• Akontabilita ve veřejné správě: případová studie Operačního programu Zaměstnanost 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlovská, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   1 Abstract The diploma thesis "Public Accountability: A Case Study of Operational Programme Employment" sees accountability as social relationship between two actors, in which one is obliged to explain his conduct ...
  • Analýza čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie veřejnými vysokými školami v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradník, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   This paper focuses on the analysis of absorption of EU structural funds by public universities in the Czech Republic in the period of 2007-2013 under the operational programmes Education for Competitiveness OP, Research ...
  • Analýza podkladů pro vzdělávání o českém politickém systému 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Analýza podkladů pro vzdělávání o českém politickém systému (Bakalářská práce) Autor: Jakub Černý Abstrakt: Bakalářská práce analyzuje české kurikulární dokumenty a učebnice pro základní a gymnaziální vzdělávání zaměřené ...
  • Analýza procesu schvalování kariérního řádu učitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Peloušek, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   This bachelor thesis deals with mapping of the process of approving the career order of teachers. It was a proposed amendment to the Act on Educational Staff, which would introduce a career system for teachers in the Czech ...
  • Celoživotní vzdělávání zdravotních sester ve veřejněpolitické perspektivě 

   Defence status: DEFENDED
   Syrovátková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato diplomová práce se věnuje tématu celoživotního vzdělávání zdravotních sester z pohledu veřejné politiky. Text sleduje dvě vzájemně propojené linie. Na jedné straně se zaměřuje na zdravotní sestry jakožto aktéra s ...
  • Drop-out začínajících učitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Kotýnková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   This bachelor thesis deals with the issue of so-called drop-out of teachers from schools or the early departure of teachers from their profession. It focuses specifically on novice teachers, which means teachers in the ...
  • Experti na vzdělávací politiku v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Sandtnerová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   This bachelor thesis deals with the issue of experts in educational policy in the Czech Republic. It focuses on regular discussion meetings about the topics of educational policy which are called "kulaté stoly" (round ...
  • Implementace multikulturní výchovy do výuky a postoje učitelů k ní 

   Defence status: DEFENDED
   Pecinová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Diplomová práce se zabývá postoji učitelů k zavedení multikulturní výchovy do vzdělávání v rámci kurikulární reformy regionálního školství v České republice. Práce se také věnuje průběhu realizace multikulturní výchovy v ...
  • Inkluzivní vzdělávání v kontextu volebních programů politických stran 

   Defence status: DEFENDED
   Veselská, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The bachelor thesis "Inclusive Education in the context of the Election Programs of Political Parties" examines how the topic of inclusive education is used in election programs of political parties and political movements ...
  • Inovativní škola pohledem rodičů: případová studie Scioškoly 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíček, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   The bachelor thesis "Innovative school from parents perspective: Scioškola case study" deals with the way, how parents engage in educational policy as a stakeholder according to their strategies, which they make by choice ...
  • Institucionalizované svobodné vzdělávání v českém vzdělávacím systému 

   Defence status: DEFENDED
   Švábová, Kristina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Cílem této bakalářské práce je přispět k porozumění fenoménu tzv. svobodných škol v České republice. Tyto školy se hlásí k principům svobodného vzdělávání, jak je ve světě realizuje např. Summerhill School nebo Sudbury ...
  • Jak se učitel stává waldorfským učitelem? 

   Defence status: DEFENDED
   Pellešová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
  • Kam do školy? Proces umísťování dítěte s tělesným postižením do základního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Rudolfová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Tato bakalářská práce se věnuje procesu umísťování dítěte s tělesným postižením do základního vzdělávání v České republice. Proces nahlíží z perspektivy rodičů a zkoumá, jakou v něm hrají roli. Klade si za cíl objasnit, ...
  • Koexistence dvou školních vzdělávacích programů v rámci jedné školy 

   Defence status: DEFENDED
   Buřičová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   This bachelor thesis deals with the characteristics of the coexistence of two different school educational programs within one elementary school. In this very largely neglected topic, attention is paid primarily to the ...
  • Koncept morální paniky na případu inkluzivního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   The work deals with the media image of inclusive education which is examined through the prism of sociological concept of moral panic. It focuses on the transformation of media interest in inclusive education and changing ...
  • Koordinátor inkluze na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Stodola, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   The following bachelor thesis deals with a topic of the coordinators of inclusive education at primary schools. The coordinator of inclusion is a specialized member of school's staff whose duties are to help the school to ...
  • Mediální obraz učňovského školství 

   Defence status: DEFENDED
   Stříbrný, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   The aim of my bachelor thesis is to describe the media image of the apprentice education in Czech Republic between years 2005 and 2018. I will describe what was contained in newspaper articles related to the topic in chosen ...
  • Národní soustava povolání - vznik a implementace programu 

   Defence status: DEFENDED
   Holík, Rudolf (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   This thesis focuses to assessment of creation of public political instrument National system of Profession (NSP), which is current database containing description of profession units, skills and competences. This instrument ...
  • Neformální vzdělávání dětí: Jak rodina ovlivňuje výběr kroužků 

   Defence status: DEFENDED
   Čerňanská, Sára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This bachelor thesis deals with the non-formal education of children, focusing in particular on the description of factors influencing college-educated parents when choosing extracurricular activities for their children, ...
  • Nepedagogičtí zaměstnanci mateřských škol jako aktéři vzdělávací politiky: případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Cerhová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 17. 6. 2021

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV