• Algoritmy pro spektrální klasifikaci hvězd 

   Defence status: DEFENDED
   Hudec, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   HLAVNÍM VÝSTUPEM PRÁCE JE POČÍTAČOVÝ PROGRAM PRO AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁVÁNÍ NASKENOVANÝCH ASTRONOMICKÝCH DESEK, KTERÉ POCHÁZÍ Z ROZSÁHLÉHO ARCHIVU NA NĚMECKÉ HVĚZDÁRNĚ V SONNEBERGU. APLIKACE PROCHÁZÍ OBSAH DESKY A DETEKUJE ...
  • Analýza a vizualizace sociální sítě 

   Defence status: DEFENDED
   Kudělka, Miloš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Práce studuje starší i současné metody v oblasti analýzy a vizualizace sociálních sítí a vybrané metody dále podrobněji popisuje. Následuje průzkum současného stavu software a vybrané aplikace jsou vyzkoušeny a zhodnoceny ...
  • Automatizovaná extracia informácií z internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Smotrila, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   1 Webové stránky zpřístupňují ohromné množství informací. Často se jedná o stránky generované z dat uložených v databázích. Přitom je kladen důraz na zobrazení informací, ale ne na jejich strojové zpracování. V diplomové ...
  • Behaviour-based control of autonomous robots 

   Defence status: DEFENDED
   Gažo, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Ciel'om bakalárskej práce bola implementácia frameworku v jazyku C++, ktorý bude slúžit' na kompaktnejší vývoj umelej inteligencie (UI) autonómnych robotov založenej na chovaní (behaviour-based robotics). Táto UI je založená ...
  • Clearing Restarting Automata 

   Defence status: DEFENDED
   Černo, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Restartovací automaty byly navrženy jako model pro redukční analýzu, která představuje lingvisticky motivovanou metodu pro kontrolu korektnosti věty. Cílem práce je studovat omezenější modely restartovacích automatů, které ...
  • Databáze sekundárních struktur RNA 

   Defence status: DEFENDED
   Tattermusch, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   V předložené práci studujeme primární a sekundární struktury RNA a stanovujeme vhodné modely pro jejich počítačové vyjádření. Dále stanovujeme kritéria pro výběr metod na porovnávání primárních a sekundárních struktur a ...
  • Detecting elementary particles with Timepix3 detector 

   Defence status: DEFENDED
   Meduna, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Detekování elementárních částic a pozorování doprovodných jevů v části- cových detektorech je jedním z důležitých směrů současného výzkumu v částicové fyzice. TimePix a jeho nástupce TimePix3 jsou typy detektorů, které ...
  • Echo state siete a ich využitie na predpovedanie časových radov 

   Defence status: DEFENDED
   Savčinský, Richard (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 2. 2019
   Recurrent neural networks (RNN) enable to model dynamical sys- tems with variable input length. Their disadvantage is in inherently difficult trai- ning which means adjusting weights of connections between neurons connected ...
  • Echo state siete a ich využitie na predpovedanie časových radov 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Savčinský, Richard (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Recurrent neural networks (RNN) enable to model dynamical sys- tems with variable input length. Their disadvantage is in inherently difficult trai- ning which means adjusting weights of connections between neurons connected ...
  • An environment for restarting automata 

   Defence status: DEFENDED
   Černo, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Reštartovacie automaty sú lingvisticky motivované modely automatov, ktoré môžu byť použité napríklad na kontrolu správnosti viet. Hlavným cieľom tejto práce je vytvoriť špecializovaný program, ktorý umožní jednoduchý ...
  • Evoluční vývoj modulárních robotických organizmů 

   Defence status: DEFENDED
   Leibl, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Práce představuje systém pro evoluční návrh virtuálních organismů schopných efektivního pohybu v simulovaném prostředí podobně jako živé organismy. Morfologie a řídící systém jsou vyvíjeny současně pomocí evolučních ...
  • Evolučný vývoj robotických organizmov 

   Defence status: DEFENDED
   Krčah, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • Evolution and Learning of Virtual Robots 

   Defence status: DEFENDED
   Krčah, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   Title: Evolution and Learning of Virtual Robots Author: RNDr. Peter Krčah Department: Department of Software and Computer Science Education Supervisor: RNDr. František Mráz, CSc. Abstract: Evolutionary robotics uses ...
  • Evolution of springy organisms 

   Defence status: DEFENDED
   Krčah, Marcel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Pružinový organismus reprezentuje velmi zjednodušený model pohybující se struktury, který se skládá z několik harmonicky kmitajících pružin. V současné době existuje několik projektů, které se zabývají návrhem a simulací ...
  • Generátor kompilátorů založený na restartovacích automatech 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Restartovací automaty jsou velmi silný teoretický model, který umožňuje (ve své nejobecnější variantě) rozpoznávat mnohem širší třídu jazyků, než je třída jazyků bezkontextových. Cílem této práce bylo vytvořit nástroj, ...
  • Generovanie obrázkov a animácií pomocou L-sytémov 

   Defence status: DEFENDED
   Jaška, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Cílem práce je navrhnout systém na editaci a vizualizaci planárních a prostorových scén obsahujících elementární objekty a objekty popsané Lindenamayerovými systémy. Vizualizace planárních scén bude přímá, prostové scény ...
  • Genetic programming in Swift for human-competitive evolution 

   Defence status: DEFENDED
   Mánek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Evoluční algoritmy napodobují biologický proces přirozeného výběru. Osvědčily se zejména jako optimalizační a vyhledávací metody. Předmětem této práce je návrh a implementace programátorské knihovny obsahující často používané ...
  • Genetické algoritmy v evoluční robotice 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Tato práce se věnuje experimentálnímu porovnání evoluce neuronové sítě pro řízení robota za pomoci různých variant genetických algoritmů. Na třech úlohách evoluční robotiky jsou porovnány algoritmy používající reálné a ...
  • Grammar-based genetic programming 

   Defence status: DEFENDED
   Nohejl, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Genetické programování (GP) založené na stromech má několik známých nedostatků: složité přizpůsobení specifickým programovacím jazykům a prostředím, problém uzávěru a více typů a problém deklarativní reprezentace vědomostí. ...
  • Grammatical evolution 

   Defence status: DEFENDED
   Nohejl, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Gramatická evoluce (GE) je nový přístup ke genetickému programování s užitím gramatiky, který umožňuje vývoj řešení v libovolném programovacím jazyce. Její existující implementace nemají dostatečnou dokumentaci a neposkytují ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV