• Akontabilita ve veřejné správě: případová studie Operačního programu Zaměstnanost 

   Pavlovská, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   1 Abstrakt Diplomová práce "Akontabilita ve veřejné správě: případová studie Operačního programu Zaměstnanost" vychází z pojetí akontability jako sociálního vztahu mezi dvěma aktéry, z nichž jeden má povinnost vysvětlovat ...
  • Analýza čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie veřejnými vysokými školami v České republice 

   Zahradník, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Tato práce se zaměřuje na analýzu čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie veřejnými vysokými školami v České republice v programovém období 2007-2013 v rámci operačních programů OP Vzdělávání pro ...
  • Analýza podkladů pro vzdělávání o českém politickém systému 

   Černý, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Analysis of Documents on Czech Political System Education (Bachelor thesis) Author: Jakub Černý Abstract: The bachelor thesis analyzes a Czech educational curriculum and text books on a Czech political system which are ...
  • Analýza procesu schvalování kariérního řádu učitelů 

   Peloušek, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním procesu schvalování kariérního řádu učitelů. Jednalo se o navrhovanou novelu zákona o pedagogických pracovnících, která by zaváděla kariérní systém pro učitele v ČR. Cílem této ...
  • Celoživotní vzdělávání zdravotních sester ve veřejněpolitické perspektivě 

   Syrovátková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato diplomová práce se věnuje tématu celoživotního vzdělávání zdravotních sester z pohledu veřejné politiky. Text sleduje dvě vzájemně propojené linie. Na jedné straně se zaměřuje na zdravotní sestry jakožto aktéra s ...
  • Drop-out začínajících učitelů 

   Kotýnková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   This bachelor thesis deals with the issue of so-called drop-out of teachers from schools or the early departure of teachers from their profession. It focuses specifically on novice teachers, which means teachers in the ...
  • Experti na vzdělávací politiku v České republice 

   Sandtnerová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se věnuje expertům na vzdělávací politiku v České republice. Soustředí se konkrétně na pravidelná diskuzní setkání nad tématy vzdělávací politiky, "kulaté stoly", které pořádá nezisková organizace ...
  • Implementace multikulturní výchovy do výuky a postoje učitelů k ní 

   Pecinová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Diplomová práce se zabývá postoji učitelů k zavedení multikulturní výchovy do vzdělávání v rámci kurikulární reformy regionálního školství v České republice. Práce se také věnuje průběhu realizace multikulturní výchovy v ...
  • Inkluzivní vzdělávání v kontextu volebních programů politických stran 

   Veselská, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Bakalářská práce "Inkluzivní vzdělávání v kontextu volebních programů politických stran" zkoumá, jak je téma inkluzivního vzdělávání používáno v rámci volebních programů politických stran a hnutí pro volby do ...
  • Inovativní škola pohledem rodičů: případová studie Scioškoly 

   Havlíček, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Bakalářská práce "Inovativní škola pohledem rodičů: případová studie Scioškoly" se zabývá způsobem, jakým se rodiče zapojují do vzdělávací politiky jako aktér v souvislosti s jejich strategiemi, které činí při výběru školy ...
  • Jak se učitel stává waldorfským učitelem? 

   Pellešová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
  • Kam do školy? Proces umísťování dítěte s tělesným postižením do základního vzdělávání 

   Rudolfová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Tato bakalářská práce se věnuje procesu umísťování dítěte s tělesným postižením do základního vzdělávání v České republice. Proces nahlíží z perspektivy rodičů a zkoumá, jakou v něm hrají roli. Klade si za cíl objasnit, ...
  • Koexistence dvou školních vzdělávacích programů v rámci jedné školy 

   Buřičová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou koexistence dvou odlišných školních vzdělávacích programů v rámci jedné základní školy. V tomto doposud velmi opomíjeném tématu je pozornost věnována především rozdílnostem ...
  • Koncept morální paniky na případu inkluzivního vzdělávání 

   Vlčková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   V bakalářské práci se zabývám mediálním obrazem inkluzivního vzdělávání, na který pohlížím optikou sociologického konceptu morální paniky. Zaměřuji se na proměny zájmu médií o problematiku inkluzivního vzdělávání a na ...
  • Národní soustava povolání - vznik a implementace programu 

   Holík, Rudolf (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato práce se zaměřuje na posouzení situace ohledně vzniku veřejně politického nástroje Národní soustava povolání (NSP), která je aktuálním katalogem popisu povolání, dovedností a kompetencí, který odráží reálnou situaci ...
  • Neformální vzdělávání dětí: Jak rodina ovlivňuje výběr kroužků 

   Čerňanská, Sára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Tato bakalářská práce pojednává o neformálním vzdělávání dětí, zejména se zaměřuje na popis faktorů, které ovlivňují vysokoškolsky vzdělané rodiče při výběru zájmových kroužků svým dětem, které tráví průměrně 5 hodin týdně ...
  • Postava učitele v českých filmech natočených po roce 1989 

   Štiková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením postavy učitele v českých filmech natočených po roce 1989. V rámci konstruktivistického přístupu je postava učitele ve filmu sociálním konstruktem předkládaným divákovi a má tak ...
  • Postoje rodičů intaktních dětí a dětí se znevýhodněním k inkluzivnímu vzdělávání 

   Lukáč, Štefan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The thesis "Attitudes of Parents of Intact Children and Children with Disabilities to Inclusive Education" deals with the new paradigm in education, which is a model of inclusive education. The theoretical background focuses ...
  • Problematika zavádění inovací ve vzdělávání z pohledu aktérů 

   Jarešová, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Diplomová práce pojednává o problematice inovací ve vzdělávání. Ačkoli se společnost mění a s ní i požadavky na konkurenceschopného člověka, české školy stále výrazně neinovují. Práce tak má hlavní cíl zjistit a popsat ...
  • Předškolní vzdělávání: vztahy mezi mateřskou školou a rodinou 

   Konrádová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   This diploma thesis concerns the topic of pre-primary education in the Czech Republic with a special focus on the school-family relations. The general aim of this study is to examine and describe the relations between ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV