup do pekel: Exegeze 1Pt 3,18-22 si klade za cíl poskytnutí výkladu dané biblické pasáže novozákonního Prvního listu Pe- trova, která bývá obecně chápána jako perikopa problematická k výkladu. ...
  • Markovo evangelium a antická tragédie 

   Defence status: DEFENDED
   Duchek, Libor (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 2. 2007
   This essay (Mark`s gospel and antique tragedy) concerns the stylistic quality of Mark`s gospel. First it generally compares antique genres with Mark`s gospel and briefly enumerates the correspondences and the divergences. ...
  • Mt 10,16 - exegeze a dějiny výkladu 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Venuše (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Mt 10,16, který užívá obrazné výroky známé i z řecké i židovské literatury, stojí v centru druhé velké promluvy Matoušova evangelia (misijní řeči) jako most mezi její první a druhou částí, který stručně shrnuje základní ...
  • Obraz Jakuba Spravedlivého v Novém zákoně a raně křesťanské literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Špiclová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Práce se zabývá postavou Jakuba Spravedlivého. Prostřednictvím analýzy vybraných novozákonních oddílů, apokryfních spisů, odkazujících se k Jakubovi, a historických děl Josepha Flavia a Eusebia přináší argumenty pro podporu ...
  • Obraz Jana Křtitele v matoušově evangeliu 

   Defence status: DEFENDED
   Lokvencová, Iva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Diplomová práce se pomocí exegetických metod zabývá rozborem postavy Jana Křtitele v kontextu Matoušova evangelia. Na začátku práce je v krátkosti představeno samotné Matoušovo evangelium a pozadí rozebíraných textů Mt ...
  • Odkazy na knihu Leviticus v Matoušově evangeliu 

   Defence status: DEFENDED
   Landovská, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 2. 2009
   Tato práce se zaměřuje na dosud neprobádaný problém v rámci citací Starého zákona v Matoušově evangeliu. U Matouše se objevuje celkem dvacet odkazů na knihu Leviticus. Autorka vychází z odkazů uvedených v kritickém vydání ...
  • Otázka vzkříšení a posmrtného života v qumránských textech 

   Defence status: DEFENDED
   Veverka, Roman (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Táto bakalárska práca spája tému vzkriesenia s oblasťou skúmania zvitkov od Mŕtveho mora. Cieľom autora je skúmanie zmŕtvychvstania ako eschatologickej udalosti na konci vekov. Výskyt tejto tematiky je zúžený na konkrétny ...
  • Paradoxy novozákonní moudrosti 

   Defence status: DEFENDED
   Škaloud, Radomír (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   V novém zákoně je zachycena celá řada krátkých výroků, které svojí jednoduchostí a jasností snadno vejdou do paměti čtenářů. Tyto mudroslovné výroky v sobě nesou poselství a moudrost, která se člověku nabízí jako možnost, ...
  • Pareneze v listu Židům: záměr, funkce a teologické zakotvení parenetických pasáží 

   Defence status: DEFENDED
   Paluchník, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 12. 2021
   Cílem této disertační práce je analyzovat parenetické pasáže listu a následně zodpovědět otázku, co je parenetickým záměrem epištoly. V práci se nejprve věnuji (kap. 1) definici raněkřesťanské pareneze a jejímu vztahu k ...
  • Perly sviním 

   Defence status: DEFENDED
   Groll, Vlasta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Bakalářská práce Perly sviním (Mt 7,6+15-22) zahrnuje překlad a exegesi dané části kázání na hoře a jeho následný rozbor v rovině gramatické i významové. Pokouší se shrnout jednotlivé přístupy k problematickým prvkům textu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV